มานครพนม ชม 3 ที่สุด สุขที่สุด@นครพนม

มานครพนม ชม 3 ที่สุด สุขที่สุด@นครพนม

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “นมัสการพระธาตุพนม ชื่นชมวันวิสาขบูชา” ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ

จังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย
 “นมัสการพระธาตุพนม ชื่นชมวันวิสาขบูชา” 
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย 
1. คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งภาพเข้าประกวด
บุคคลทั่วไปประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา

2. หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด
2.1 ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด
2.2 ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องถ่ายทำเฉพาะในเขตพื้นที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร หรือบริเวณการจัดงาน และถ่ายทำในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ของการประกวดเท่านั้น (31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2558)
2.3 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้อง Digital และกล้องการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นภาพสี หรือ ขาวดำ โดยมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล ต้องระบุ ชื่อ–สกุล ผู้ส่งภาพอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเก็บดิจิตอลไฟล์ใน Format Tiff หรือ JPEG โดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดี เพื่อส่งมอบและแสดงตนต่อคณะกรรมการในวันมอบรางวัลการประกวด
2.4 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมท่านละไม่เกิน 3 ภาพ
2.5 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ส่วนขั้นตอนการผลิตภาพ ห้ามตัดต่อเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสี และแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น
2.6 ผู้ส่งภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถตั้งชื่อภาพและบรรยายภาพที่เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพเพื่อสะท้อน
ความหมายของหัวข้อการประกวดหรือไม่ก็ได้
2.7 ไฟล์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดนครพนม ไม่มีการส่งคืนให้เจ้าของผลงาน
2.8 ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ยินยอมให้จังหวัดนครพนม สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ
ในกิจกรรมของจังหวัดนครพนม ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
2.9 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว
2.10 การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


3. เงินรางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ


4. การส่งผลงาน
สามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทางแฟนเพจนครพนม ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2558
(ถึงเวลา 24.00 น) 


5. ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


6. ประกาศผลการตัดสิน
ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ................ มิถุนายน 2558 ทาง
6.1 เว็บไซด์ www.nakhonphanom.go.th
6.2 เฟสบุ้คจังหวัดนครพนมwww.facebook.com/nakhonphanomprovince
6.3 เพจจังหวัดนครพนมwww.facebook.com/nakhonphanomprovincepage


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 042-511574

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น