วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

"เที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ ตามรอยศรัทธา มหากุศล" พิธีสมโภชพระประจำวันเกิด ชีวิตล้ำเลิศตลอดปี"เที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ ตามรอยศรัทธา มหากุศล" 
ททท. ขอเชิญร่วมงาน "พิธีสมโภชพระประจำวันเกิด ชีวิตล้ำเลิศตลอดปี"
15-18 กรกฎาคม 2559 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ททท.สำนักงานนครพนม โทรศัพท์ 042 - 513 490 - 1

กำหนดการ
ตามรอยศรัทธา มหากุศล พิธีสมโภชพระประจำวันเกิด ชีวิตล้ำเลิศตลอดปี
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
8.00 น. :         เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระประจำวันเกิดตามโครงการพิธีสมโภชพระประจำวันเกิด ชีวิตล้ำเลิศตลอดปีพร้อมกับการลงชื่อบนผ้าที่จะใช้ห่ม พระธาตุทั้ง 8 พระธาตุและชมนิทรรศการประวัติพระธาตุประจำวันเกิด เส้นทางการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด และบอร์ดประวัติหลวงปู่คำพันธ์
15.30 น. :       เปิดโรงทาน
16.00 น. :       ลงทะเบียนเข้าร่วมขบวนแห่ฯและรับของที่ระลึก
16.30 น. :       พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมประธานฝ่ายฆาราวาส ท่านนายอำเภอธาตุพนม ท่านนายกเทศมนตรีธาตุพนม อ.คฑา ชินบัญชร พร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมกันตั้งขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับขบวนบวงสรวงพญานาคและขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุยาว 60 เมตรน้ำหนักรวมกว่า200 กิโลกรัมที่มีความงดงามตระการตาและแพงที่สุดในโลกตกแต่งด้วยอัญมณีคริสตัลSwarovski มูลค่ากว่าล้านบาท ณ บริเวณประตูโขงด้านหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
17.00 น. :       -ขบวนฯเดินเข้าสู่ประตูพระธาตุ ขบวนบวงสรวงพญานาค วางบายศรีพญานาค เครื่องสังเวยต่างๆ ไว้ที่โต๊ะบูชาหน้าประตูทางเข้าพระธาตุ
-ขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานไว้ที่หอพระแก้ว
-ขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุ แห่ผ้าห่มวนรอบองค์พระธาตุและวางไว้ที่แท่นพักหน้าองค์พระธาตุเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ชมและจะทำการห่มผ้าพระธาตุในวันที่ 17 กรกฎาคม 2559
-ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
-อ.คฑา ชินบัญชร สวดชุมนุมเทวดา พูดถึงอานิสงส์การบูชาพระธาตุ
-อ.บุญมี เครือพันธ์ เริ่มพิธีบวงสรวงพญานาค
-รับชมการรำบูชาพระธาตุ
-เสร็จพิธี

หมายเหตุ        - กำหนดการอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม      
                   - การแต่งกาย : นุ่งขาวห่มขาว หรือชุดสุภาพ

กำหนดการ
ตามรอยศรัทธา มหากุศล พิธีสมโภชพระประจำวันเกิด ชีวิตล้ำเลิศตลอดปี
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2559
8.00 น. :         เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระประจำวันเกิดตามโครงการพิธีสมโภชพระประจำวันเกิด ชีวิตล้ำเลิศตลอดปีพร้อมกับการลงชื่อบนผ้าที่จะใช้ห่ม พระธาตุทั้ง 8 พระธาตุและชมนิทรรศการประวัติพระธาตุประจำวันเกิด เส้นทางการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด และบอร์ดประวัติหลวงปู่คำพันธ์
16.00 น. :       ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ และรับของที่ระลึก
16.30 น. :       เปิดโรงทาน
17.30 น. :       รับฟังการบรรยายธรรม
18.00 น. :       ร่วมสวดมนต์ขอพรพระธาตุพนม และร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม
19.00 น. :       รับชมการแสดงรำบูชาพระธาตุ
20.00 น. :       เสร็จพิธี

 หมายเหตุ        - กำหนดการอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม      
                   - การแต่งกาย : นุ่งขาวห่มขาว หรือชุดสุภาพ


