วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

Tour of Happiness ปั่น ชิล ชิล ชมวิว 2 ฝั่งโขง สุขที่สุด...ที่นครพนม

         จังหวัดนครพนม โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครพนม  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เทศบาลตำบลเวินพระบาท และเทศบาลตำบลท่าอุเทน

ขอเชิญนักปั่นทุกท่าน ร่วมทริป  
 Tour of  Happiness
                    ปั่น ชิล ชิล ชมวิว 2 ฝั่งโขง สุขที่สุด...ที่นครพนม
จากสะพานมิตรภาพไทย ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) สะพานเชื่อมสัมพันธ์ไทย ลาว ที่สวยที่สุด ปั่นเลาะเลียบริมฝั่งโขง สู่ อ.ท่าอุเทน นมัสการพระธาตุท่าอุเทนอันศักดิ์สิทธิ์ (ระยะทาง 50 กิโลเมตร)
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
ค่าลงทะเบียนร่วมทริป เพียงท่านละ 300 บาท
 รับเสื้อจักรยาน / บริการอาหารเช้า กลางวัน / น้ำดื่ม น้ำเกลือแร่- ผลไม้ (บริการ 4 จุด ตามเส้นทางการปั่น )
พร้อมด้วยทริป City tour นั่งรถรางท่องเที่ยวริมฝั่งโขงนครพนม (วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2557 )

กิจกรรมนักปั่นเติมความสุข นั่งรถรางเลาะเลียบริมโขง City tour นครพนม
วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558
15.30 – 18.00 น.  ลงทะเบียนรับเสื้อจักรยาน/ป้ายติดรถจักรยาน ณ บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม คำม่วน)
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3

16.00 – 17.00 น.  ททท. เติมความสุข  บริการรถรางนำเที่ยว City Tour เลาะเรียบริมโขงนครพนม นมัสการพระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันเสาร์ ไหว้พระติ้วพระเทียมพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครพนม และศาลเจ้าพ่อหมื่น ภายในบริเวณวัดโอกาส  เลือกซื้อสินค้าของฝากที่ตลาดอินโดจีน ชมภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองนครพนมที่พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯหลังเก่า ถ่ายภาพโบสถ์วัดนักบุญอันนาหนองแสง  ที่ตั้งสวยงามโดดเด่นริมฝั่งแม่น้ำโขง (บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มฟรี)
  
พระติ้ว พระเทียม วัดโอกาส (ศรีบัวบาน)

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า

รถราง City Tour ริมฝั่งโขงนครพนม

ริมฝั่งโขงไทย-ลาว ที่นครพนม


วัดมหาธาตุ 

สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3

วัดนักบุญอันนา-หนองแสง

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
06.00 น.  ลงทะเบียน (เพิ่มเติม) พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 3 (นครพนม คำม่วน)
พระธาตุท่าอุเทน
07.00 น.  พิธีปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน ณ จุดสตาร์ท บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพฯ 3 สู่พระธาตุท่าอุเทน...พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์ ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ
- นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าอุเทน นำคณะนักปั่นสักการะพระธาตุท่าอุเทน พร้อมมอบวัตถุมงคลให้แก่นักปั่นที่เกิดวันศุกร์ 
- เดินทางกลับไปยังสะพานมิตรภาพไทย ลาว แห่งที่ 3 ตามเส้นทางเดิม
- พิธีปิด และมอบรางวัลแก่ทีมนักปั่นที่มาร่วมกิจกรรมมากที่สุด 3 อันดับ

- รับประทานอาหารกลางวัน /  เสร็จกิจกรรม
...........................................................................................
หมายเหตุ : กำหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมติดต่อสอบถาม และสมัครได้ที่ :
-ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครพนม (เฮียฮอล์ล คุณสุรัตน์ ก้องเกียรติกมล) โทรศัพท์  086-3210566
-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทรศัพท์ 042-513490-1
E-mail: tatphnom@tat.or.th   Facebook : Tat Nakhonphanom

.................................................................1 ความคิดเห็น: