วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

“ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557

“ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557
จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีโบราณ “จุลกฐิน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2557
จุลกฐิน หรือ กฐินแล่น คือคำเรียก กฐิน ที่ต้องทำด้วยการรีบด่วน โดยต้องอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมาก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว มีขั้นตอนเริ่มตั้งแต่พิธีบวชชีพราหมณ์ เพื่อความบริสุทธิ์ของดอกฝ้าย พิธีเก็บดอกฝ้ายโดยสาวพรหมจารี ก่อนนำดอกฝ้ายสู่ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การอิ้ว การดีด การล้อฝ้าย การเข็น การเปีย การฆ่าฝ้าย การย้อมสี การกวักฝ้าย ค้นหูก สืบหูก จนถึงขั้นตอนการทอให้เป็นผืนผ้าให้เสร็จทันภายในเช้าวันรุ่งขึ้น และทอดถวายแก่พระสงฆ์ ที่เรียกว่า “กรานกฐิน”

มูลเหตุของการทำจุลกฐินนี้  ในสมัยก่อนเกิดจากความจำเป็นที่จะต้องทอดกฐินให้สำเร็จทันตามกำหนดเวลาคือในวันสิ้นสุดเขตกฐิน จึงต้องรีบเร่งจัดหาผ้ากฐินเพื่อให้เสร็จตามกำหนดเวลาพระวินัยบัญญัติ ถือเป็นประเพณีโบราณที่เชื่อว่าจะได้รับอานิสงส์มาก มีความเป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัว เพราะต้องใช้ความอุตสาหพยายามกว่ากฐินแบบธรรมดาเพื่อให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาอันจำกัดงานประเพณีจุลกฐิน จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงทำบุญทอดกฐินหลังวันออกพรรษา (ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) โดยในปีนี้ มีกำหนดการจัดงาน “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน” ทั้งหมด 3 ครั้ง ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร ดังนี้ คือ

          ครั้งที่ 1   วันที่ 10-11-12  ตุลาคม 2557
                      ณ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลางอ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
                      วันที่ 10 ตุลาคม 2557
  15.00 น. เป็นต้นไป ร่วมพิธีไหลเรือไฟโบราณ ทำบุญสะเดาะเคราะห์  ร่วมรับประทานอาหารพาแลงแบบพื้นเมือง ร่วมรำวงย้อนยุคสนุกสนาน
    - ค่าบูชากระทงสะเดาะเคราะห์ กระทงละ 99 บาท
    - ค่าอาหารพาแลง คนละ 180 บาท  
     *ติดต่อได้ที่ เทศบาลตำบลดอนตาล (คุณหนุ่ย) โทร. 042 689054, 081 574 1615 
                      วันที่ 11 ตุลาคม 2557
                       07.00 น. ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ เก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั่ง ร่วมปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน
                      วันที่ 12 ตุลาคม 2557
                       08.00 น.  ร่วมขบวนแห่จุลกฐิน พิธีทอดถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์


          ครั้งที่ 2   วันที่ 17-18-19 ตุลาคม  2557
                       ณ วัดศรีนันทาราม บ้านภู อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
    วันที่ 17 ตุลาคม 2557
      16.00 น. ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และรับประทานอาหารพาแลงแบบภูไท พร้อมชมการ   แสดงวัฒนธรรมฟ้อนภูไท (ค่าอาหารพาแลง คนละ 200 บาท)
     *ติดต่อได้ที่ ชุมชนบ้านภู (อ.ถวัลย์) โทร. 087 230 1599 
   วันที่ 18 ตุลาคม 2557
  07.00 น. ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ เก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั่ง ร่วมปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน
                       วันที่ 19 ตุลาคม 2557
                     08.00 น. ร่วมขบวนแห่จุลกฐิน พิธีทอดถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์

          
ครั้งที่ 3   วันที่ 25-26 ตุลาคม  2557
                      ณ วัดป่าวิเวก  อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
                      วันที่  25  ตุลาคม 2557
   07.00 น. ร่วมพิธีบวชชีพราหมณ์ เก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั่ง ร่วมปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน
                      วันที่  26 ตุลาคม 2557
   08.00 น. ร่วมขบวนแห่จุลกฐิน พิธีทอดถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์ 

