วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สุขที่สุด@นครพนม มานครพนม ชม 3 ที่สุด

มานครพนม ชม 3  ที่สุด
                      สามที่สุด... สู่ สุขที่สุด...
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พระธาตุพนม
สวยที่สุด สะพานมิตรภาพ 3
งามที่สุด ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง

จังหวัดนครพนม เมืองชายแดนริมฝั่งโขง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอาณาเขตติดต่อกับประเททศ สปป.ลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นแบ่งอาณาเขต ความยาว 174   กิโลเมตร เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่เชื่อมไปยังลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้-ตะวันออก โดยมีสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) เป็นประตูเชื่อมต่อ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก” โดยมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกผ่านสะพานมิตรภาพ 3 ปีละไม่น้อยกว่า หนึ่งแสนล้านบาท นอกจากเป็นประตูสู่เศรษฐกิจที่สำคัญแล้ว จังหวัดนครพนมยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เช่นประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม สำหรับการดำเนินชีวิตของประชาชนยังยึดถือและปฏิบัติในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครพนม คือ องค์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้เมื่อปี 2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิต โดยการสนับสนุนงบประมาณของ UN ทำการสำรวจข้อมูลความสุขของคนไทยต่อเนื่อง 5 ปี โดยประกาศให้จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุดเป็นอันดับ 1
          สำหรับแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครพนม นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาโดยการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุภาคส่วน ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคองค์กรชุมชน ทำงานในรูปแบบนครพนมไทยแลนด์ทีม เพื่อพัฒนาจังหวัดนครพนม ในด้านการรักษาความเป็นเมืองน่าอยู่ นำไปสู่เมืองแห่งความสุข ตามสโลแกน “มานครพนม ชม 3 ที่สุด” คือ

1.      ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด : พระธาตุพนม (พระธาตุประจำปีเกิดปีวอก และพระธาตุประจำวันเกิดวันอาทิตย์) และพระธาตุประจำวันเกิดอีกทั้ง 7 พระธาตุ ได้แก่ พระธาตุเรณูนคร (วันจันทร์) พระธาตุศรีคุณ (วันอังคาร) พระธาตุมหาชัย (วันพุธ) พระธาตุมรุกขนคร (วันพุธ-กลางคืน) พระธาตุประสิทธิ์ (วันพฤหัสบดี) พระธาตุท่าอุเทน (วันศุกร์) และพระธาตุนคร (วันเสาร์)

2.      สวยที่สุด : สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน) ที่มีการออกแบบโดยนำเค้าโครงองค์พระธาตุพนมมาเป็นเสาสะพานที่มีความสวยงาม ไม่ว่าจะถ่ายภาพในเวลาใดทั้งเวลากลางวันและกลางคืนก็มีสวยงาม เป็นจุดถ่ายภาพเป็นที่ระลึกที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนนครพนม

3.      งามที่สุด : ทิวทัศน์ริมฝั่งโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลเมืองนครพนม มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีบ้านเรือนอาคารเก่าริมโขง ถนนเลียบน้ำโขง เส้นทางจักรยานบนสันเขื่อนเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและออกกำลังกายยามเช้า-เย็น
ซึ่งทั้ง 3 ที่สุดนี้ นำพาให้วิถีชีวิตคนที่อาศัยอยู่หรือมาเยี่ยมชมนครพนมเป็นคนที่ใช้ชีวิตเรียบง่าย มีความสดชื่น ใช้ชีวิตแบบ Slow Life นำไปสู่ความสุขที่สุดอย่างยั่งยืนในที่สุด


“นอน นครพนม 1 คืน อายุยืน 1 ปี”

นครพนม เมืองแห่งสายน้ำและขุนเขาริมฝั่งโขง "เมืองแห่งความสุข" ด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายริมฝั่งโขงและความเป็นที่สุดของนครพนม

 - ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พระธาตุพนมและพระธาตุประจำวันเกิด ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย


- สวยที่สุด สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม – คำม่วน สปป.ลาว)

- งดงามที่สุด ทิวทัศน์ริมฝั่งโขงนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร

          ตัวเมืองนครพนม  ถนนสุนทรวิจิตร ริมฝั่งโขงงดงามด้วยทิวทัศน์ขุนเขาและสายน้ำ ที่นี่อากาศเย็นสบายตลอดปี รถไม่ติด ไม่มีมลพิษทางอากาศ สุขที่สุด@นครพนม ด้วยการทำบุญตักบาตรยามเช้าริมฝั่งโขง ปั่นจักรยานออกกำลังกาย กับเส้นทางจักรยานริมฝั่งโขงที่สวยที่สุด ท่องเที่ยวพักผ่อนเติมเต็มความสุขที่สุดได้ที่เมืองนครพนม “นอน นครพนม 1 คืน อายุยืนไปอีก 1 ปี” 
          นครพนม เมืองเล็กน่ารักริมฝั่งโขง อีกหนึ่งทริปแห่งความสุข ที่ชวนให้ทุกท่านมาเยือนค่ะ
   

ภาพ: ททท.สำนักงานนครพนม
#Sasitharathorn


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น