วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559

ททท. เชิญร่วมสรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิดและเล่นน้ำสงกรานต์วิถีไทย ที่นครพนม

ททท. เชิญร่วมสรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิดและเล่นน้ำสงกรานต์วิถีไทย
ที่  “ถนนข้าวปุ้นแฟนตาซี” @ จังหวัดนครพนม

                     “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” ปี ๒๕๕๙ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ใน ๑๓ พื้นที่ที่มีเอกลักษณ์และจังหวัดนครพนมได้รับเลือกให้เป็น ๑ ใน ๑๓ พื้นที่ ด้วยความหลากหลายของวัฒนธรรมชนเผ่าและเชื้อชาติ พร้อมกับความงดงามของทัศนียภาพริมโขง ทั้งยังเป็นดินแดนที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุพนมอันเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชนทั้งของชาวไทยและลาว   
    
                            นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ  ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์นครพนม  ถนนข้าวปุ้นแฟนตาซี วิถีไทย”  ประจำปี  ๒๕๕๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๕ เมษายน  ๒๕๕๙  ณ บริเวณลานพนมนาคา ริมฝั่งแม่น้ำโขง อ.เมือง จ.นครพนม กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การตักบาตรข้าวเหนียวต้อนรับปีใหม่ไทยริมแม่น้ำโขง พิธีตบปะทาย พิธีสรงน้ำพระ ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์และการประกวดขบวนแห่บุปผชาติ การประกวดตำส้มตำนครพนม และการประกวดเทพีสงกรานต์ นอกจากนี้ ตลอดช่วงงาน ท่านจะได้นมัสการและสรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิด(จำลอง) ๘ พระธาตุ ละเมียดละไมไปกับรสชาดอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของ จ.นครพนม ที่ “ตลาดโบราณสงกรานต์ย้อนยุค และถนนข้าวปุ้นแฟนตาซีวิถีไทย” โดยใช้เงินฮาง (เงินโบราณ) ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนประหนึ่งอยู่ในยุคสมัยนั้นๆ พร้อมทั้งสนุกสนานการละเล่นน้ำสงกรานต์ ทั้งกลางวัน-กลางคืน ณ บริเวณถนนข้าวปุ้น หน้าลานพนมนาคา (ช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.) และบริเวณหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ (ช่วงเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.) และอิ่มอร่อยกับข้าวปุ้น (ฟรี) เฉพาะในวันที่ ๑๓ เม.ย. ๕๙ นี้                            นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวและเล่นน้ำสงกรานต์คลายร้อนได้ที่ หาดแห่บ้านน้ำก่ำ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม หาดแห่เป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงและโขดหินที่สวยงาม ซึ่งจะเกิดในช่วงหน้าแล้ง ช่วงแม่น้ำโขงลดลงช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เท่านั้น หรือร่วมนมัสการรอยพระพุทธบาทเวินปลา ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทหนึ่งเดียวในโลกที่พระพุทธเจ้าประทับรอยพระบาทบนโขดหินกลางลำน้ำโขงบ้านเวินปลา จะปรากฏในช่วงเดือนเมษายน ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน หรือจะเดินทางไปชมแม่น้ำสองสี ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่แม่น้ำสงครามที่มีสีเขียวไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ำโขงที่มีสีปูนที่บริเวณปากน้ำไชยบุรีและชม ชิม ช็อป “ปลาส้ม” ของดีของอร่อยของ จ.นครพนม ที่ บ้านปากน้ำไชยบุรี ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน อีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทร 042-513490-1
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.
โทร 042 513 490-1 E-mail: tatphnom@tat.or.th  www.facebook.com/TatNakhonphanom


