วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

จักรยานแรลลี่ “2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน” มุกดาหาร-สะหวันนะเขต ครั้งที่ 1


ททท. ชวนร่วมปั่นจักรยานแรลลี่ “2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน”
                           มุกดาหาร-สะหวันนะเขต  ครั้งที่ 1
จังหวัดมุกดาหาร สถานกงศุลใหญ่ประเทศไทยประจำแขวงสะหวันนะเขต สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม กำหนดจัดแข่งขันจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยว “ปั่น 2 ล้อ 2 น่อง ท่อง 2 แผ่นดิน มุกดาหาร-สะหวันนะเขต” ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือสร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางด้านการกีฬา การศึกษา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวของเมืองมุกดาหารและเมืองสะหวันนะเขตให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมไปถึงส่งเสริมการร่วมมือทางด้านการค้าและเศรษฐกิจของเมืองมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต
นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม กล่าวถึงการจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานแรลลี่ท่องเที่ยวในครั้งนี้ว่ามีความน่าสนใจอย่างมาก เป็นการแข่งขันแรลลี่เพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยว ที่จะได้ชมความสวยงามทางธรรมชาติเลียบริมฝั่งโขง ศิลปวัฒนธรรม และยังเป็นการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เป็นการปั่นแบบไม่จำกัดความเร็ว ทั้งชาย-หญิง และแบบครอบครัว จึงขอเชิญชวนนักปั่นจักรยานรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมการปั่นจักรยานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกปั่นแข่งขันแบบแรลลี่ หรือปั่นท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางไปและกลับ
 จุดสตาร์ทเริ่มปั่นจะเริ่มจากสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดมุกดาหาร ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เข้าสู่เมืองสะหวันนะเขต (สปป.ลาว) แวะนมัสการพระธาตุอิงฮัง ชมบึงวะบึงขนาดใหญ่ที่ท่องเที่ยวพักผ่อนที่สวยงาม เยี่ยมชมอนุสาวรีย์ท่านท้าวไกรสอน พรหมวิหาร ปั่น CITY TOUR ชมตึกเก่าสถาปัตยกรรมยุคโคโลเนียล สิ้นสุดการปั่นที่ลานตลาดสะหวันราตรี ร่วมกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และพิธีมอบอุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์การซ่อมบำรุงให้กับสมาพันธ์รถถีบแขวงสะหวันนะเขต พร้อมชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง พิธีบายศรีสู่ขวัญ งานเลี้ยงต้อนรับ ก่อนเดินทางกลับสู่มุกดาหาร
 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
- สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร โทร. 086 232 7337
- ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและการแข่งขันจังหวัดมุกดาหาร โทร 086 994 6669 (คุณนิกร)
- ททท. สำนักงานนครพนม  โทร 042-513490-1  E-mail : tatphnom@tat.or.th  
1 ความคิดเห็น: