วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “เช็คอิน ถิ่นศรัทธา จังหวัดมุกดาหาร” ประจำปี 2559

จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “เช็คอิน ถิ่นศรัทธา จังหวัดมุกดาหาร”
ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท
(ประเภทกล้อง DSLR/Compact และประเภทกล้องมือถือ/แท็บเล็ต)
เปิดรับผลงานภาพถ่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่วันที่ 20 เมษายน ๒๕๕๙


กำแพงสิมเก่าแก่ ที่วัดพระศรีมหาโพธิ์ จ.มุกดาหาร #ภาพ ททท.สำนักงานนครพนม

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในสิมเก่าแก่วัดพระศรีมหาโพธิ์ จ.มุกดาหาร
#ภาพเหตุการณ์ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพประทับนั่งอยู่บนเกวียนเมื่อครั้งเสด็จตรวจหัวเมือง                                    ในมณฑลอีสาน  #ภาพ ททท.สำนักงานนครพนม
อาคารที่ขึ้นเป็นโบราณสถาน  วัดพระศรีมหาโพธิ์ จ.มุกดาหาร   #ภาพ ททท.สำนักงานนครพนม 
   
วัดมโนภิรมย์ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร #ททท.สำนักงานนครพนม

ศาลพญานาค ใต้สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)  #ภาพ ททท.สำนักงานนครพนม
  
