วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

งานประเพณีแข่งเรือออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2557 จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร  เทศบาลเมืองมุกดาหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษามหากฐิน ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง หน้าตลาดอินโดจีน
เทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครพนม
พื้นที่รับผิดชอบ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
เลขที่ 184/1 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 042 513 490-1 โทรสาร 042 513492
Facebook.com/tatnakhonphanom  Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม

1 ความคิดเห็น: