วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560 / That Phanom Festival 2017

ททท. ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560 
ระหว่างวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ์ 2560
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

พระธาตุพนม
Pha That Phanom Stupa
Photo by Sasitharathorn
พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ 600 เมตร  ตำนานกล่าวว่าสร้างเมื่อปีพุทธศักราช 8  ผู้ที่สร้าง คือ พระมหากัสปะ พร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 องค์ ได้นำพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอก ของสมเด็จพระสัมมนาพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุ นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้ว ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุมีน้ำหนักถึง 110 กิโลกรัม องค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.60 เมตร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมบูรณะแล้วเป็นศิลปะแบบล้านช้าง พระธาตุพนมนี้เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ชาว สปป.ลาว

ในช่วงวันงาน ถือเอาวันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันแรกของงานไปสิ้นสุดเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 สำหรับปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่   4 -12  กุมภาพันธ์ 2560  พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเพื่อสมโภชและนมัสการ   พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ ในงานประกอบด้วยพิธีกรรม งานมหรสพสมโภชเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (วันเปิดงาน) ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จะมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากแม่น้ำโขงแห่ไปยังวัดพระธาตุพนม พิธีคารวะองค์พระธาตุพนม ถวายข้าวพืชภาค การแห่กองบุญ (ผ้าป่า) รอบองค์พระธาตุพนม การเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม นอกจากนั้นยังมีการรำบูชาพระธาตุพนมจากนางรำกว่า 600 คน การละเล่นพื้นบ้าน ของ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ (ภูไท ไทญ้อ ไทข่า ไทกะเลิง ไทลาว ไทแสก ไทโส้ ไทกวน ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม ) การแสดงมหรสพสมโภช การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและอาหารพื้นถิ่นอีสาน นอกจากนี้ยังสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน” 
นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าว
ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2560  ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2560   ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
Photo by Akkaradecha
        เที่ยวแดนอีสานขอพรจากพระธาตุพนม เสริมบุญหนุนบารมี ทำให้ผู้คนเคารพนับถือ ท่านที่เกิดปีวอก หรือเกิดวันอาทิตย์ การได้มาไหว้พระธาตุพนมจะยิ่งเป็นการเสริมพลังชีวิต กล่าวกันว่า ถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็นลูกพระธาตุ เป็นศิริมงคลแก่ชีวิตอย่างยิ่ง
นครพนมเมืองนครแห่งอีสาน ดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขง ศูนย์รวมใจของเหล่าพุทธศาสนิกชน

That Phanom Festival 2017 
4th - 12th February 2017
Experience Phra Uppakut Buddha image procession, Local dancing performance, the ritual of walking with lighted candles in hand around That Phanom Stupa, sales of local products for 9 days and 9 nights.

กำหนดการ
งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐
วัดพระธาตุพนมวรวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
........................................................................................................................

วันเสาร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตรงกับวันที่ ๘ ค่ำ เดือน ๓
เวลา ๐๗.๓๐ น. ข้าโอกาสพระธาตุพนมพร้อมกันที่ท่าด่านศุลกากร ริมฝั่งแม่น้ำโขง อำเภอธาตุพนม             เวลา ๐๘.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานในพิธีและคณะ เดินทางถึงบริเวณพิธีท่าด่านศุลกากร
                                       -   จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล จบแล้ว
                                       -    ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุต
                                       -    อัญเชิญพระอุปคุต แห่มายังวัดพระธาตุพนม ตามถนนกุศลรัษฎากร เข้าสู่วัดพระธาตุพนม
เวลา ๐๙.๒๙ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประธานในพิธีและคณะเข้าสู่ประรำพิธี
-          จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล
-          ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานการจัดงาน
-          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกล่าวเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐ (พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญชัยมงคลคาถาบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ปล่อยลูกโป่ง ลั่นฆ้อง กลอง ระฆัง)
-          ถวายเครื่องไทยธรรม แก่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
-          พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
-          ชมการแสดงรำบูชาพระธาตุพนม
เวลา ๑๐.๐๙ น. อัญเชิญพระอุปคุตเวียนประทักษิณรอบพระธาตุพนม ๓ รอบ
                   พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม นำกล่าวคำประดิษฐานพระอุปคุต บนวิหารหอพระแก้ว
-          เข้าถวายเครื่องสักการะองค์พระธาตุพนม
เวลา ๑๐.๓๐ น. ข้าโอกาสพระธาตุพนมทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
                      และจังหวัดสกลนคร พร้อมกันประกอบพิธีถวายข้าวพืชภาค
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์
เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม แสดงพระธรรมเทศนา และนำประกอบ                                 พิธีเวียนเทียนรอบพระธาตุพนม

  
 วันอาทิตย์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ถึงวัน จันทร์ ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๓ ถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
           เวลา ๐๔.๐๐ น.           ทำวัตรเช้า
          เวลา ๐๖.๐๐ น.           ตักบาตรพระสงฆ์                                                                                             เวลา ๐๗.๐๐ น.          แห่กองบุญถวายพระธาตุพนม และตักบาตรคู่อายุ
          เวลา ๑๙.๐๐ น.           แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระธรรมกถึก และนำประกอบพิธีเวียนเทียน
เวลา ๒๐.๐๐ น.           เปิดให้ชมการแสดงมหรสพต่าง ๆ ทุกวัน
วันอังคาร ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓
          เวลา ๐๔.๐๐ น.           ทำวัตรเช้า
          เวลา ๐๖.๐๐ น.           ตักบาตรพระสงฆ์
          เวลา ๐๗.๐๐ น.           แห่กองบุญถวายพระธาตุพนม และตักบาตรคู่อายุ
          เวลา ๒๔.๐๐ น.           พระเทพวรมุนี กล่าวปิดงาน
                                    ......................................................................
กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 042-513490-1
E-mail tatphnom@tat.or.th  Website www.tatsanuk.blogspot.com

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่       facebook.com/tatnakhonphanom 
                                       facebook fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น