วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

“สงกรานต์มุกดาหาร 4 แผ่นดิน อินโดจีน” ประจำปี 2557

ททท. สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงาน “สงกรานต์มุกดาหาร แผ่นดิน อินโดจีน” ประจำปี 2557
ในระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2557
ณ บริเวณริมแม่น้ำโขง  ถนนคนเดินอินโดจีน จ.มุกดาหาร

กำหนดการจัดกิจกรรมภายในงาน
วัน เดือน ปี
เวลา
กิจกรรม/การแสดง
เวทีกลางแม่น้ำโขง
เวทีลานกิจกรรมถนนคนเดินอินโดจีน
11 เมษายน 2557
07.09 น.
 - พิธีบวงสรวงงานประเพณีสงกรานต์
( จังหวัด + เทศบาลเมือง + กศน.จ. )

09.00 น.


- ตลาดอินโดจีน
- จำหน่ายสินค้า OTOP
13.00 น.


- พิธีเปิดลานวัฒนธรรม
- การแสดงวิถีชีวิต 8 เผ่าชนพื้นเมืองมุกดาหาร (พช.)
- การประกวดเส็งกลอง (อบจ.)
- การจัดนิทรรศการสมุนไพร 4 แผ่นดิน
(สสจ.+ อ.ดอนดาล)
19.00 น.
- พิธีเปิดการแสดงม่านน้ำและน้ำพุดนตรี
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษา
- พิธีเปิดมหกรรมอาหารไทยอินโดจีน และ
 เทศกาลกินปลาแม่น้ำโขง (ทม. + ประมง)
- การแสดงดนตรีโปงลางประยุกต์
22.00 น.

- เสร็จสิ้นกิจกรรมประจำวัน
12 เมษายน 2557
09.00 น.

- ตลาดอินโดจีน
- จำหน่ายสินค้า OTOP
13.00 น.

- การแสดงวิถีชีวิต 8 เผ่าชนพื้นเมืองมุกดาหาร (พช.)
- การจัดนิทรรศการสมุนไพร 4 แผ่นดิน
(สสจ. + อ.ดอนตาล )
18.00 น.

- การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย อินโดจีน และเทศกาลกินปลาน้ำโขง
19.00 น.
- การแสดงม่านน้ำและน้ำพุดนตรี
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษา
- การแสดงดนตรีของเยาวชน
20.30 น.

- การประกวดลำผญาย่อยหัวดอนตาล (กศน.)
22.00 น.

- เสร็จสิ้นกิจกรรมประจำวัน
วัน เดือน ปี
เวลา
กิจกรรม/การแสดง
เวทีกลางแม่น้ำโขง
เวทีลานกิจกรรมถนนคนเดินอินโดจีน
13 เมษายน 2557
07.oo น.

- พิธีทำบุญตักบาตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าศาลาเรารักมุกดาหาร
08.30 น.

- พิธีแห่เครื่องบรรณาการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมือง หลักเสร็จพิธีตักบาตร ( ทม. + นรข.) เริ่มขบวนจากเทศบาล
09.00 น.

- ตลาดอินโดจีน
- จำหน่ายสินค้า OTOP
13.00 น.

- ขบวนอัญเชิญพระพุทธสิงห์สอง, พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร (อบจ.), ขบวนไทย 8 เผ่า ลาว เวียดนาม จีน, ขบวนรถบุปผชาติ 4 ชาติ
ขบวนแห่สงกรานต์ของชาวคุ้มชุมชน 3 เขต ตั้งขบวน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร
เคลื่อนขวนไปตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อร่วมพิธีเปิดงานสงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระฯ พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มอบเงินขวัญถุงและของที่ระลึกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุ
- กิจกรรมถนนคนเดินอินโดจีน (ปิดถนนบริเวณ วงเวียนน้ำพุถึงหน้าศาลาเรารักมุกดาหาร ) การเล่นสงกรานต์ในอุโองน้ำ
- โฟมปาร์ตี้
- การแสดงวิถีชีวิต 8 เผ่าชนพื้นเมืองมุกดาหาร (พช.)
- การจัดนิทรรศการสมุนไพร 4 แผ่นดิน (สสจ. + อ.ดอนตาล)
18.00 น.

- การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย อินโดจีน และเทศการกินปลาแม่น้ำโขง (ทม.  + ประมง)
19.00 น.

- การแสดงดนตรีของเยาวชน
19.30 น.
- พิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง ตำนานอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง
(Light and Sound)


20.00 น.
- การแสดงแสง สี เสียง ตำนานอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (Light and Sound)รอบที่ 1
- การแสดงม่านน้ำและน้ำพุดนตรี
- การแข่งขันเยาวชนพูดภาษาอาเซียน 10 ประเทศ
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก สปป.ลาว, เวียดนาม และจีน
21.30 น.
- การแสดงแสง สี เสียง ตำนานอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (Light and Sound)รอบที่ 2

23.00 น.

- เสร็จสิ้นกิจกรรมประจำวัน
14 เมษายน 2557
09.00 น.

- ตลาดอินโดจีน
- จำหน่ายสินค้า OTOP
10.00 น.

- ผู้เข้าประกวดมิสอินโดจีน รายงานตัวและวัดสัดส่วน ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร
- ผู้เข้าประกวดมิสอินโดจีน ทำกิจกรรมกับทางเทศบาล แนะนำตัว ถ่ายภาพ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหาร
13.00 น.

- กิจกรรมถนนคนเดินอินโดจีน (ปิดถนนบริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าศาลาเรารักมุกดาหาร) การเล่นสงกรานต์ในอุโมงน้ำ
- โฟมปาร์ตี้
- การแสดงวิถีชีวิต 8 เผ่าชนพื้นเมืองมุกดาหาร (พช.)
- การจัดนิทรรศการสมุนไพร 4 แผ่นดิน
(สสจ. + อ.ดอนตาล)
18.00 น.

- การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย อินโดจีน และเทศกาลกินปลาแม่น้ำโขง (ทม. + ประมง)
19.30 น.

- การแสดงดนตรีของเยาวชน
20.30 น.
- การแสดงแสง สี เสียง ตำนานอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (Light and Sound)รอบที่ 1
- การแสดงม่านน้ำและน้ำพุดนตรี
- การแสดงของนักเรียนที่ชนะการประกวด            แดนเซอร์งานมหกรรมอาหารเทศกาลตรุษจีน
21.00 น.
- การแสดงแสง สี เสียง ตำนานอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (Light and Sound)รอบที่ 2
- การแสง/การประกวด.......................................
23.00 น.

- เสร็จสิ้นกิจกรรมประจำวัน


วัน เดือน ปี
เวลา
กิจกรรม/การแสดง
เวทีกลางแม่น้ำโขง
เวทีลานกิจกรรมถนนคนเดินอินโดจีน
15 เมษายน 2557
09.00 น.

- ตลาดอินโดจีน
- จำหน่ายสินค้า OTOP
10.00 น.

- รายงานตัวผู้เข้าประกวดมิสอินโดจีน ณ ศาลาเรารักมุกดาหาร
13.00 น.

- การประกวดมิสอินโดจีน (รอบแรก ชุดกีฬา)
ณ บริเวณศาลาเรารักมุกดาหาร (ชั้นบน)
- กิจกรรมถนนคนเดินอินโดนจีน (ปิถนนบริเวณวงเวียนน้ำพุถึงหน้าศาลาเรารักมุกดาหาร) การเล่นสงกรานต์ในอุโมงน้ำ
- การแสดงวิถีชีวิต 8 เผ่าพื้นเมืองมุกดาหาร (พช.)
- กสรจันิทรรศการสมุนไพร 4 แผ่นดิน
( สจจ. + อ.ดินตาล)
19.30 น.
- การแสดงแสง สี เสียง ตำนานอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (Light and Sound)รอบที่ 1
- การแสดงม่านน้ำและน้ำพุดนตรี

21.00 น.
- การแสดงแสง สี เสียง ตำนานอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง (Light and Sound)รอบที2

23.00 น.

- เสร็จสิ้นกิจกรรมประจำวันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น