                  นอกจากนี้ ยังมีงานประเพณี “กฐินน้ำ บูชาพญานาค” ในวันที่ พฤศจิกายน 2557
ร่วมพิธีบูชาพญานาค พิธีลอยเคราะห์ตามความเชื่อเพื่อความเป็นศิริมงคล ชมการรำบูชาองค์นาคา ล่องเรือทอดถวายกฐินกลางลำน้ำโขง จ.มุกดาหาร
                  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณท่าเทียบเรือสุกาย (ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 


(ตัวอย่างเส้นทางการเดินทาง)
ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณในงาน
“ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน (กฐินแหล่น) ประจำปี 2557
ณ วัดศรีนันทาราม บ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
และเยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์...ดินแดนแห่งสวรรค์@สะหวันนะเขต สปป.ลาว
วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2557 (3 วัน 2 คืน)

วันศุกร์ที่  17 ตุลาคม 2557     

17.30 น.        เดินทางถึงบ้านภู หมู่บ้านวัฒนธรรมภูไท ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ งานพาแลง อาหารค่ำแบบพื้นเมือง พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองภูไท
20.30 .         เดินทางเข้าที่พัก
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557  (มุกดาหารสะหวันนะเขต)

06.00 น.         รับประทานอาหารเช้า  
06.30 .         เดินทางไปยังสวนฝ้าย บ้านภู ร่วมพิธีมงคลชัย เก็บฝ้ายใส่กระหยั่ง (ตระกร้า) ที่นำโดยเหล่าสาวพรหมจารีย์ นุ่งขาวห่มขาวดุจหมู่นางฟ้าลงมาเก็บดอกฝ้ายขาวอันบริสุทธิ์ ร่วมเก็บดอกฝ้ายงามใส่กระหยั่ง เพื่อนำไปปั่นเป็นเส้นใยถักทอเป็นผืนผ้าต่อไป
08.00 .         ชื่นชมกับความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่ลานทอผ้าในการเตรียมจุลกฐิน ชมขั้นตอนต่างๆ ในการทำผ้าเพื่อทอดจุลกฐิน เริ่มตั้งแต่ การอิ้วฝ้าย ดีดฝ้าย ม้วนเป็นหลอด ปั่นเป็นเส้นดายใส่กระสวยเครือ จนไปถึงขั้นตอนการทอบนกี่ เพลิดเพลินกับการชมการแสดงฟ้อนรำและเสียงดนตรีสนุกสนานครึกครื้นแบบชาวภูไท
 12.00 .         ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ  ร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำโขงในเมืองมุกดาหาร
บ่าย               เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 สู่แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว
นมัสการพระธาตุอิงฮัง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของ สปป.ลาว และเป็นพระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนม จากนั้นนำคณะชม ชิม และช้อป สินค้านานาชนิด ณ ร้าน ODOP ก่อนเดินทางสู่ ตลาดสิงคโปร์ เลือกซื้อสินค้าหลากหลายส่งตรงจากประเทศจีน ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างเต็มอิ่ม แวะร้านดาวเรือง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ก่อนข้ามสะพานกลับสู่ไทย
18.00 น.         รับประทานอาหารค่ำ 
20.00 .         เข้าที่พัก

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557  (มุกดาหาร – ร้อยเอ็ด

06.30 น.         รับประทานอาหารเช้า ที่ห้าแยกเวียดนาม
07.30 น.         เดินทางไปยังวัดศรีนันทาราม บ้านภู อ.หนองสูง  เพื่อร่วมพิธีทอดถวายผ้าจุลกฐิน
08.30 น.         ร่วมขบวนแห่ผ้าจุลกฐินที่งดงามด้วยศรัทธา อิ่มบุญอิ่มใจในพิธีถวายผ้าจุลกฐินและผ้าห่มองค์พระประธานร่วมกับชาวภูไทบ้านภู
10.00 .         เดินทางไป วัดผาน้ำทิพย์ ซึ่งประดิษฐานพระมหาเจดีย์ชัยมงคล อันเป็นพระเจดีย์ใหญ่ และมีความงดงามตระการตามากที่สุดองค์หนึ่งของประเทศไทย เป็นที่เคารพศรัทธาและความภาคภูมิใจของชาวร้อยเอ็ดและชาวอีสานทั้งมวล พระมหาเจดีย์ชัยมงคลเป็นพระธาตุที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเป็นที่เคารพ
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 .       เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
..............................................

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครพนม
พื้นที่รับผิดชอบ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
ที่อยู่เลขที่ 184/1 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 042 513 490-1 โทรสาร 042 513492
Facebook.com/tatnakhonphanom
 Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม

1 ความคิดเห็น: