วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาว ประจำปี 2558 (30 กรกฏาคม 2558)               ททท. ชวนเที่ยวอีสานสุขใจ สะสมเสบียงบุญในงาน  
                        “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว” จ.สกลนคร

            จังหวัดสกลนคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญชาวไทยทุกท่านได้มาเที่ยวอีสานสุขใจ สะสมเสบียงบุญในงาน “วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ ที่ส่องดาว” วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 ณ วัดถ้ำพวง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี ด้วยพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ได้โดยพระองค์เอง ซึ่งผู้ที่รู้เห็นแจ้งในพระธรรมนั้น คือ ท่านโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลองค์แรก และได้รับเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนา พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก

          นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม กล่าวว่า โดยในปีนี้วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้ชาวไทยทุกท่านได้ร่วมทำบุญ รักษาศีลปฏิบัติธรรม น้อมถวายเป็นพุทธบูชา จังหวัดสกลนครจึงได้กำหนดจัดงาน วันอาสาฬห สักการะสังเวชนีย์ฯ ที่ส่องดาวณ วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร กิจกรรมภายในงานจัดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมบุญต่างๆ อาทิ พิธีบวชชีพราหมณ์ การปฏิบัติธรรม กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ร่วมขบวนแห่โคมบูชา เวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล  อันได้แก่ เจดีย์สิริมหามายา จำลองสถานที่ประสูติ, พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ (เจดีย์พุทธคยา) จำลองสถานที่ตรัสรู้,  ธัมเมกขสถูป จำลองสถานที่แสดงปฐมเทศนา, เจดีย์วิหาร จำลองสถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมสักการะรูปเหมือนพระอาจารย์วัน อุตตโม ณ พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอุดมสังวรวิสุทธิเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดถ้ำพวง

          จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้สนใจร่วมงานเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่ จ.สกลนคร ร่วมรักษาศีล ปฏิบัติธรรมเวียนเทียนรอบเจดีย์พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอาจารย์วัน อุตฺตโม ขบวนแห่โคมบูชาเวียนเทียนรอบสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่มีแห่งเดียวในภาคอีสาน ณ วัดถ้ำพวง และนอกจากนั้นยังสามารถเดินทางไปกราบสักการะพระธาตุเชิงชุม พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวสกลนคร นมัสการหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธาตุเชิงชุม นมัสการรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง และนมัสการรูปเหมือนหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร อำเภอพรรณนิคม

การเดินทาง    วัดถ้ำพวง หรือวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม ห่างจากตัวจังหวัดสกลนคร ประมาณ 120 กิโลเมตร โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 22 จากจังหวัดสกลนครถึงสี่แยก อ.สว่างแดนดิน จากนั้นเลี้ยวจาก อ.สว่างแดนดิน ไป อ.ส่องดาว ทางหลวงหมายเลข 2342 ผ่านที่ว่าการอำเภอส่องดาว ขึ้นสู่วัดถ้ำพวง เดินทางเข้าไปอีกประมาณ 13 กิโลเมตร
         
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม  โทรศัพท์ 042-513490-1  Facebook/tatnakhonphanom

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  โทรศัพท์ 042-716247, 042-716214

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น