                                                            กำหนดการ
ตามรอยศรัทธา มหากุศล พิธีสมโภชพระประจำวันเกิด ชีวิตล้ำเลิศตลอดปี
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2559
08.00 น. :       เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระประจำวันเกิดพร้อมกับลงชื่อบนผ้าที่จะใช้ห่ม พระธาตุทั้ง 8 พระธาตุชมนิทรรศการประวัติพระธาตุประจำวันเกิด เส้นทางการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด และบอร์ดประวัติหลวงปู่คำพันธ์
15.30 น. :       เปิดโรงทาน
16.00 น. :       ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ และรับของที่ระลึก
17.00 น. :       - พิธีแห่ผ้าห่มพระธาตุพนมโดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่านนายอำเภอธาตุพนม ท่านนายกเทศมนตรีธาตุพนม  และอาจารย์คฑา ชินบัญชร และพุทธศาสนิกชนร่วมห่มผ้าพระธาตุ
                   -ท่านเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่านนายอำเภอธาตุพนม ท่านนายกเทศมนตรีธาตุพนม อาจารย์คฑา ชินบัญชร และพุทธศาสนิกชน พร้อมกันบริเวณหอมุข เพื่อทำพิธีทางสงฆ์
-ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถวายผ้าไตร และจัตุปัจจัย
                   -อ.สุนทร คณะกรรมการวัดและผู้เชี่ยวชาญในการพิธีเริ่มดำเนินพิธี
                   -ท่านเจ้าอาวาส นำสวดมนต์บูชาพระธาตุ
                   - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่านนายอำเภอธาตุพนม ท่านนายกเทศมนตรีธาตุพนม  และอาจารย์คฑา ชินบัญชร ร่วมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมกันแห่ผ้าห่มพระธาตุ 3 รอบ และทำการห่มผ้าห่มพระธาตุทีให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มาเขียนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 พร้อมกับห่มผ้าห่มพระธาตุที่แพงที่สุดในโลกที่ตกแต่งด้วยอัญมณีคริสตัลSwarovski ที่ได้แห่ไปแล้วในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
18.30 น. :       กิจกรรมการสวดมนต์ ขอพรพระธาตุ
19.00 น. :       ชมการรำบูชาพระธาตุที่มีความเป็นเอกลักษณ์และประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างช้านาน

 หมายเหตุ        - กำหนดการอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม      
                   - การแต่งกาย : นุ่งขาวห่มขาว หรือชุดสุภาพ


                                                         กำหนดการ
โครงการ ตามรอยศรัทธา มหากุศล พิธีสมโภชพระประจำวันเกิด ชีวิตล้ำเลิศตลอดปี
ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
..............................................
08.00 น. :       เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะพระธาตุ และพระประจำวันเกิด ตามโครงการ
พิธีสมโภชพระประจำวันเกิด ชีวิตล้ำเลิศตลอดปีพร้อมกับการลงชื่อบนผ้าที่จะใช้ห่มพระ
 ธาตุทั้ง
8 พระธาตุ และชมนิทรรศการประวัติพระธาตุประจำวันเกิด เส้นทางการไหว้พระ
 ธาตุประจำวันเกิด และบอร์ดประวัติหลวงปู่คำพันธ์
เวลา 15.00 น. : - หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
  ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
เวลา 15.30 น. : - สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) ประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และ
  รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประธานฝ่ายฆาราวาส เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
          - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
          - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล / พระสงฆ์ให้ศีล
- ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, ท่านรองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และที่ 
  ปรึกษาโครงการฯ ถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์จำนวน 3 รูป
         - สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) มอบของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนบำรุงวัด
         - พระสงฆ์อนุโมทนา
         - ประธานในพิธีกรวดน้ำ
         - รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน
         - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวต้อนรับ
         - สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและรองผู้ว่าการ
          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศของ
พระพุทธรูปปางถวายเนตรพระประจำวันเกิดของคนเกิดวันอาทิตย์ ณ วัดพระธาตุ
พนมวรมหาวิหาร
         - สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) ประทานผอบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  แก่นายอำเภอ เพื่ออัญเชิญไป ประดิษฐานในพระเกศพระประจำวันอีก 7 องค์
-นายอำเภอทั้ง7 อัญเชิญผอบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไปที่บุษบกที่ประจำอยู่บนรถ
 กระบะ 7 คัน ที่จอดรออยู่บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เพื่ออัญเชิญพระบรม
 สารีริกธาตุไปบรรจุในพระเกศของพระประจำวันเกิดในแต่ละพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง 7
- สมเด็จพระวันรัต เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการ ตามรอยศรัทธา มหากุศลพิธีสมโภชพระ
  ประจำวันเกิด ชีวิตล้ำเลิศตลอดปี
- สมเด็จพระวันรัตเดินทางกลับ
         - การแสดงรำบูชาพระธาตุ
         - เสร็จพิธี


หมายเหตุ        - กำหนดการอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม     
                   - การแต่งกาย
: นุ่งขาวห่มขาว หรือชุดสุภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น