วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2557

 งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2557   
ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดนครพนม และริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม


ประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ความงดงามและศรัทธาอันยิ่งใหญ่บนสายน้ำโขง ตระการตาของขบวนไหลเรือไฟที่งดงามสว่างไสวกลางลำน้ำโขง รายล้อมด้วยกระทงสายระยิบระยับจับตาในคืนเดือนเพ็ญวันออกพรรษา บอกเล่าเรื่องราวและแฝงด้วยคติความเชื่อผ่านการประดับประดาดวงไฟตะเกียงนับหมื่นดวงเป็นรูปร่างต่างๆ ที่เกิดจากการรังสรรค์ของช่างเรือไฟและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวนครพนม


“เรือไฟ” หรือที่ภาษาถิ่นเรียกว่า “เฮือไฟ” แต่โบราณเป็นเรือที่ทำด้วยไม้ไผ่ ยาวประมาณ 1 เมตร ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยแท้ มีการใส่ขนม ข้าวต้มผัด สิ่งของที่ต้องการบริจาคทาน มีการตัดเล็บหรือผม ตามความเชื่อของการสะเดาะเคราะห์ พร้อมตกแต่งเรือด้วยดอกไม้ธูปเทียน ตะเกียงขี้ไต้ เพื่อจุดให้ความสว่างไสวก่อนจะปล่อยเรือไหลไปตามลำน้ำโขง ซึ่งมีคติความเชื่อคล้ายการลอยกระทง และความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระรัตนตรัย การบูชารอยพระพุทธบาทที่ประทับไว้ ณ หาดทรายริมแม่น้ำนัมทามหานที ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระแม่คงคา และความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาค เป็นประเพณีที่ชาวนครพนมสืบทอดเรื่อยมาในช่วงวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) จนต่อมาได้มีการพัฒนาสรรค์สร้างและการประกวดแข่งขัน ทำให้เรือไฟของชาวนครพนมมีความสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตา มีการทำเรือไฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีการทำเรือไฟที่มีความยาวกว่า 80 เมตร ประดับไฟตะเกียงนับหมื่นดวง ส่องสว่างโดดเด่นงดงามเหนือลำน้ำโขง ที่แฝงไว้ด้วยความเชื่อว่าการบูชาด้วยประทีปโคมไฟจะนำความรุ่งโรจน์สว่างสดใสมาสู่ชีวิต

การทำเรือไฟ และงานประเพณีไหลเรือไฟของชาวนครพนม เป็นความภาคภูมิใจสำหรับผู้ก่อร่างประติมากรรมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เต็มไปด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ พัฒนาการคู่กับท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน จนเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์คู่เมืองนครพนม  ทั้งยังสร้างประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้มาชมความสวยงามของขบวนเรือไฟกันอย่างคึกคักในช่วงเทศกาลวันออกพรรษา 


กำหนดการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557
ระหว่างวันพุธที่ 1 – วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557
วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 17.30 น.   พิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557 ณ เวทีกลาง ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม  และกิจกรรมการแสดงดนตรี การประกวด บีบอย ฯลฯ
เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าผู้ไทย และการแสดงของชาวไทยเชื้อสายจีน ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
เวลา 18.45 น.   การแสดงคอนเสิร์ต วงมอคค่า การ์เด้นท์ ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
เวลา 19.00 น.   พิธีเปิดการแข่งขันชกมวยไทย ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าไทข่า และการแสดงของเผ่าไทกวน ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดเต้นบีบอย การประกวดร้องเพลง ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดนครพนม
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
เวลา 20.00 น.   การแสดงคอนเสิร์ตหมอลำ บัวผัน ทังโส ปะทะ ศรีจันทร์ วีสี ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 18.00 น.   การแสดงแสง สี เสียง ชุด “อิ่มบุญ อิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม” ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
เวลา 19.00 น.   การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดนครพนม
การแสดงคอนเสิร์ตหมอลำ ดอกอ้อ ทุ่งทอง ศร สินชัย ก้านตอง ทุ่งเงิน ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะระเบียบ วาทะศิลป์ ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม

วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557

เวลา 07.00 น.   พิธีเชิญโล่ห์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เวลา 09.30 น.   พิธีการแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขง ชิงโล่ห์และถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2557
รอบคัดเลือก 
เวลา 18.00 น.   พิธีเปิดงานไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2557 และการแสดงแสง สี เสียง ชุด “อิ่มบุญ อิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม” ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
                    การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดนครพนม
                    การแสดงคอนเสิร์ตของวง เกตสึโนว่า ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557

เวลา 08.30 น.   การแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขง รอบคัดเลือก 
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าไทญ้อ และการแสดงของเผ่าไทโส้ ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
เวลา 19.00 น.   การแสดงคอนเสิร์ตของวง Yes ser day ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม
เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะคำผุน ร่วมมิตร                                                         ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 10.00 น.   การแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขง รอบรองชนะเลิศ
เวลา 18.00 น.   การแสดงแสง สี เสียง ชุด “อิ่มบุญ อิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม”
ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
                    การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
                    การแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน เสก โลโซ ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
เวลา 19.00 น.   การแข่งขันชกมวยไทย  และการประกวดวงสตริง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 10.00 น.   การแข่งขันเรือยาวในแม่น้ำโขง รอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวัล
เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าไทแสก และการแสดงของเผ่าไทกะเลิง ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
เวลา 19.00 น.   การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
                    การแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน ปู พงสิทธิ์ คัมภีร์ ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลาง
จังหวัดนครพนม
เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์                               ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม


วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00 น.   พิธีรำบูชาองค์พระธาตุพนม ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 15.00 น.   พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง และเรือไฟโบราณ
(เริ่มขบวน ณ บริเวณหน้า บ.โตโยต้า มายังศาลหลักเมือง)
เวลา 17.45 น.   พิธีปล่อยเรือไฟโบราณ ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าฯ หลังเก่า
เวลา 18.00 น.   พิธีเปิดมหกรรมไหลเรือไฟและงานพาข้าวแลง ณ เวทีกลางน้ำ ริมฝั่งแม่น้ำโขง
(หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/ เยื้อง สนง.ททท.)
                    มหกรรมไหลเรือไฟ ลอยกระทงสาย
การแสดง แสง สี เสียง ชุด “อิ่มบุญ อิ่มใจ ไหลเรือไฟนครพนม”
การมอบรางวัลการประกวดเรือไฟ
เวลา 19.00 น.   การแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน วงลาบานูน ณ เวทีคอนเสิร์ต
ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะเสียงอิสาน
ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557
เวลา 07.00 น.   พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณ หน้าวัดโอกาส ริมฝั่งแม่น้ำโขง
เวลา 09.00 น.   การแสดงกิจกรรมต่างๆ ของงาน ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม 
เวลา 17.30 น.   การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงของชนเผ่าไทอีสาน และการแสดงของชาวไทย
เชื้อสายเวียดนาม ณ เวทีกลางน้ำ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง
(หน้าบ้านพักปลัดจังหวัดนครพนม/เยื้อง สนง.ททท.)
เวลา 18.45 น.   ไหลเรือไฟโชว์และลอยกระทงสาย (ไข่พญานาค) ในลำน้ำโขง
เวลา 19.00 น.   การประกวดวงสตริง และการแสดงคอนเสิร์ตศิลปิน หญิงลี  ศรีจุมพล
ณ เวทีคอนเสิร์ต ในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
เวลา 20.00 น.   การแสดงมหรสพศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำ) คณะรัตนศิลป์ อินตาไทยราษฎร์
ณ บริเวณศาลากลาง จังหวัดนครพนม
.........................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานนครพนม
พื้นที่รับผิดชอบ : สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
เลขที่ 184/1 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โทรศัพท์ 042 513 490-1 โทรสาร 042 513492
Facebook.com/tatnakhonphanom  Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม


1 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ นครพนมน่าเที่ยวมาก ๆ
    ชอบดินแดนที่มีเรื่องราวพระพุทธศาสนา และเทศกาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแบบนี้

    ตอบลบ