วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส สกลนคร ประจำปี 2556 / แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว

             
 ททท. ชวนมานับดาวในงาน...
ประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร 
หนึ่งเดียวในประเทศไทย

จังหวัดสกลนคร ร่วมกับสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตำบลท่าแร่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กำหนดจัดงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่และอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ และสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่ – หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร

นางสาวบุณยานุช  วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวว่า งานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาสจังหวัดสกลนคร ถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลคริสต์มาส โดยมีการเริ่มจัดครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) เพื่อเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า ตามตำนานที่เล่าว่า ในช่วงเวลาที่พระเยซูประสูตินั้น โหราจารย์ได้มองเห็นดาวลักษณะพิเศษดวงหนึ่งที่มีความสุกสว่างกว่าดาวทั่วไป ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเป็นที่น่าอัศจรรย์ จึงออกเดินทางตามแสงแห่งดวงดาว จนไปพบกับสถานที่ประสูติของพระเยซูเจ้าที่เมืองเบธเลเฮม ประเทศปาเลสไตน์ นับแต่นั้นมาชาวคริสต์จึงถือว่า “ดาว” คือสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์ของพระเยซูเจ้า  จึงมีการริเริ่มประเพณีแห่ดาวในเทศกาลคริสต์มาสเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้น การแห่ดาวจึงเป็นการแสดงถึงความเชื่อความศรัทธา การส่งมอบความสุขความรื่นเริง ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชนในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เป็นเทศกาลแห่งสีสันความสุขและรอยยิ้ม เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการมาเที่ยวเป็นครอบครัวในช่วงส่งท้ายปี


 กิจกรรมในงานจะจัดขึ้นทั้งที่ชุมชนท่าแร่ และในตัวเมืองสกลนคร ดังนี้ ในวันที่ 23 และ 24 ธันวาคม 2556        ที่ชุมชนท่าแร่ ซึ่งเป็นชุมชนชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี มีอาคารบ้านเรือนไม้และปูนที่มีทั้งรูปแบบตะวันตกผสมศิลปะเวียดนาม จะประดับตกแต่งบ้านเรือนด้วยดวงดาว และต้นคริสต์มาส อย่างสวยงามตระการตา มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ ซุ้มประดิษฐ์ดาว ถนนคนเดิน การแสดงละครเทวดา การแห่ดาวแบบดั้งเดิมของชุมชนท่าแร่ด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ที่ถืออยู่ในมือ พิธีบูชามิสซา ณ โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ตระการตากับขบวนรถแห่ดาวที่ประดับตกแต่งด้วยดวงดาวรูปต่างๆ กว่า 20 ขบวน นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมนั่งรถรางชมเมือง สัมผัสบรรยากาศตะวันรอนที่หนองหาร ชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนเก่าแบบโคโรเนียลที่ประดับตกแต่งด้วยดวงดาวระยิบระยับสวยงาม

 ส่วนในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป พบกับความอลังการของขบวนรถดาวกว่า 200 คัน ขบวนซานต้า เทวดานางฟ้าตัวน้อย จากชุมชนชาวคริสต์ในเขต จ.สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และ กาฬสินธุ์ โดยเริ่มจากบริเวณหน้าลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร แห่รอบตัวเมืองไปยังบริเวณจัดงาน ณ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ) ละลานตากับดาวบนดินนับหมื่นดวง สนุกสนานกับบรรยากาศการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสต้อนรับปีใหม่ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมชมงาน ณ บริเวณโรงเรียนเซนต์ยอแซฟได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งภายในงานจะมีการแสดงดนตรีบนเวที การสาธิตทำดาว การจำหน่ายอาหารและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงนิทรรศการขององค์กร หน่วยงานและชุมชนต่างๆ พร้อมชมการแสดงละครเทวดาวันคริสต์สมภพ การแสดงชุดอาเซียน จินตลีลาประกอบเพลง การร้องเพลงประสานเสียงเพลงคริสต์มาส และชมพลุไฟเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสอันตระการตา


 พร้อมกันนั้น ในช่วงวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2556 นักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมงาน“มหัศจรรย์ 3 ดำ” ณ บริเวณสนามมิ่งเมือง ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ซึ่งมีกิจกรรมมากมายภายในงาน   อาทิ นิทรรศการความรู้เชิงเกษตร การเพาะเลี้ยงไก่ดำ หมูดำ และวัวดำ “มหัศจรรย์ 3 ดำ ภูพาน” จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซุ้มจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม การแสดงดนตรีพื้นเมืองและสากล คอนเสิร์ตและศิลปินมากมาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โทร. 042-716247
-องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (อบจ.สกลนคร) โทร. 042-711773
-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม
โทร. 042-513490-1  เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
E-mail: tatphnom@tat.or.th,              www.facebook.com/tatnakhonphanomกำหนดการ
การจัดงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร ประจำปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556)
ระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2556
ณ  บริเวณอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ และสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่–หนองแสง
 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
......................................................................................................
 วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556         
บริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เวลา 16.00 น.    -ขบวนแห่ดาวเริ่มตั้งขบวน ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลท่าแร่
                      -การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม และสินค้าพื้นเมือง ณ ถนนข้าวใหม่ปลามัน ชุมชนท่าแร่
                      -การแสดงนิทรรศการ ซุ้มสาธิตประดิษฐ์ดาว และกิจกรรมอื่นๆ
เวลา 19.00 น.    -เคลื่อนขบวนแห่รถดาวใหญ่ ไปตามเส้นทางรอบชุมชนและเข้าสู่บริเวณสนามศาลามาร์ติโนท่าแร่
เวลา 20.30 น.    -พิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส ชุมชนท่าแร่
เวลา 21.00 น.    -การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองบนเวที

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556                 
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่  ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เวลา 15.00 น.    -ลงทะเบียนดาวเล็กแบบดั้งเดิม (ดาวมือถือ) บริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่
                      -เคลื่อนขบวนดาวเล็กออกจากบริเวณศาลามาร์ติโนท่าแร่ ไปยังอาสนวิหารอัครเทวดา
มีคาแอลท่าแร่ เวียนรอบโบสถ์ 3 รอบ
เวลา 19.30 น.    -พิธีบูชามิสซา
เวลา 20.30 น.    -พิธีเปิดงานประเพณีแห่ดาว เทศกาลคริสต์มาส ชุมชนท่าแร่
เวลา 21.30 น.    -การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองบนเวที

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556             
สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่–หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร) อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เวลา 15.00 น.    -การแสดงดนตรีบนเวที กิจกรรมการสาธิต การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ชุมชน
                      -การแสดงนิทรรศการขององค์กร หน่วยงาน และชุมชนต่างๆ 
เวลา 16.00 น.    -ขบวนรถแห่ดาวคริสต์มาส พร้อมกัน ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
เวลา 18.00 น.    -ขบวนรถแห่ดาวคริสต์มาสเคลื่อนขบวนไปตามถนนสุขเกษม เลี้ยวขวาเข้าแยกอุปถัมภ์ เข้าไปในสนามมิ่งเมือง ผ่านงาน “มหัศจรรย์ 3 ดำ” จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกเชิงชุมราษฎร์นุกูล และตรงไปยังสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่–หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร)
เวลา 19.30 น.    -ขบวนรถแห่ดาวเคลื่อนเข้ามายังบริเวณสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่–หนองแสง
                      -การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองของนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ณ เวทีพิธีเปิดงาน
                      -ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
-มุขนายกหลุยส์จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ กล่าวอวยพรคริสต์มาสและปีใหม่ 2014
-ประธานในพิธี ลั่นระฆังคริสต์มาส เปิดงานประเพณีแห่ดาวฯ พลุไฟเฉลิมฉลอง
-การขับร้องเพลงประสานเสียงและเพลงคริสต์มาส
-การแสดงละครเทวดาวันคริสต์สมภพ การแสดงชุดอาเซียน จินตลีลาประกอบเพลงของนักเรียนโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร
-พิธีมอบรางวัลการประกวดดาวคริสต์มาส
                   eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 หมายเหตุ
การแต่งกาย : ชุดสุภาพ (สีแดง หรือชมพู)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น