วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

งานประเพณีไหลเรือไฟ นครพนม 2559


จังหวัดนครพนม งดการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ททท. ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม


ชมความงดงามของขบวนเรือไฟและศรัทธาอันยิ่งใหญ่บนสายน้ำโขง

            “ไหลเรือไฟ” เป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนชาวอีสานยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ มักนิยมจัดขึ้นในวันออกพรรษา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) โดยมีความเชื่อว่าการไหลเรือไฟเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ประทับไว้ ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทานที ครั้งที่พญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมในพิภพของนาคใต้เมืองบาดาล รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาคในลำน้ำโขง การระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา ขอขมาลาโทษต่อแม่น้ำ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแม่น้ำ และยังถือเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศก ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโชคมีลาภ


นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า  ประเพณีไหลเรือไฟ ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดนครพนมและร่วมสืบต่อกันตั้งแต่สมัยโบราณด้วยความเชื่อและความศรัทธา ประเพณีไหลเรือไฟอยู่ในฮีตเดือน 11 คืองานบุญออกพรรษา ซึ่งมีประเพณีไหลเรือไฟ หรือไหลเฮือไฟ รวมอยู่ด้วย เป็นพิธีกรรมเพื่อเป็นการบูชาต่อแม่น้ำโขงที่ชาวบ้านในลุ่มน้ำโขงได้ใช้สอยแม่น้ำในการดำรงชีวิตและขอขมาต่อแม่น้ำที่ได้ทำการล่วงล้ำก้ำเกินและถือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทตามความเชื่อในตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา นอกจากนั้นในตำนานยังเล่าขานกันว่าในแม่น้ำโขงเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เช่น พญานาค เจ้าพ่อเหล็กซีด้ามแตก เจ้าพ่อคำแดง เจ้าพ่อหมื่น เจ้าพ่อสัมมะติ เจ้าพ่อสิบสอง ต้องทำการบรวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น เพื่อให้ท่านปกปักรักษาบ้านเมือง ประชาชนให้มีความสงบสุขร่มเย็นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและขอให้มีโชคลาภการทำมาหากินให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรือง  

มานครพนม ... ชม 3 ที่สุด...
                                 
เรือไฟนครพนม ในวันออกพรรษา
                                                                          
         โดยในปีนี้ จังหวัดนครพนม กำหนดจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม และริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม กำหนดพิธีเปิด "งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2559 และเปิดงานกาชาดจังหวัดนครพนมในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลางบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม และมีพิธีเปิด "มหกรรมไหลเรือไฟนครพนม" ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ เวทีบริเวณแลนด์มาร์คนครพนม (ลานพญาศรีสัตตนาคราช) ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม 
เรือไฟ นครพนม

High Light  ในคืนวันออกพรรษา 16 ตุลาคม 2559  ชมพิธีรำบูชาพระธาตุพนม (การแสดงฟ้อนชุดพื้นเมือง 7 ชนเผ่านครพนม) ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม (ช่วงเช้า เริ่มเวลา 09.00 น.) ชมขบวนแห่เรือไฟบก,ปราสาทผึ้ง และขบวนแห่ทางวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (เริ่มเวลา 15.00 น.)  ร่วมพิธีไหลเรือไฟโบราณ (สะเดาะเคราะห์ตามวันเกิด) ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี (เริ่มเวลา 16.30 น.) และร่วมชมขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่งดงามอลังการกลางลำน้ำโขง และการปล่อยกระทงสาย ไข่พญานาคแม่น้ำโขง (เริ่มเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)

พร้อมชมการแสดงแสงสีเสียง "นครพนมเมืองงาม ชมสามที่สุด" ณ บริเวณแลนด์มาร์คพญานาคนครพนม  (เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป)รำบูชาพระธาตุพนม

ในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาปีนี้ ททท.สำนักงานนครพนม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมท่องเที่ยววิถีไทย สืบสานงานบุญประเพณีออกพรรษา ความเชื่อและความศรัทธาคู่แม่น้ำโขง งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2559 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และสนามศาลากลางจังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 9 - 17  ตุลาคม 2559 พร้อมกันนี้ ยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน จ.นครพนม “มานครพนม ชม 3 ที่ สุด”  ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด - พระธาตุพนม, สวยที่สุด - สะพานมิตรภาพ 3, งามที่สุด – ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง เสริมสิริมงคลชีวิตไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ชีวิตล้ำเลิศตลอดปี และแวะสักการะองค์พญาศรีสัตนาคราช (แลนด์มาร์คแห่งใหม่ ของ จ.นครพนม)                                                                                            
                                  
งานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2559
*กิจกรรมภายในงานที่ไม่ควรพลาด

วันที่ 9 - 17 ตุลาคม 2559
-          ชมเรือไฟไหลโชว์ และกระทงสายในลำน้ำโขงทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
(ตลอดริมฝั่งโขง ถนนสุนทรวิจิตร)
-          ชมนิทรรศการเรือไฟของแต่ละอำเภอ จัดแสดงวิถีชีวิตของคนทำเรือไฟ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
อัตลักษณ์ที่น่าสนใจของแต่ละอำเภอ ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร
-          ชม ชิม ช็อป เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP ของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครพนม
-          ชมการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตและมหรสพตลอดการจัดงาน
-          ชมการแสดงแสงสีเสียง "นครพนมเมืองงาม ชมสามที่สุด" ณ เวที บริเวณแลนด์มาร์คนครพนม ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 20.00 น. (แสดงวันที่ 12-16 ตุลาคม 2559) ณ บริเวณแลนด์มาร์ค จังหวัดนครพนม (ความยาว 50 นาที) ประกอบด้วย : 
องค์ที่ 1 นครพนมเมืองงาม              องค์ที่ 2 เขตคามความศักดิ์สิทธิ์
องค์ที่ 3 ที่สถิตย์พญาศรีสัตตนาคราช   องค์ที่ 4 งามระดับชาติไหลเรือไฟ นครพนม
องค์ที่ 5 ชื่นชมสามที่สุด

วันที่ 16 ตุลาคม 2559 (วันออกพรรษา)     
-          ชมพิธีรำบูชาพระธาตุพนม (การแสดงฟ้อนชุดพื้นเมือง 7 ชนเผ่านครพนม) ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม (ช่วงเช้า เริ่มเวลา 09.00 น.)
-          ชมขบวนแห่เรือไฟบก-ปราสาทผึ้ง และขบวนวัฒนธรรม ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (เริ่มเวลา 15.00 น.) 
-          ร่วมพิธีไหลเรือไฟโบราณ (สะเดาะเคราะห์ตามวันเกิด) ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี (เริ่มเวลา 16.30 น.)
-          ชมมหกรรมไหลเรือไฟนครพนม ขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่งดงามอลังการกลางลำน้ำโขง  การไหลเรือไฟประกวดจากอำเภอและหน่วยงานต่างๆ ประกอบพลุบนท้องน้ำเหนือลำน้ำโขงในคืนพระจันทร์เต็มดวงการปล่อยกระทงสาย ไข่พญานาคแม่น้ำโขง (เริ่มเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)
-          ชมการแสดงแสงสีเสียง "นครพนมเมืองงาม ชมสามที่สุด" ณ บริเวณแลนด์มาร์คพญานาคนครพนม  (เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม  (พื้นที่รับผิดชอบ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
โทรศัพท์ 042 513 490 – 1 E-mail : tatphnom@tat.or.th 
ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/tatnakhonphanom  Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม   www.tatsanuk.blogspot.comแผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหลเรือไฟ นครพนม 2559
แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประเพณีไหลเรือไฟ นครพนม 2559

ผังการจัดงานไหลเรือไฟ 2559
ผังการจัดงานไหลเรือไฟนครพนม ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

ผังการปิดกั้นจราจร ช่วงการจัดงานไหลเรือไฟผังการจัดการจราจรบริเวณถนนรอบศาลากลาง จ.นครพนม ในช่วงงานไหลเรือไฟ

ผังแสดงพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มาเที่ยวชมงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนม 2559

ผังการจัดปิดกั้นการจราจรและเส้นทางขบวนแห่ปราสาทผึ้งและเรือไฟโบราณ วันที่ 16 ต.ค. 2559

แผนผังการปิดกั้นการจราจรและการเดินรถ ในวันไหลเรือไฟ 16 ต.ค. 2559ททท.สำนักงานนครพนม ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะ  
สามารถแวะมาสอบถามข้อมูลท่องเที่ยว ขอรับแผนที่/ คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร รวมทั้งจังหวัดอื่นๆ ได้ที่ ททท.สำนักงานนครพนม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น