วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

ชวนเล่นสงกรานต์ถนนข้าวฮาง สกลนคร 12-15 เม.ย. 2557

สวัสดีปีใหม่ไทย ประเพณีสงกรานต์ ชวนเล่นน้ำที่ถนนข้าวฮาง สกลนคร

กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๗
“เล่นสงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร  ออนซอนวัฒนธรรม
มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์”
********************************************************************

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗
                                             พิธีเปิดงานเทศกาลถนนอาหารสงกรานต์เมืองสกล
”มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์”
เวลา ๑๘.๐๐ น.                  -เทศกาลถนนอาหารสงกรานต์เมืองสกล”มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” ณ ถนนสุขเกษม ระหว่างสี่แยกร้านทองดีถึงสี่แยกศรีนคร
เวลา ๑๙.๐๐ น.                   -ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงานฯ (ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)
                                             -นายกเทศมนตรีนครสกลกล่าวรายงาน
                                             -ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ ลั่นฆ้อง ๓ ครั้ง
                                             -การแสดงดนตรี
หมายเหตุ  การแต่งกายเสื้อลายดอกสวยงาม
วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗
                                             พิธีทำบุญตักบาตร
เวลา ๐๖.๓๐ น.                  -พระภิกษุ-สามเณร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ ปะรำพิธี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)
เวลา ๐๗.๓๐ น.                 -ประธานในพิธีเดินมาทางถึงบริเวณจัดงานฯ(ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)
                                             -ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
                                             -อาราธนาศีล
                                             -พระสงฆ์ให้ศีล
                                             -กล่าวถวายอาหาร บิณฑบาตแด่พระสงฆ์
                                             -พระสงฆ์ให้พร
                                             -นายกเทศมนตรีนครสกลนคร กล่าวรายงานและอ่านประกาศวันสงกรานต์
                                             -ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานในพิธีทำบุญตักบาตร
                                             -พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาต
                                             -เสร็จพิธีตักบาตร
                                             -ประธานในพิธีปล่อยปลา
หมายเหตุ  การแต่งกายชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ

                                             พิธีเปิดขบวนแห่สงกรานต์สกลนคร
เวลา ๑๓.๐๐ น.                  -รถอัญเชิญพระแก้วมรกต พระพุทธสิหิงค์ หลวงพ่อองค์แสน และรถขบวนแห่สงกรานต์ของแต่ละชุมชน พร้อมกันที่บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
เวลา ๑๓.๓๐ น.                 -ประธานในพิธีเดินมาทางถึงบริเวณจัดงานฯ(ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)
                                             -นายกเทศมนตรีนครสกลนคร กล่าวรายงาน
                                             -ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ (ลั่นฆ้อง ๓ ครั้ง) ตัดริบบิ้นเปิดขบวนแห่สงกรานต์
-เคลื่อนขบวนออกจากจุดเริ่มต้น ไปตามถนนสุขเกษม ผ่านสี่แยกศรีนครเลี้ยวขวาไปตามถนนเจริญเมือง เดินตรงเข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
-คณะกรรมการตัดสินขบวนแห่ พร้อมกัน ณ เวทีการแสดงดนตรี ณ ถนนสุขเกษมระหว่างสี่แยกร้านทองดีถึงสี่แยกศรีนคร
เวลา ๑๕.๐๐ น.                  -ขบวนรถอัญเชิญพระพุทธรูป ถึงวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
                                             -พระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ ๙ รูป เดินทางมาถึงบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา ๑๕.๓๐ น.                 -ประธานในพิธีเดินมาทางถึงบริเวณจัดงานฯ(ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)
                                             -ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณจัดงาน จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
                                             -ประธานทำพิธีถวายผ้าอังสะหลวงพ่อองค์แสน
                                             -ประกอบพิธีทางศาสนา
                                             -ประธานในพิธีถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                                             -พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ
                                             -ประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
                                             -มอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุ
เวลา ๑๘.๐๐ น.                  -เทศกาลถนนอาหารสงกรานต์เมืองสกล”มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” ณ ถนนสุขเกษม ระหว่างสี่แยกร้านทองดีถึงสี่แยกศรีนครและลานคนเมือง
                                             -การแสดงดนตรี
                                             -อุโมงค์น้ำ
เวลา ๑๘.๓๐ น.                 -งานพาแลง ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร
                                             -การประกวดขวัญใจผู้สูงอายุ
                                             -การประกาศผลการประกวดขบวนแห่สงกรานต์ ขวัญใจผู้สูงอายุและมอบรางวัล 

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐ น.                 -ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดก่อเจดีย์ทราย ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น.    -เริ่มประกวดก่อเจดีย์ทราย ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
-ประกาศผลและมอบการประกวดก่อเจดีย์ทราย ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.    -คณะกรรมการตัดสินการประกวดออกตรวจให้คะแนนซุ้มดอกไม้ ณ ถนนเจริญเมือง – ถนนเรืองสวัสดิ์ พร้อมประกาศผลมอบรางวัล
เวลา ๑๘.๐๐ น.                  -เทศกาลถนนอาหารสงกรานต์เมืองสกล”มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” ณ ถนนสุขเกษม ระหว่างสี่แยกร้านทองดีถึงสี่แยกศรีนครและลานคนเมือง
                                             -การแสดงดนตรี
                                             -อุโมงค์น้ำ
หมายเหตุ  การแต่งกายเสื้อลายดอกสวยงาม

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๘.๐๐ น.                  -เทศกาลถนนอาหารสงกรานต์เมืองสกล”มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” ณ ถนนสุขเกษม ระหว่างสี่แยกร้านทองดีถึงสี่แยกศรีนครและลานคนเมือง
                                             -การแสดงดนตรี
                                             -อุโมงค์น้ำ 

วันที่ ๑๓-๑๕  เมษายน  ๒๕๕๗
เวลา ๑๒.๐๐-๑๗.๐๐น.   -ปิดถนนเล่นน้ำสงกรานต์ “เล่นสงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร ออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” บริเวณถนนเรืองสวัสดิ์ (สี่แยก สภ.เมืองสกลนคร ถึงสี่แยกวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร)
เวลา ๑๖.๐๐-๒๓.๐๐ น.  -ปิดถนนเล่นน้ำสงกรานต์ “เล่นสงกรานต์ถนนข้าวฮางสกลนคร ออนซอนวัฒนธรรม มหกรรมอาหารปลอดภัย สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์” บริเวณสี่แยกลานคนเมือง

**************************************************************
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม
พื้นที่รับผิดชอบ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.สกลนคร
184/1 ถนนสุนทรวิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 0 4251 3490-1 E-mail : tatphnom@tat.or.th
www.tatsanuk.blogspot.com  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น