วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่  3 - 8 ตุลาคม 2557  
ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร


ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ประเพณียิ่งใหญ่ประจำปีของชาวสกลนคร  จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดสกลนคร   อันเกิดจากความเชื่อและความศรัทธาผสานกับภูมิปัญญาของชาวบ้าน สร้างสสรค์ประติกรรมการทำปราสาทผึ้งออกมาได้อย่างงดงามตระการตา
 
การทำปราสาทผึ้งของชาวสกลนครนั้น มีคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันปวารณาออกพรรษา พระพุทธเจ้าตรัสอำลาพระอินทร์ เพื่อเสด็จลงสู่เมืองมนุษย์ พระอินทร์จึงเนรมิตบันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้วมณีให้พระองค์ได้เสด็จลงมา เทวดา มนุษย์ ครุฑ นาค สัตว์นคร ต่างชื่นชมในพระบารมีของพระพุทธองค์และเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลนั้น และเกิดจินตนาการมองเห็นปราสาทวิมานสวยงามบนสรวงสวรรค์ จึงรู้ชัดว่าการที่จะได้ไปอยู่ในปราสาทสวยงามได้นั้น จะต้องสร้างบุญสร้างกุศล ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักธรรม จากความเชื่อนี้เอง จึงเกิดการคิดสร้างสรรค์ทำปราสาทให้มีลักษณะคล้ายปราสาทราชมณเฑียรบนสวรรค์ชั้นวิมาน ลวดลายวิจิตรสวยงามของชาวสกลนคร ในช่วงวันออกพรรษา ที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมในการดำเนินชีวิต นอกจากนั้นการทำปราสาทผึ้งยังมีความเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อร่วมกันทำบุญทำกุศลร่วมกันในช่วงเทศกาลออกพรรษาอีกด้วย


 การทำปราสาทผึ้งของชาวสกลนคร แต่เดิมเป็นการทำปราสาทผึ้งแบบโบราณ หรือเรียกว่า “ต้นผึ้ง” โดยการเอากาบของต้นกล้วยมาทำเป็นโครง แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ แล้วตกแต่งด้วยดอกผึ้งได้อย่างงดงาม ซึ่งต่อมามีการพัฒนาและประยุกต์ ผสมผสานการแกะสลักดอกผึ้งและประติมากรรมบนแผ่นเทียน ทำให้เกิดเป็นปราสาทผึ้งแบบประยุกต์ที่มีขนาดใหญ่อลังการ งดงามด้วยลวดลายและเรื่องราว ที่เกิดจากความร่วมแรงและร่วมใจของชุมชนต่างๆ ในเมืองสกลนคร และยังคงอนุรักษ์ทั้งการทำปราสาทผึ้งโบราณและการทำปราสาทผึ้งประยุกต์  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครพนม
พื้นที่รับผิดชอบ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
ที่อยู่เลขที่ 184/1 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 042 513 490-1 โทรสาร 042 513492
Facebook.com/tatnakhonphanom
 Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น