วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ชวนเที่ยวงาน Nakhonphanom Countdown 2014 /ตัวอย่างเส้นทางขับรถเที่ยว "ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด ชีวิตล้ำเลิศตลอดปี"

จังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ในงาน
Nakhonphanom Countdown 2014

              จังหวัดนครพนม ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดงาน Nakhonphanom Countdown 2014 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2556 – 1 มกราคม 2557 ณ บริเวณลานพนมนาคา อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคืนวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เชื่อมโยงเอกลักษณ์และวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมและวิถีไทย
นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ประเทศไทยเริ่มกำหนดให้ วันที่ 1 มกราคม เป็นวันปีใหม่เพื่อให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก ใน พ.ศ.2484 เป็นต้นมา โดยมีการเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนานเช่นประเทศอื่น ๆ แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยสอดแทรกในทางปฏิบัติ อันได้แก่ การปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่ 31 ธันวาคม และการทำบุญตักบาตรต้อนรับวันแรกของปีใหม่ ตลอดจนเป็นธรรมเนียมนิยมที่ชาวไทยใช้ช่วงเทศกาลนี้กลับมารวมตัวกัน เพื่อกราบขอพรจากผู้ใหญ่ รวมไปถึงอวยพรเพื่อนฝูง การมอบต่อของขวัญ หรือการส่งบัตรอวยพรให้แก่กัน
จังหวัดนครพนม จึงขอเชิญชวนท่านร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลงานปีใหม่ ”Nakhonphanom Countdown 2014ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2556 1 มกราคม 2557 ณ บริเวณลานพนมนาคา ตื่นตาตื่นใจกับการประดับประดาแสงไฟตลอดเขื่อนริมแม่น้ำโขง ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง จ.นครพนม โดยมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ สวดมนต์ข้ามปี ตักบาตรรับอรุณและไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 พระธาตุ การแสดงดนตรีสากลบนเวที Countdown 2014 การแสดงเยาวชน To Be Number 1 กิจกรรมภาพถ่าย “สุขที่สุด@นครพนม” กิจกรรมเยาวชน “นครพนมของฉันในปี 2020” การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ตศิลปินนักร้อง ถนนอาหาร การประดับประดาดวงไฟ ต้นคริสต์มาสใหญ่ จุดถ่ายภาพ โคมปีนักษัตรส่งท้ายปีมะเส็ง ต้อนรับปีมะเมีย และร่วมนับถอยหลังสู่ปี พ.ศ.2557 พร้อมการแสดงพลุยิ่งใหญ่ตระการตา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานจังหวัดนครพนม โทร. 042 511 515
เทศบาลเมืองนครพนม โทร. 042 511 535
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โทร. 042 516 293

ททท. สำนักงานนครพนม โทร. 042 513 490-1

Nakhon Phanom
Countdown 2014

29th DEC 2013 – 1st JAN 2014
@ Phanom NAGA square and along the Mekong River,
 Sunthon Wichit Rd. Nakhon Phanom Province

Celebration new year 2014  @ Nakhon Phanom, Thailand’s happiest province. Join famous highlights, wonderful fireworks show in the middle of Mekong river, the traditional performances, Shopping and enjoy a taste of local food on MEKONG Walking Street, enjoy the various forms of entertainment and a lot of music bands.

For more information, Please contact :
Tourism Authority of Thailand (TAT.) Nakhon Phanom Office
Tel. 042 513490-1  Facebook : tatnakhonphanomแนะนำเส้นทางขับรถเที่ยว
“ไหว้พระธาตุประจำวันเกิดชีวิตล้ำเลิศตลอดปี” 

อิ่มบุญสุขใจ รับปีใหม่
2557 กับ 3 จังหวัด “สนุก” (สกลนคร-นครพนม-มุกดาหาร) (3 วัน 2 คืน)
การบูชาพระธาตุพนม และพระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ ที่ จังหวัดนครพนมนั้น เป็นความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนทั่วไป โดยเชื่อว่าการได้ไปเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตตนเองย่อมเป็นความสุขทางใจ ผู้นับถือเชื่อถือด้วยความบริสุทธิ์ใจ เมื่อได้ปฏิบัติตามความเชื่อแล้ว ย่อมนำความสุขมาสู่ผู้ปฏิบัติเสมอ นอกจากอิ่มบุญกับการไหว้พระธาตุประวันเกิดทั้ง 7 วัน ณ  จังหวัดนครพนม กลุ่มจังหวัดสนุกยังมีของดีของแซบให้ชิม ณ จังหวัดมุกดาหาร ดินแดน 4 วัฒนธรรม (ไทย ลาว เวียดนาม และจีน) และสัมผัสเมืองพุทธศาสนา แหล่งอารยธรรมสามพันปี จังหวัดสกลนคร

วันแรก           กรุงเทพ ฯ – สกลนคร
06.00 น.         ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยัง จ.สกลนคร (ระยะทาง 647 กิโลเมตร)
17.00 น.         เดินทางถึง จ.สกลนคร นมัสการพระธาตุเชิงชุม พระธาตุคู่เมืองของชาวสกลฯ องค์พระธาตุฯ เป็นเจดีย์รูปปลียอดเหลี่ยมแบบลาว สูงประมาณ ๒๙ เมตร ตามตำนานเชื่อว่า ภายในองค์พระธาตุเป็นที่ประทับรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ได้แก่  พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระโคตมะ บริเวณใกล้เคียงกับองค์พระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพนับถือและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในสกลนคร /พักค้างคืนในตัวเมืองสกลนคร 

วันที่สอง         สกลนคร -  นครพนม
08.00 น.         ออกเดินทางสู่ จ.นครพนม ไหว้พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในร้อยแปดมงคลชีวิต ซึ่งเปรียบเสมือนการได้ไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นเสริมสร้างมงคลชีวิต ดังนี้
-พระธาตุศรีคูณ พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคาร และเป็นพระธาตุประจำอำเภอนาแก อานิสงส์ ก่อให้เกิดยศ ศักดิ์ศรี โชคลาภทวีคูณ

พระธาตุศรีคูณ

- พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอก อานิสงส์ ทำให้มีบุญบารมี และผู้คนให้ความเคารพนับถือมาก

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร


- พระธาตุเรณู พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ และพระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร อานิสงส์ ทำให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดั่งแสงนวลแห่งจันทรา

พระธาตุเรณู
- พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน) เป็นพระธาตุบริวารของพระธาตุพนมองค์ที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาพระธาตุบริวารทั้งเจ็ดองค์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536  เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

พระธาตุมรุกขนคร

12.00 น.
         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมฝั่งแม่น้ำโขง ในตัวเมืองนครพนม
        บ่าย               เดินทางสู่ อ.ปลาปาก
-พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธ อานิสงส์ ช่วยเสริมบารมี ได้ประสบชัยชนะ ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์
พระธาตุมหาชัย

-พระธาตุประสิทธิ์  พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี  อานิสงส์  ผู้ที่กราบไหว้จะได้รับสัมฤทธิ์ผลในการทำงาน ก้าวหน้าดังสมประสงค์
พระธาตุประสิทธิ์
-พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์อานิสงส์ทำให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งอรุณ
17.00 น.         พักค้างคืนในตัวเมืองนครพนม 
  
พระธาตุท่าอุเทน
 วันที่สาม         นครพนม  - มุกดาหาร – กรุงเทพ ฯ
06.00 น.         ทำบุญตักบาตร ริมฝั่งแม่น้ำโขง (หน้าตลาดอินโดจีน /วัดมหาธาตุ) พร้อมนมัสการพระธาตุนคร
                    - พระธาตุนคร  พระธาตุประจำวันเกิดผู้ที่เกิดวันเสาร์ อานิสงส์  ให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน
พระธาตุนคร
07.30 น.         รับประทานอาหารเช้า
        08.30 น.         ออกเดินทางสู่ จ.มุกดาหาร ไปยังภูมโนรมย์ จุดชมวิวเมืองมุกดาหาร แม่น้ำโขง สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 และสามารถมองเห็นฝั่งเมืองสะหวันนะเขต สปป.ลาว ได้อย่างชัดเจนสวยงาม บนยอดเขามีวัดรอยพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและหลวงพ่อพระใหญ่ 
                  ลงจากภูมโนรมย์ แวะเยี่ยมชมหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนภิเษก ซึ่งได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยวดีเด่น ประจำปี 2556 หอแก้วมุกดาหารฯ เอกลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในมหามงคลวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539 มีทั้งหมด 7 ชั้น ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ อาทิ ชนเผ่าพื้นเมืองของ จ.มุกดาหาร ของใช้ในอดีต ตลอดจนเป็นแหล่งบันทึกรักษาประวัติศาสตร์เมืองมุกดาหารและเก็บรักษาเครื่องยศของเจ้านายชั้นสูง อีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร จากนั้นแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก สินค้าราคาถูกใจจากประเทศเพื่อนบ้านที่ตลาดอินโดจีนมุกดาหาร   
หอแก้วมุกดาหาร
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในตัวเมืองมุกดาหาร
บ่าย               เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ
22.00 น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
...........................................
หมายเหตุ:        -    ในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดมหาธาตุ ตั้งแต่เวลา 22.00 น. และวัดโอกาส (ศรีบัวบาน) เวลา 23.00 น. (ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม )
-        กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม
โทร. 042-513490-1  เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

E-mail: tatphnom@tat.or.th, www.facebook.com/tatnakhonphanom

1 ความคิดเห็น: