วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร 2559


การจัดงานแห่ปราสาทผึ้ง จ.สกลนคร 
- ปราสาทผึ้งสกลนคร จัดโชว์ที่สนามมิ่งเมือง วันที่ 14 และ 15 ต.ค. 2559 นี้ งดขบวนแห่ฯ
- งานเทศกาลของดีของแซ่บเมืองสกลนคร จัดปกติ งดการแสดง/ใช้เสียง/กิจกรรมภาคบันเทิง
- งดการจัดงานแข่งขันเรือยาวฯ

ททท. ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2559

 ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง เป็นประเพณีที่เป็นชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครที่มีการสืบสานและจัดงานต่อเนื่องมาตลอดทุกปี โดยในปีนี้ จังหวัดสกลนครได้จัดประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น การทำปราสาทผึ้งในบุญออกพรรษา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร
          
นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวว่า ประเพณีปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวเป็นประเพณีที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนคร เมื่อกล่าวถึงประเพณีการแห่ปราสาทผึ้งจะนึกถึงจังหวัดสกลนครเป็นอันดับแรก โดยมีการจัดทำปราสาทผึ้งแบบโบราณ และปราสาทผึ้งแบบประยุกต์ขนาดใหญ่ เป็นรูปปราสาทสวรรค์ชั้นดาวดึงค์และลวดลายตามพุทธประวัติที่มีความอ่อนช้อย จนเป็นที่กล่าวขานถึงความงดงามอ่อนช้อยของศิลปะการทำปราสาทผึ้งของสกลนครจนมาถึงปัจจุบัน โดยในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งอันงดงามตระการตา รวมทั้งขบวนแห่วัฒนธรรม รวมกว่า 12 ขบวน  อาทิ การแสดงรำหางนกยูง การแสดงลุ่มน้ำหนองหาร การแสดงรำมวยโบราณ การแสดงชุดออนซอนสกลนคร การแสดงชนเผ่าผู้ไท, ไทโส้, ไทโย้ย, ไทญ้อ, ไทลาว นอกจากนี้ตลอดการจัดงาน ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการปราสาทผึ้ง และเทศกาลของดีของแซบเมืองสกล สินค้า OTOP อาหารถิ่นเมืองสกลหลากหลายที่มาจำหน่ายภายในงาน อาทิ น้ำหมากเม่า เนื้อโคขุนโพนยางคำ สินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าย้อมคราม     
       
ททท.สำนักงานนครพนม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมสืบสานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 สัมผัสกับความวิจิตรงดงามตระการตาของปราสาทผึ้งสกลนคร ร่วมอิ่มบุญ อิ่มใจ ในเทศกาลวันออกพรรษา ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พร้อมเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร อาทิ วัดป่าสุทธาวาส พิพิธภัณฑ์ภูพาน วัดถ้ำผาแด่น พระธาตุนารายณ์เจงเวง อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ และแหล่งผ้าย้อมครามที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนครที่ บ้านโนนเรือสามัคคี, บ้านดอนกอย อ.พรรณานิคม, บ้านถ้ำเต่า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร


การแห่ปราสาทผึ้ง เป็นประเพณีสำคัญงานหนึ่งในฮีตเดือนสิบเอ็ด การแห่ปราสาทผึ้งนั้นเป็นการถวายแด่องค์พระธาตุเชิงชุม สำหรับตำนานของการทำปราสาทผึ้ง มาจากคติที่เชื่อว่าเป็นการทำบุญเพื่อให้ได้ไปเกิดในภพหน้า เช่น การไปเกิดในสวรรค์ก็จะมีปราสาทอันสวยงามแวดล้อมด้วยนางฟ้าเป็นบริวาร ถ้าเกิดใหม่ในโลกมนุษย์จะมีแต่ความมั่งมีศรีสุข แต่ปัจจุบันคนอีสานถือว่าประเพณีนี้เป็นการร่วมงานบุญบนความรื่นเริงอันยิ่งใหญ่ในรอบปี และตามตำนานอีกเรื่องหนึ่งมีว่า ในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาเป็นปีที่ 7 บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประทับที่บัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ ทรงแสดงอภิธรรมปฏิกรณ์แก่พุทธมารดา เป็นการตอบแทนพระคุณจนกระทั่งบรรลุถึงโสดาบัน ครั้นถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวัน มหาปวารณาออกพรรษา พระพุทธเจ้ากำหนดเสด็จสู่เมืองมนุษย์ พระอินทร์จึงเนรมิตบันได 3 ชนิด คือ….
บันไดทองคำ     อยู่เบื้องขวา    สำหรับทวยเทพเทวดาลง
บันไดเงิน          อยู่เบื้องซ้าย    สำหรับพระพรหมลง
บันไดแก้วมณี   อยู่ตรงกลาง    เพื่อให้พระพุทธองค์เสด็จ
          เชิงบันไดทั้ง 3 นี้ ตั้งอยู่ที่ประตูเมืองสังกัสสนครในโลกมนุษย์ หัวบันไดอยู่ที่เขาสิเนคุราช บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ก่อนเสด็จลงพระพุทธเจ้าประทับยืนบนบอดเขาสิเนรุราช ทำ โลกนิวรณ์ปาฏิหาริย์โดยทรงแลดูเบื้องบนปรากฏมีเนินเป็นอันเดียวกันถึงพรหมโลก ทรงแลดูข้างล่างก็ปรากฏมีเนินเป็นอันเดียวกันถึงอเวจีนคร ทรงแลดูรอบทิศจักรวาลหลายแสน ก็ปรากฏเนินอันเดียวกัน (สวรรค์ มนุษย์ และนคร ต่างมองเห็นกัน) ซึ่งเรียกวันนี้ว่า วันพระเจ้าเปิดโลก


กิจกรรมภายในงานที่ไม่ควรพลาด
13-14 ตุลาคม ...ชมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการรำนกยูงบนหัวเรือ ณ บริเวณริมหนองหาร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์


14 ตุลาคม ...ชมการประกวดพานบายศรี การแสดงปราสาทผึ้งประยุกต์-ปราสาทผึ้งโบราณ การแสดงแสง สี เสียงฯ ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร
15 ตุลาคม ...ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ ขบวนวัฒนธรรมชนเผ่า ณ บริเวณถนนสุขเกษม แห่ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร16 ตุลาคม ...พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ตลอดการจัดงาน... พลาดไม่ได้กับเทศกาลของดีของแซบเมืองสกลนคร เลือกซื้อสินค้า OTOP ชมนิทรรศการปราสาทผึ้งฯ ร่วมติดดอกผึ้งเป็นพุทธบูชา พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองสกลนคร สวนสนุกและมหรสพต่างๆ ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร

เเผนที่แสดงเส้นทางขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ และขบวนแห่ถ้วยพระราชทานฯ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในเขตเทศบาลนครสกลนคร

ลำดับและขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ สกลนคร ประจำปี 2559

ลำดับและขบวนแห่ปราสาทผึ้งฯ สกลนคร ประจำปี 2559

สำนักงานเทศบาลนครสกลนคร โทร. 042-714000  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม  (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)
โทรศัพท์ 042 513 490 – 1 E-mail : tatphnom@tat.or.th 
ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook.com/tatnakhonphanom  Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม   www.tatsanuk.blogspot.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น