วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2557 วันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ 2557


ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม
 ประจำปี 2557 (วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3)
วันที่ 7-15 กุมภาพันธ์ 2557
ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ร่วมขบวนแห่พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงอันศักดิ์สิทธิ์มาประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.00 น. และพิธีเปิดงานในเวลา 14.00 น. ภายในชมพิธีรำบูชาพระธาตุพนม ร่วมพิธีถวายข้าวพืชภาค พิธีสรงน้ำพระอุปคุต พิธีห่มผ้าพระธาตุและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
เลือกซื้อสินค้าของฝาก ชมการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
พร้อมการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน รวม 9 วัน 9 คืนททท. ขอเชิญร่วมสะสมบุญในงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2557

          จังหวัดนครพนม ร่วมกับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงานบุญที่ยิ่งใหญ่  “งานนมัสการพระธาตุพนม  ประจำปี 2557” ในระหว่างวันที่ 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เพื่อเป็นการดำรงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวว่า “ในสมัยโบราณ พุทธศาสนิกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและประเทศลาว เชื่อถือสืบต่อกันมาว่า ถ้าใครมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์ได้ถวายเครื่องบูชาหน้าองค์พระธาตุพนม จิตใจจะสงบเยือกเย็นอย่างน่าอัศจรรย์ ถ้ายังไม่บรรลุนิพพานในชาตินี้ เมื่อตายแล้ววิญญาณจะได้ไปสู่สรรค์ ชาวพุทธในถิ่นนี้ถือกันว่า องค์พระธาตุพนมไม่เพียงแต่จะเป็นพระธาตุที่บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงพระชนม์อยู่ได้เสด็จมาประทับแรมอยู่หนึ่งราตรี ประเพณีนมัสการพระธาตุพนมเป็นประเพณีสมโภชองค์พระธาตุพนมปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนชาวไทย-ลาวสองฝั่งโขง เพื่อระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสมือนได้มากราบสักการะพระองค์เอง และนับเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน กำหนดจัดวันที่ 7 - 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ  บริเวณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2557 เวลา 16.30 น. ขบวนแห่เครื่องสักการะ เพื่อมาดำเนินพิธีสักการบูชา ณ วัดพระธาตุพนม และมีการจัดแสดงมินิแสงสีเสียงของล้านช้างและล้านนา ประกอบไปด้วยโขนชุดใหญ่ ฟ้อนนางแก้วแบบสมบูรณ์ และพิธีเสี่ยงทายเลือกเจ้านางน้อย และในวันที่ 7 ก.พ. 2557 เวลา 07.30 น. ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่ไปวัดพระธาตุพนม พร้อมชมขบวนถวายเครื่องสักการะบวงสรวงแบบล้านนา-ล้านช้าง พิธีคารวะองค์พระธาตุพนมและถวายข้าวพืชภาค การรำบูชาองค์พระธาตุพนม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบุญทุกวัน ได้แก่ การแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ พิธีแห่กองบุญถวายพระธาตุพนมและตักบาตรคู่อายุ การห่มผ้าพระธาตุ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้านานาชนิด และชมมหรสพสมโภชทุกคืน

ททท.สำนักงานนครพนมจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านเดินทางไปร่วมสะสมบุญและเสริมสิริมงคลให้ชีวิตในงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2557 โดยเฉพาะผู้ที่เกิดปีวอก และผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะได้รับอานิสงส์อย่างเต็มเปี่ยม นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำวันเกิดอีก 6 พระธาตุ ใน จ.นครพนม และเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงของจังหวัดสกลนคร เช่น พระธาตุเชิงชุม วัดป่าสุทธาวาส วัดถ้ำขาม วัดถ้ำพวง จังหวัดมุกดาหาร เช่น แวะชิมหมูหันแก่งกะเบา จุดชมวิวภูมโนรมย์ และตลาดสินค้าอินโดจีน                                                            

กำหนดการ
งานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2557
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
********
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

เวลา 07.30 น. ข้าโอกาสพระธาตุพนมพร้อมกันที่ท่าด่านอำเภอธาตุพนม

เวลา 08.00 น. พิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อแห่มายังวัดพระธาตุพนมตามถนนกุศลรัษฎากร
เข้าสู่วัดพระธาตุพนม เวียนรอบพระธาตุพนม 3 รอบ อัญเชิญประดิษฐาน ที่ พระวิหารหอพระแก้ว

เวลา 09.30 น. ข้าโอกาสพระธาตุพนมทุกอำเภอ ในเขตจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาการและจังหวัดสกลนคร พร้อมกันประกอบพิธีถวายข้าวพืชภาค

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์

เวลา 14.00 น. ประธานและคณะเดินทางถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
-ประธานเข้าสู่ศาลาตรีมุขกาญจนาภิเษก จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระรับศีล
-ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานการจัดงาน
-ประธาน กล่าวเปิดงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2557 (ลั่นฆ้องชัย ปล่อยลูกโป่ง)
(พระสงฆ์ 9 รูป เจริญชัยมงคลคาถา บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ย่ำฆ้องกลอง ระฆังและจุดพลุ)
-พระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค 10 กล่าวสัมโมทนียกถา
-การแสดงรำบูชาพระธาตุพนม เป็นเสร็จพิธี

เวลา 19.00 น. พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม แสดงพระธรรมเทศนา และนำประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม

วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
เวลา 04.00 น. ทำวัตรเช้า
เวลา 07.00 น. แห่กองบุญถวายพระธาตุพนม และตักบาตรคู่อายุ
เวลา 19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระธรรมกถึก และนำประกอบพิธีเวียนเทียนทุกวัน

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3
เวลา 24.00 น. พระเทพวรมุนี กล่าวปิดงาน
-จุดพลุดอกไม้ไฟ
.....................................................................................................................................

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร โทร.0-4254-1421
เทศบาลตำบลธาตุพนม โทร.042-541304
ททท.สำนักงานนครพนม โทร. 042-513490-1
E-mail : tatphnom@tat.or.th
Facebook.com/tatnakhonphanom


Photo by Sasitharathorn

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น