วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ททท. ชวนร่วมงานบุญยิ่งใหญ่ “ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี 2559” ​


ททท. ชวนร่วมงานบุญยิ่งใหญ่ “ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี 2559”                         พร้อมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม เทศบาลตำบลธาตุพนม และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 ธันวาคม 2559 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางธรรม ในรูปแบบบุญจาริก ตามรอยพุทธศาสนาดินแดนอีสาน โดยจากการจัดงานปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียงและข้ามภูมิภาค จึงกำหนดจัดให้เป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของจังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนธันวาคมของทุกปี
          การจัดงานนี้นำวัฒนธรรมเชิงพุทธศาสนาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ในบรรยากาศงานบุญพื้นบ้านไทยอีสาน ได้แก่ กล่าวคำผญาบูชาพระธาตุพนม ซึ่งท่วงทำนองเนื้อหาคำผญาเป็นคำคมภาษิตแฝงคติปรัชญาภูมิปัญญาท้องถิ่น และพิธีการสักการะองค์พระธาตุพนม สำหรับพิธีสำคัญของการปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม เป็นกิจกรรมข้ามคืนตั้งแต่ยามเย็นของวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย การแสดงธรรมกถาเปิดงาน โดยพระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหารและเจ้าคณะภาค 10 การแสดงธรรมนำปฏิบัติภาวนา โดยพระสงฆ์ 8 รูป ส่วนในช่วงเช้าของวันที่ 11 ธันวาคม 2559 พุทธศาสนิกชนจะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์
          งานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมนำกิจกรรมเชิงพุทธศาสนาทั้งการทำบุญ รักษาศีล และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งมีพระธาตุพนมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญทางพุทธศาสนาของภาคอีสาน มากระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการเดินทางร่วมกิจกรรมและต่อยอดด้วยการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้มีการใช้จ่ายกระจายรายได้สู่ภาคส่วนต่าง ๆ ของท้องถิ่น


ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๕๙
๑๐ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
(ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนธันวาคม)
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
โดย  จังหวัดนครพนม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เทศบาลตำบลธาตุพนม
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  และ คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

“ร่วมปฏิบัติบูชาข้ามคืนครั้งสำคัญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งภาคอีสาน ณ จอมเจดีย์แดนอีสาน
ปรากฏตามตำนานอุรังคธาตุว่าประดิษฐานกระดูกหัวอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

วันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ช่วงที่ ๑ สักการบูชาองค์พระธาตุพนม และ พิธีเปิด
๑๖.๐๐ ๑๖.๒๐ น.         ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี ๒๕๕๙ ด้วยบรรยากาศงานบุญพื้นบ้านไทยอีสาน
หมอลำและผญาบูชาพระธาตุพนม
๑๖.๒๐ - ๑๖.๓๕ น.          ขบวนเครื่องสักการบูชาถวายองค์พระธาตุพนม
                                    ด้วยขบวนแห่ขันหมากเบ็ง อำเภอธาตุพนม และขบวนแห่ต้นดอกไม้ชาวไทญ้อ อำเภอท่าอุเทน
๑๖.๓๕ ๑๗.๐๐ น.         พิธีสักการบูชาองค์พระธาตุพนม นำโดย พระเทพวรมุนี
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
๑๗.๐๐๑๗.๑๕ น.         ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายสมชาย วิทย์ดำรงค์) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
๑๗.๑๕๑๗.๓๐ น.         ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายยุทธศักดิ์ สุภสร) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
๑๗.๓๐ ๑๘.๐๐ น.         แสดงปฐมธรรมกถาและนำภาวนาเปิดงาน
โดย พระพรหมสิทธิ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และเจ้าคณะภาค ๑๐

ช่วงที่ ๒ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และเจริญภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศล
๑๘.๐๐ ๑๘.๔๕ น.         ร่วมทำวัตรเย็น  โดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
๑๘.๔๕ .๕๕ น.         นำภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศล โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ
๑๘.๕๕ ๑๙.๐๐ น.         ชมวีดีทัศน์ “ตามรอยธรรมราชาในดินแดนอีสาน” โดย มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ช่วงที่ ๓ แสดงธรรมและนำภาวนา
๑๙.๐๐ ๑๙.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๑
โดย พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
๒๐.๐๐ ๒๐.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๒
โดย พระสมบูรณ์ อคฺคเตโช เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสวนหม่อน ต.บ้านปล้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ
๒๑.๐๐ ๒๑.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๓
โดย พระอาจารย์สมบูรณ์ สิริปญฺโญ เจ้าคณะแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และเจ้าอาวาสวัดอุบมาพุฒาจารย์
๒๒.๐๐ ๒๒.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๔
โดย พระครูจารุธรรมพิมล (ราวี จารุธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดหล่ม ต.โพนเขวา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
๒๓.๐๐ ๒๓.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๕
โดย พระอธิการสุพิศ รกฺขิตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาใหญ่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย
ระหว่างเวลา ๒๔.๐๐ ๐๐.๓๐ น. สัญญาณระฆังร่วมเจริญสมาธิจิตตภาวนา
๐๐.๓๐ - ๐๑.๐๐ น.          พักอิริยาบถ
๐๑.๐๐ ๐๑.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๖
โดย พระครูปริยัติโพธิธรรม (สุรพล วรธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอร่ามมงคล ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
๐๒.๐๐ ๐๒.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๗
โดย พระครูศิริพัฒนนิเทศก์ (นำพล ทิตฺตวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาสภูสิงห์ ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์       จ.กาฬสินธุ์
๐๓.๐๐ ๐๓.๔๕ น.         แสดงธรรมและนำภาวนา องค์ที่ ๘
โดย พระครูประพัฒน์สมาธิคุณ (สินธุ์ คุตฺตวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านผือ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ช่วงที่ ๔ สวดมนต์ทำวัตรเช้า และเจริญภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศล
๐๔.๐๐ ๐๕.๐๐ น.         ร่วมทำวัตรเช้า เจริญสมาธิจิตตภาวนา และ กราบลาองค์พระธาตุพนม
โดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ช่วงที่ ๕ ทำบุญตักบาตร
๐๖.๐๐ ๐๗.๐๐ น.         ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร    
*****************************************
หมายเหตุ  การแต่งกายด้วยชุดขาวสุภาพ       

ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม 2559


งานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
                                                                                                                                  
สอบถามข้อมูลได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 042-513 490-1
หรือรายละเอียดใน www.เที่ยวอีสาน.com Facebook.com/go2isan
และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ www.bia.or.th


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น