วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2558

ททท. เชิญร่วมชมประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม
ความงดงามและศรัทธาอันยิ่งใหญ่บนสายน้ำโขง
                   “ไหลเรือไฟ” เป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนชาวอีสานยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ มักนิยมจัดขึ้นในวันออกพรรษา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) โดยมีความเชื่อว่าการไหลเรือไฟเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ประทับไว้ ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทานที ครั้งที่พญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมในพิภพของนาคใต้เมืองบาดาล รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาคในลำน้ำโขง การระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา ขอขมาลาโทษต่อแม่น้ำ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแม่น้ำ และยังถือเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศก ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโชคมีลาภ
นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า  ประเพณีไหลเรือไฟ ถือเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์จังหวัดนครพนม และร่วมสืบต่อกันตั้งแต่สมัยโบราณด้วยความเชื่อและความศรัทธา ประเพณีไหลเรือไฟอยู่ในฮีตเดือน 11 คืองานบุญออกพรรษา ซึ่งมีประเพณีไหลเรือไฟ หรือไหลเฮือไฟ รวมอยู่ด้วย เป็นพิธีกรรมเพื่อเป็นการบูชาต่อแม่น้ำโขงที่ชาวบ้านในลุ่มน้ำโขงได้ใช้สอยแม่น้ำในการดำรงชีวิตและขอขมาต่อแม่น้ำที่ได้ทำการล่วงล้ำก้ำเกิน และถือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทตามความเชื่อในตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา นอกจากนั้นในตำนานยังเล่าขานกันว่าในแม่น้ำโขงเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เช่น พญานาค เจ้าพ่อเหล็กซีด้ามแตก เจ้าพ่อคำแดง เจ้าพ่อหมื่น เจ้าพ่อสัมมะติ เจ้าพ่อสิบสอง ต้องทำการบรวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น เพื่อให้ท่านปกปักรักษาบ้านเมือง ประชาชนให้มีความสงบสุขร่มเย็น ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และขอให้มีโชคลาภ การทำมาหากินให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง             
                   ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2558 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และสนามศาลากลางจังหวัดนครพนม ในระหว่างวันที่ 20 - 28  ตุลาคม 2558 อิ่มบุญ อิ่มใจ พร้อมร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีพื้นถิ่นอีสานตาม "ฮีตสิบสอง คองสิบสี่" สืบสานความเชื่อและความศรัทธา คู่แม่น้ำโขง ท่องเที่ยวและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ในปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 
ภาพโดย คุณจิตร จีรฉัตร
High Light ในคืนวันออกพรรษา 27 ต.ค. 58  ชมพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม (เริ่มเวลา 09.00 น.)   ชมขบวนแห่เรือไฟบกและปราสาทผึ้ง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (เริ่มเวลา 15.00 น.)  ร่วมพิธีไหลเรือไฟโบราณ (สะเดาะเคราะห์ตามวันเกิด) ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี (เริ่มเวลา 16.30 น.) ร่วมงานพาแลง ณ บริเวณลานตะวันเบิกฟ้า ริมฝั่งโขงนครพนม (เริ่มเวลา 18.00 น.) ชมขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่งดงามอลังการกลางลำน้ำโขง และการปล่อยกระทงสาย (ไข่พญานาคแม่น้ำโขง)  (เริ่มเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป)
The Illuminated Boat Procession 2015
20 th – 28 th October 2015
Along the Mekong River, Sunthorn Vichit Rd. and Nakhon Phanom Provincial Hall
Join famous highlights of the amazing festival of Nakhon Phanom The Illuminated boat Procession or Festival of Fire Boat. A Wonderful night with Illuminated Boat Procession and exciting fireworks show on Mekong, The magnificent sound and Light Shows, The traditional performance, Experience the excitement of long boat races on Mekong river, Sales of local products and foods, enjoy the various forms of entertainment.      
For further information. Please contact TAT Nakhon Phanom Office.
Tel. 042 -513490-1   E-mail : tatphnom@tat.or.th      
HOTLINE TAT Call Center  : 1672
ภาพโดย คุณจิตร จีรฉัตรกิจกรรมภายในงานที่ไม่ควรพลาด

20 – 28 ต.ค. 2558     
-    ชมเรือไฟโชว์/เรือไฟวิทยาศาสตร์ และการปล่อยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขงทุกคืน
     ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป (ตลอดริมฝั่งโขง ถนนสุนทรวิจิตร)
-          ชมนิทรรศการเรือไฟ ซุ้มเรือไฟของแต่ละอำเภอ ซึ่งจัดแสดงวิถีชีวิตคนทำเรือไฟ ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างสวยงามและน่าสนใจ ณ บริเวณริมฝั่งโขง ถนนสุนทรวิจิตร (เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าฯหลังเก่า ไปจนถึงหน้าโบสถ์นักบุญอันนา)
-          อิ่มอร่อยกับอาหารเวียดนามหลากหลายในนิทรรศการอาหารเวียดนาม  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพนมนาคา วันที่ 
-          ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน นาฏศิลป์จาก สปป.ลาว และเวียดนาม ณ เวทีลานตะวันเบิกฟ้า
-          ชมการแสดงแสง สี เสียง ชุดแม่น้ำโขงคู่บ้าน สืบสานตำนานนครพนม และการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองนครพนม เวลา 19.00 – 22.00 น. ณ บริเวณแลนด์มาร์คจังหวัดนครพนม (ริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าสำนักงานป่าไม้จังหวัดนครพนม)
-          ชม ชิม ช้อป เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของฝาก สินค้า OTOP ของแต่ละอำเภอในจังหวัดนครพนม ชมการแสดงดนตรีคอนเสิร์ต และมหรสพตลอดการจัดงาน 

22 – 25 ต.ค. 2558     
-          ชมและเชียร์การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมHigh Light
27 ต.ค. 2558 (วันออกพรรษา)
-   ชมพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม (เริ่มเวลา 09.00 น.)-   ชมขบวนแห่เรือไฟบกและปราสาทผึ้ง ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (เริ่มเวลา 15.00 น.)
-   ร่วมพิธีไหลเรือไฟโบราณ (เรือไฟโบราณประจำปีเกิด /สะเดาะเคราะห์ตามปีเกิด) ณ บริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรี (เริ่มเวลา 16.30 น.)

-   ร่วมงานพาแลง ณ บริเวณลานตะวันเบิกฟ้า ริมฝั่งโขงนครพนม (เริ่มเวลา 18.00 น.)-   ชมขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่งดงามอลังการกลางลำน้ำโขง กว่า 13 ลำ และการปล่อยกระทงสาย (ไข่พญานาคแม่น้ำโขง) เริ่มเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

 28    ต.ค. 2558           
-          ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโว เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
     ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าตลาดอินโดจีน ถนนสุนทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม กำหนดการแสดง แสง สี เสียง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองนครพนม
ในงานประเพณีไหลเรือไฟฯ (9 วัน 9 คืน)
ณ บริเวณแลนด์มาร์คนครพนม (ริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าสำนักงานป่าไม้จังหวัดนครพนม)

วันที่
เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 - 22.00 น.
20 ตุลาคม 2558
การแสดงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) /การแสดงชนเผ่าผู้ไทย/ชาวไทยเชื้อสายจีน
21 ตุลาคม 2558
การแสดงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) /การแสดงชนเผ่าไทยข่า/ ไทยกวน
22 ตุลาคม 2558
การแสดงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) /การแสดงชนเผ่าไทยญ้อ/ไทยโส้
23 ตุลาคม 2558
การแสดงชุดแม่น้ำโขงคู่บ้าน สืบสานตำนานนครพนม  (ซ้อมใหญ่)
24 ตุลาคม 2558
การแสดงชุดแม่น้ำโขงคู่บ้าน สืบสานตำนานนครพนม
25 ตุลาคม 2558
การแสดงชุดแม่น้ำโขงคู่บ้าน สืบสานตำนานนครพนม
26 ตุลาคม 2558
การแสดงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) /การแสดงชนเผ่าไทยแสก/ ไทยกะเลิง
27 ตุลาคม 2558
การแสดงชุดแม่น้ำโขงคู่บ้าน สืบสานตำนานนครพนม
28 ตุลาคม 2558
การแสดงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) /การแสดงชนเผ่าไทยอิสาน/ ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทร 042-513490-1
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.
โทร 042 513 490-1 E-mail: tatphnom@tat.or.th  www.facebook.com/TatNakhonphanom


"ก่อนจะเป็นเรือไฟ" 
ภาพบรรยากาศการทำเรือไฟ ณ บริเวณริมฝั่งโขง ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของช่างทำเรือไฟ สู่การคิดสร้างสรรค์ จนกลายเป็นนวัตกรรม การทำเรือไฟประยุกต์ลำใหญ่มโหฬาร ส่องสว่างสวยงามกลางลำน้ำโขง

ททท.สำนักงานนครพนม ยินดีต้อนรับทุกท่าน
นักท่องเที่ยวสามารถมาแวะพัก สอบถามข้อมูล ขอรับคู่มือท่องเที่ยวและแผนที่ ได้ที่ ททท.สำนักงานนครพนม (ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง ถ.สุนทรวิจิตร เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ททท.สำนักงานนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น