วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “นมัสการพระธาตุพนม ชื่นชมวันวิสาขบูชา” ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ

จังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย
 “นมัสการพระธาตุพนม ชื่นชมวันวิสาขบูชา” 
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย 
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งภาพเข้าประกวด
บุคคลทั่วไปประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา

2. หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด
2.1 ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด
2.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องถ่ายทำเฉพาะในเขตพื้นที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร หรือบริเวณการจัดงาน และถ่ายทำในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ของการประกวดเท่านั้น (31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2558)
2.3 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นภาพสี หรือ ขาวดำ โดยมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ต้องระบุ ชื่อ–สกุล ผู้ส่งภาพอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเก็บดิจิตอลไฟล์ใน Format Tiff หรือ JPEG โดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดี เพื่อส่งมอบและแสดงตนต่อคณะกรรมการในวันมอบรางวัลการประกวด
2.4 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมท่านละไม่เกิน 3 ภาพ
2.5 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ส่วนขั้นตอนการผลิตภาพ ห้ามตัดต่อเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสี และแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น
2.6 ผู้ส่งภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถตั้งชื่อภาพและบรรยายภาพที่เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพเพื่อสะท้อน
ความหมายของหัวข้อการประกวดหรือไม่ก็ได้
2.7 ไฟล์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดนครพนม ไม่มีการส่งคืนให้เจ้าของผลงาน
2.8 ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ยินยอมให้จังหวัดนครพนม สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ
ในกิจกรรมของจังหวัดนครพนม ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
2.9 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว
2.10 การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


3. เงินรางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


4. การส่งผลงาน
สามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทางแฟนเพจนครพนม ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2558
(ถึงเวลา 24.00 น) 


5. ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


6. ประกาศผลการตัดสิน
ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ................ มิถุนายน 2558 ทาง
6.1 เว็บไซด์ www.nakhonphanom.go.th
6.2 เฟสบุ้คจังหวัดนครพนมwww.facebook.com/nakhonphanomprovince
6.3 เพจจังหวัดนครพนมwww.facebook.com/nakhonphanomprovincepage


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042-511574

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น