วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

"สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558"

ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมงาน
"สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2558"

วันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558


กิจกรรมภายในงาน
29 พ.ค. 58 (ศ.)
08.30 น. - กิจกรรมการประกวดภาพวาด การตอบปัญหาธรรมะ การแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าสุทธาวาส
09.00 น. - การประกวดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9 ) ประกวดทุงโบราณ โคมบัวบูชาประเภทแขวน แห่ผ้าขึ้นธาตุฯ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
16.30 น. - พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ สวดมนต์หมู่ฯ รอบองค์พระธาตุเชิงชุม ร่วมเจริญศีลภาวนา พิธีเวียนเทียน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
18.30 น. - ฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุทธาวาส

---------------------------------------------------------------------------------------

30 พ.ค. 58 (ส.)
08.30 น. - กิจกรรมการแสดงนิทรรศการวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าสุทธาวาส
08.30 น. - การแสดงโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9 ) ทุงโบราณ โคมบัวบูชาประเภทแขวน และแห่ผ้าขึ้นธาตุฯ (09.00 น.) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
13.30 น. - พิธีเปิดขบวนแห่ผะเหวด (พระเวสสันดร) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
16.30 น. - พิธีเจริญพุทธมนต์ และเทศน์มาลัยหมื่น มาลัยแสน ณ วัดป่าบ้านนาอ้อย
18.30 น. - ฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุทธาวาส

---------------------------------------------------------------------------------------

31 พ.ค. 58 (อา.)
04.30 น. - พิธีแห่ข้าวพันก้อน เทศน์สังกาส เทศน์มหาเวสสันดรชาดก (13 กัณฑ์) ถวายภัตาหารเพล ณ วัดป่าบ้านนาอ้อย
08.30 น. - กิจกรรมการแสดงภาพธรรมะ และนิทรรศการวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าสุทธาวาส
08.30 น. - การแสดงโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9 ) ทุงโบราณ โคมบัวบูชาประเภทแขวน และแห่ผ้าขึ้นธาตุฯ (09.00 น.) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
18.30 น. - ฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุทธาวาส

--------------------------------------------------------------------------------------

1 มิ.ย. 58 (จ.) || วันวิสาขบูชา ||
06.30 น. - ร่วมตักบาตรในวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
08.30 น. - กิจกรรมการแสดงภาพธรรมะ และนิทรรศการวันวิสาขบูชา ณ วัดป่าสุทธาวาส
08.30 น. - การแสดงโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 9 ) ทุงโบราณ โคมบัวบูชาประเภทแขวน และแห่ผ้าขึ้นธาตุฯ (09.00 น.) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
14.00 น. - ประกวดรถขบวนแห่โคมบัวบูชา ณ ลานรวมใจไทสกล***
17.30 น. - พิธีเปิดขบวนแห่โคมบัวบูชาอันตระการตา ณ ลานรวมใจไทสกล
- เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อองค์แสน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
18.30 น. - ฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุทธาวาส

--------------------------------------------------------------------------------------

การแต่งกาย : ชุดปฏิบัติธรรม / นุ่งขาวห่มขาว (ทุกวัน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น