สกายแลปมุกดาหาร ตลาดอินโดจีน  #ภาพ ททท.สำนักงานนครพนม

กติกาและข้อกำหนด
การประกวดภาพถ่าย เช็คอิน ถิ่นศรัทธา จังหวัดมุกดาหารประจำปี ๒๕๕๙
กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่สื่อถึงความเป็นมุกดาหาร เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร
จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
-แบ่งประเภทการส่งผลงานการประกวดดังนี้
๑. ประเภทกล้อง DSLR / Mirrorless / Compact / Action Camera / Drone
๒. ประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต
* การเปิดรับผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด
- เปิดรับผลงานภาพถ่ายตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับผลงานทั้งสองประเภทภายในวันที่ 20 เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น
- ประเภทกล้อง  DSLR / Mirrorless / Compact / Action Camera / Drone   ส่งผลงานได้ทางอีเมล์ Mukdahan@mots.go.th  (ผู้ส่งผลงาน ๑ ท่าน ต่ออีเมล์ ๑ ฉบับเท่านั้น ) โดยระบุชื่ออีเมล์ว่า ส่งผลงานภาพถ่าย และตามด้วยชื่อ – นามสกุลของผู้ส่งผลงาน หัวข้อภาพถ่าย และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ
-ประเภทกล้องและโทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต  สามารถส่งผลงานภาพถ่ายผ่านทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/Mdh.TourSport   โดยกด Like  แฟนเพจแล้วส่งผลงานภาพถ่ายผ่านกล่องจดหมาย (In box message)  โดยระบุว่าส่งผลงานภาพถ่าย แล้วส่งภาพ ชื่อ-นามสกุลของผู้ส่งผลงาน หัวข้อภาพถ่าย และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับลงในกล่องจดหมาย
-เงื่อนไขการถ่ายภาพ
-ภาพถ่ายที่ใช่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เท่านั้น และในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเท่านั้น
-ใช้กล้องดิจิตอลหรือโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตยี่ห้อใด   รุ่นใดก็ได้ โดยไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายแต่ต้องเป็นภาพถ่ายสีเท่านั้น โดยต้องระบุสถานที่ถ่ายภาพและวันที่ถ่ายไว้ในรายละเอียดหลังผลงานด้วย
            หากไม่ตรงตามความจริง ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการในการตัดสินใจ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่สามารถโต้แย้งการตัดสินได้
-สามารถปรับแต่งภาพโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมปรับแต่งภาพในโทรศัพท์มือถือ /แท็บเล็ตได้ สามารถปรับแต่ง สีแสง หมุนภาพ ลบฝุ่น คร็อปภาพ(Crop) นำสิ่งแปลกปลอมที่ดูไม่สวยงามออกไปได้ เช่น เศษใบไม้ เศษขยะ กิ่งไม้ ยกเว้นสายไฟฟ้าสายโทรศัพท์ ทั้งนี้ภาพต้องไม่มีข้อบกพร่องแปลกปลอมและไม่เกินความเป็นจริง และห้ามปรับแต่งภาพถ่ายโดยใช้ภาพถ่ายมากกว่า ๑ ภาพมาประกอบกัน โดยจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องเพียงไฟล์เดียวเท่านั้น  โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาตัดสิน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่สามารถโต้แย้งการตัดสินได้ และต้องเก็บรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับไว้ให้สามารถขอตรวจสอบได้ในภายหลัง ทั้งนี้ไม่จำกัดสัดส่วนของภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวด
-เงื่อนไขการเตรียมภาพเพื่อส่งภาพเข้าประกวด
- ภาพถ่ายที่ใช้ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน และไม่เคยถูกเผยแพร่ในสื่อใดๆ ทางอินเตอร์เน็ตรวมไปถึงคลังภาพออนไลน์
- ผู้เข้าประกวดแต่ละท่าน  สามารถส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวดได้ทั้ง ๒ ประเภท ในแต่ละประเภทส่งภาพได้หัวข้อละไม่เกิน ๓ ภาพ (ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านส่งผลงานได้สูงสุด ๒ ประเภท ๒ หัวข้อ รวม ๖ ภาพ)  โดยต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดทำการถ่ายภาพด้วยตนเอง  ในกรณีที่มีการโต้แย้งหรือแอบอ้างนำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด  จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด  โดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  และผู้เข้าประกวดจะต้องเก็บไฟล์ภาพต้นฉบับทั้งที่ยังไม่ปรับแต่งและปรับแต่งแล้ว สำหรับกรณีที่มีการตรวจสอบภาพ สามารถส่งผลงานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- ผลงานประเภทกล้อง DSLR / Mirrorless / Compact / Action Camera / Drone   ต้องส่งไฟล์ทั้งหมด  เป็นไฟล์แบบ JPG ตั้งชื่อไฟล์ด้วยชื่อ – นามสกุลของผู้ประกวด  ตามด้วยหมายเลขไฟล์จากกล้อง  ขนาดภาพหลังจากคร็อปต้องไม่ต่ำกว่า ๖ ล้านพิกเซล (เท่ากับหรือมากกว่า ๕.๙ ล้านพิกเซล ถือว่าถูกกติกา) และทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ขอสงวนสิทธ์ไม่รับพิจรณาภาพถ่ายที่มีขนาดผิดไปจากนี้  ทั้งนี้ไม่จำกัดสัดส่วนของภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวด
-ผลงานประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต สามารถส่งไฟล์ภาพได้โดยไม่กำหนดขนาดภาพขั้นต่ำ  ทั้งนี้ไม่จำกัดสัดส่วนของภาพถ่ายของภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวด
- ผู้ส่งผลงานต้องเตรียมภาพให้เรียบร้อยตามข้อกำหนดก่อนทำการส่งภาพถ่าย
-เกณฑ์การตัดสิน
- เป็นภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว  ประเพณีศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่สื่อถึงความเป็นจังหวัดมุกดาหาร  และเชื้อเชิญให้เดินทางมาท่องเที่ยวมุกดาหาร
-เกณฑ์การตัดสิน จากความคิดสร้างสรรค์มุมมองและการสื่อความหมาย สีแสงและเงาองค์ประกอบของภาพและความสมบูรณ์โดยรวม  และเงื่อนไขระยะเวลาภารถ่ายภาพภายใต้กติกาที่กำหนดไว้
- ภาพที่ถ่าย ต้องไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร อบายมุข หรือ ความรุนแรง และไม่แสดงออกในด้านลบ หรือมุมมองอื่นๆ  ที่ทำให้เกิดการตีความไปในทางด้านไม่ดี
- ประกาศรายชื่อผู้ส่งผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ที่ Fanpage ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร  (www.facebook.com/Mdh.TourSport  )
-ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด ผู้เข้าประกวดไม่สามารถโต้แย้งได้
-ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารได้ตามสมควร
- ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Fanpage ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร  (www.facebook.com/Mdh.TourSport  ) หรือโทร ๐๔๒ – ๖๑๑๓๐๖
- วันและเวลาการตัดสินรางวัลรางวัลภาพถ่าย  และการประกาศผลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รางวัลการประกวด
ประเภทกล้อง  DSLR / Mirrorless / Compact / Action Camera / Drone   
-รางวัลชนะเลิศ  จำนวน  ๑  รางวัล
เงินรางวัล  ๕,๕๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  จำนวน  ๑  รางวัล
เงินรางวัล ๓,๕๐๐  บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  จำนวน ๑ รางวัล
เงินรางวัล  ๒,๕๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร
-ประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต
-รางวัลชนะเลิศ  จำนวน  ๑ รางวัล
เงินรางวัล  ๔,๕๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๑  จำนวน  ๑  รางวัล
เงินรางวัล  ๒,๕๐๐ บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  จำนวน  ๑  รางวัล
เงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท  พร้อมใบประกาศนียบัตร
** รวมรางวัลทั้งสิ้น   ๖  รางวัล  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐ บาทไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น