วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

งานเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559

ททท. เชิญย่างเอาบุญ
 ในงาน “เทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559
                  วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย โดยในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559
จังหวัดสกลนคร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจังหวัดสกลนคร กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและวัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัย และเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน และส่งเสริมเผยแพร่ความเป็นเมือง 3 ธรรม ของจังหวัดสกลนคร คือ เมืองแห่งธรรมะ,เมืองแห่งธรรมชาติและเมืองแห่งวัฒนธรรมโดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมทางพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจได้มาร่วมสะสมเสบียงบุญ อาทิ พิธีทำวัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ รักษาศีลปฏิบัติธรรม พิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน แห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเชิงชุมถวายเป็นพุทธบูชา ขบวนแห่โคมบัวบูชาอันตระการตาจากลานรวมใจไทสกลไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าสุทธาวาส การประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะพื้นบ้าน การแสดงโต๊ะหมู่บูชา การประกวดทุงโบราณ และโคมบัวบูชาประเภทแขวน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และการแข่งขัน เดิน วิ่ง วิสาขบูชา ลดละเลิกอบายมุข ณ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร ตำบลห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
ททท. จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจมาร่วมย่างเอาบุญ และร่วมขบวนแห่โคมบัวบูชาอันตระการตาจากลานรวมใจไทสกลไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 พร้อมร่วมกิจกรรมสะสมเสบียงบุญในเทศกาลวิสาขบูชาที่จังหวัดสกลนคร นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงที่นักท่องเที่ยวสามารถแวะเที่ยวชม อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์ภูพาน, อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ, วัดถ้ำผาแด่น, ถนนผ้าครามและเยี่ยมชมแหล่งผลิตผ้าย้อมครามที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนครที่บ้านถ้ำเต่า บ้านโนนเรือและกลุ่มรุณณี เป็นต้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
  - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   โทรศัพท์ 042 716247
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม (พื้นที่รับผิดชอบ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

  โทรศัพท์ 042-513490-1 E-mail : tatphnom@tat.or.th  (เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.) ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น