เทศกาลสงกรานต์นครพนม
 “ถนนข้าวปุ้นแฟนตาซี วิถีไทย” ประจำปี ๒๕๕๙
กำหนดการจัดงาน
                        ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙
สถานที่จัดงาน
                        เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
รูปแบบกิจกรรมดำเนินงาน
บริเวณเขตเทศบาลเมืองนครพนม
- วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙             - กิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียวต้อนรับปีใหม่ไทยริมแม่น้ำโขง บริเวณลานพนมนาคา
                                                - พิธีตบปะทาย พิธีสรงน้ำพระ ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ การประกวดขบวนแห่บุปผชาติ การประกวดตำส้มตำนครพนม และการประกวดเทพีสงกรานต์
                                                - กิจกรรมตลาดโบราณสงกรานต์ย้อนยุค ถนนข้าวปุ้นแฟนตาซีวิถีไทย ณ บริเวณลานพนมนาคา ริมฝั่งแม่น้ำโขง
                                                - นมัสการและสรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิดจำลอง ณ บริเวณลานพนมนาคา ริมฝั่งแม่น้ำโขง
                                                - การเล่นน้ำสงกรานต์ ทั้งกลางวัน-กลางคืน
                                                กลางวัน ณ บริเวณถนนข้าวปุ้น หน้าลานพนมนาคา
                                                กลางคืน ณ บริเวณหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์
- วันที่ ๑๔–๑๕ เมษายน ๒๕๕๙      - กิจกรรมตลาดโบราณสงกรานต์ย้อนยุค ถนนข้าวปุ้นแฟนตาซี วิถีไทย ณ บริเวณลานพนมนาคา ริมฝั่งแม่น้ำโขง
                                                - นมัสการและสรงน้ำพระธาตุประจำวันเกิดจำลอง ณ บริเวณลานพนมนาคา ริมฝั่งแม่น้ำโขง
                                                - การเล่นน้ำสงกรานต์ ทั้งกลางวัน-กลางคืน
                                                กลางวัน ณ บริเวณถนนข้าวปุ้น หน้าลานพนมนาคา
                                                กลางคืน ณ บริเวณหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์

--------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ
งานสุขสันต์วันใหม่ ผู้ไทยเยือนถิ่น สงกรานต์เรณูนคร ประจำปี ๒๕๕๙
อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
            เวลา ๑๘.๓๐ น.   -เปิดถนนวัฒนธรรมผู้ไทย
                                    -ชมซุ้มวิถีชีวิต (ถนนวัฒนธรรม)
                                    -ชมการประกวดตกแต่งซุ้มบนถนนวัฒนธรรมวิถีชีวิต
                                    -ชมการฟ้อนต้อนรับ ในพิธีเปิดงาน ฟ้อนรำผู้ไทย จำนวน ๒๐ คู่ ณ บริเวณเวทีกลาง
                                    -ชมการแสดงกิจกรรมจาก อบต. (จำนวน ๒ รายการ)
                                    -ชมการเต้นแอโรบิคจากชมรมแอโรบิคเทศบาลตำบลเรณูนคร
            เวลา ๑๙.๓๐ น.    -ชมการประกวดนางฟ้าจำแลง (เวทีกลาง)
                                    -ชมการแข่งขันชกมวยไทย (ข้างเวทีกลาง)
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
            เวลา ๐๖.๐๐ น.    -ชาวเรณูนครรวมกันบริเวณลานหน้าวัดธาตุเรณู
            เวลา ๐๖.๓๐ น.   -ไหว้พระรับศีล นายอำเภอเรณูนคร ประกาศปีใหม่ (สงกรานต์)
                                    -ตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ
            เวลา ๑๒.๐๐ น.   -ขบวนแห่เทพีสงกรานต์ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเรณูนคร
                                    -ขบวนแห่พระองค์แสน
                                    -ขบวนแห่เทพีสงกรานต์ ๑๒ ขบวน ไปตามเส้นทางที่กำหนดสิ้นสุดที่วัด    ธาตุเรณู
            เวลา ๑๖.๐๐ น.    -เทพีสงกรานต์ขึ้นเวทีโชว์ ณ เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม วัดธาตุเรณู
            เวลา ๑๙.๐๐ น.    -พิธีเปิดงาน สุขสันต์วันใหม่ ผู้ไทยเยือนถิ่น สงกรานต์เรณูนครประจำปี ๒๕๕๙
                                    -มอบเกียรติบัตร คนดี ศรีเรณู
                                    -ชมการแสดงจากโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
                                    -ชมการแสดงจากโรงเรียนเรณูวิทยาคาร     
                                    -ประกวดเทพีสงกรานต์ รอบแรก
                                    -ชมการแสดงโชว์ร้องเพลง
                                    -มอบรางวัลการประกวดซุ้มวิถีชีวิต/ประกวดขบวนแห่เทพีสงกรานต์และมอบรางวัล
                                    -ชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง
                                    -ชมการเดินแฟชั่นกิตติมศักดิ์
                                    -ประกวดเทพีสงกรานต์รอบตัดสิน
                                    -เทพีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙ อำลาเวที
                                    -มอบรางวัลเทพีสงกรานต์
วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๙
            เวลา ๐๙.๐๐ น.    -กิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณอนุสาวรีย์ผู้ไทยเรณูนคร (ห้าแยกเรณูนคร) มีกิจกรรมดังนี้
                                    -การละเล่นพื้นบ้าน
                                    -กิจกรรมรำวงย้อนยุค
        .........................................................................................................................................................................
                                   ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น