วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

จังหวัดนครพนม ชวนร่วมกิจกรรม “สามที่สุด...ปีท่องเที่ยวนครพนม” ...มานครพนม ชม 3 ที่สุด...

ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดนครพนม ชวนร่วมกิจกรรม สามที่สุด...ปีท่องเที่ยวนครพนม”
...มานครพนม ชม 3 ที่สุด...

         นายสมชาย  วิทย์ดำรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมกำหนดจัดกิจกรรม สามที่สุด..ปีท่องเที่ยวนครพนม” ภายใต้ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เกิดกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน ผู้ประกอบการต่างๆ ในพื้นที่
         ด้วยจังหวัดนครพนมมีแนวโน้มการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุกปี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่สำคัญคือ องค์พระธาตุพนมและพระธาตุบริวารประจำวันเกิด 7 พระธาตุ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่นที่น่าสนใจ
        เพื่อยกระดับพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น กระตุ้นความน่าสนใจให้หลากหลายยิ่งขึ้น จังหวัดนครพนมจึงได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อันเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
       นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดได้กำหนดแนวคิดทางการท่องเที่ยวด้วยตัวเลข ๑ ๓ ๕ ๗ ๙  แล้วนั้น ในปี ๒๕๕๙ นี้ จึงได้ให้สโลแกนงานนี้ว่า มานครพนม ชมสามที่สุด เพื่อสุขที่สุด”เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม อันได้แก่

-          ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด   พระธาตุ และพระธาตุประจำวันเกิด

-          สวยที่สุด        สะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน)

-          งามที่สุด         ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมไหว้พระธาตุพนม ส่งเสริม และสร้างสรรค์ กิจกรรมการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด สามที่สุด สู่..สุขที่สุด” และเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยกระดับแหล่งท่องเที่ยวรับ AEC โดยกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ อันประกอบด้วย ๒ กิจกรรมดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กำหนดจัด พิธีบูชาพระธาตุพนม  เสริมบารมีคนปีวอก” ในวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องด้วยปีศักราชนี้เป็นนักษัตรปีวอก  ซึ่งองค์พระธาตุพนมถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดผู้ที่เกิดปีวอก และผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ โดยมีกำหนดนำคณะนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมพิธีบูชาพระธาตุพนม  เสริมบารมีคนปีวอก และร่วมสักการะพระธาตุบริวารประจำวันเกิดต่างๆ ในจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ทางจังหวัดนครพนม ขอเชิญชวนประชาชนชาวนครพนม นักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมพิธีฯ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

กิจกรรมที่ ๒ จุดเซ็คอิน สามที่สุด โดยจัดทำ จุดถ่ายรูปสามที่สุด” จำนวน ๓ จุด ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และจัดทำ Fan page ว๊าว..นครพนม ทั้งนี้ได้เชิญ คุณซัน ประชากร ปิยะสกุลแก้ว ดารานักแสดงวัยรุ่นลูกหลานชาวนครพนม มาช่วยกันเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม และร่วมกิจกรรม เช็คอิน ฟินสุขสุด” และกิจกรรม Like and share เพื่อรับของที่ระลึกและของรางวัล ได้แก่ สินค้าOTOP จังหวัดนครพนม  เสื้อT-Shirt สามที่สุด   แฟลชไดร์ฟสามที่สุด Gift Voucher โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ของฝากในจังหวัด และแพ็คเกจทัวร์ มานครพนม ชมสามที่สุด” ฯลฯ                                        
โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  นี้

*ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร.0๔๑ ๕๑๑ ๒๘๗
Face Book Fanpage : ว๊าว..นครพนม………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น