วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2556

"งามเป็นหนึ่ง ปราสาทผึ้งสกลนคร" ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและเเข่งขันเรือยาวฯ ประจำปี 2556 Sakon Nakhon Wax Castle Festival 2013งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 25556 จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 15–19 ตุลาคม 2556  ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
มาร่วมชมความงดงามตระการตาของขบวนแห่ปราสาทผึ้ง และขบวนวัฒนธรรมพื้นเมืองที่สวยงามกว่า 15 ขบวน อาทิ ตำนานผาแดงนางไอ่ ขบวนรำมวยโบราณ ขบวนรำผู้ไท รำหางนกยูง วิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองสกลนคร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556  
ร่วมติดดอกผึ้งบนปราสาทผึ้งโบราณถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโว วันออกพรรษา  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
พร้อมชมและเชียร์การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ในบึงหนองหาร เลือกซื้อสินค้าของกินของฝาก ในเทศกาลของดีของแซบเมืองสกลชิมอาหารพื้นเมืองสกลฯ หลากหลายเมนู ลิ้มรสเนื้อโพนยางคำ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม ไวน์เม่าภูพาน ข้าวกล้องงอก เครื่องปั้นเซรามิก ชมการประกวดพานบายศรี สนุกสนานกับการแสดงดนตรีพื้นเมืองมหรสพมากมายตลอดการจัดงาน


นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า ชาวสกลนครได้ถือปฏิบัติตามฮีตสิบสองหรือประเพณีสิบสองเดือนเหมือนชาวอีสานทั่วไป โดยเฉพาะประเพณีออกพรรษาหรือบุญออกพรรษา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 15 ค่ำเดือน 11 นอกจากจะมีการทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ปฏิบัติธรรมแล้ว ยังมีการจุดไต้ประทีป ปล่อยเรือไฟ แข่งเรือ และที่สำคัญคือ การแห่ปราสาทผึ้งซึ่งถือเป็นจุดเด่นของงานประเพณีออกพรรษาที่จังหวัดสกลนครประวัติความเป็นมาและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับประเพณีนั้น มีหลายสำนวนความเชื่อด้วยกัน ความเชื่อที่สำคัญได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันออกพรรษา ในครั้งนั้นพุทธศาสนิกชนต่างประหวั่นวิตกเป็นอย่างมาก เกรงว่าพระพุทธเจ้าปลีกวิเวกครั้งนี้จะไม่กลับมา จึงพากันไปเฝ้าถามพระโมคคัลลานะและพระอนุรุทธ จึงทราบความว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับมาในวันออกพรรษาหรือวันมหาปวารณา คือ วันที่ 15 ค่ำ เดือน 11 ณ ที่ใกล้ประตูเมืองสังกัสสนคร พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้ตั้งใจจะรอจนกว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงจากเทวโลก เมื่อถึงวันออกพรรษา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยมีพระอินทร์ พระพรหม และเหล่าเทวดาตามเสด็จลงมาส่งผ่านบันไดแก้ว บันไดเงินและบันไดทอง จนถึงโลกมนุษย์ ในครั้งนั้นชาวเมืองสังกัสสะและพุทธศาสนิกชนที่เฝ้ารอพระพุทธองค์มาถึงหนึ่งพรรษาต่างมาร่วมกันทำบุญใส่บาตรกันอย่างยิ่งใหญ่ และได้เห็นปราสาทต่างๆ ที่งดงามวิจิตรพิสดารอันเป็นของเทวดาบนสวรรค์ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้พุทธศาสนิกชนชาวสกลนครเชื่อกันว่า การที่จะได้ไปอยู่ปราสาทอันสวยงามนั้นต้องสร้างบุญกุศล ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศีลธรรมอันดี ทำบุญตักบาตร สร้างปราสาทกองบุญนั้นในเมืองมนุษย์เสียก่อนจึงจะได้ไป จากนั้นเป็นต้นมาจึงพากันคิดสร้างสรรค์ทำบุญปราสาทให้มีรูปร่างเหมือนวิมารบนสวรรค์ทำบุญกันในวันออกพรรษา เพื่อเป็นการสร้างกุศลให้ตนได้ไปอยู่ในปราสาทที่งดงามหลังจากที่ตนตายไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่กล่าวว่า การสร้างปราสาทผึ้งดังกล่าวเพื่อสำหรับเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมายังโลกมนุษย์ด้วยเช่นกัน
 เหตุที่มีการนำเอาขี้ผึ้งมาทำเป็นปราสาทนั้น ยึดโยงอยู่กับพุทธประวัติในช่วงพรรษที่ 9 ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาที่ดงไม้สาละใหญ่ในป่าปาลิไลยก์ ในครั้งนั้นมีช้างปาลิไลยก์กับลิงเป็นผู้อุปัฏฐากอยู่ตลอด 3 เดือน โดยช้างจัดน้ำและผลไม้มาถวาย ส่วนลิงหารวงผึ้งมาถวาย เมื่อพระองค์ทรงรับแล้วเสวย ลิงเห็นก็ดีใจมากขึ้นไปจับกิ่งไม้เขย่าด้วยคงวามดีใจ จนบังเอิญกิ่งไม้หัก ลิงนั้นตกลงมาถูกตอเสียบอกตาย จึงได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนปราสาทวิมารในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ครั้งต่อมาพระพุทธเจ้าตรัสลาช้างแล้วเสด็จเข้าสู่เมืองโกสัมพีในวันออกพรรษา ทำให้ช้างระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากจนทำให้หัวใจแตกสลาย จึงได้ไปเกิดบนปราสาทวิมานบนสวรรค์ พระพุทธเจ้าทรงนึกถึงคุณความดีของช้างและลิง จึงทรงนำเอารวงผึ้งมาทำเป็นดอกประดับในโครงปราสาทตามจินตนาการเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างและลิง ด้วยเหตุนี้ในกาลต่อมาพุทธศาสนิกชนจึงได้ถือเป็นแนวทางจัดสร้างปราสาทผึ้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างกุศลสืบมา
          จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วม งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2556  ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร กิจกรรมที่สำคัญในงาน ได้แก่ การประกวดปราสาทผึ้งประยุกต์ โบราณ การตกแต่งรถปราสาทผึ้ง ขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานและการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบายศรีสู่ขวัญ การประกวดพานบายศรี เทศกาลของดีของแซบเมืองสกลนคร การวิ่งแข่งมินิมาราธอน “ครอบครัวผาแดง-นางไอ่” นิทรรศการปราสาทผึ้ง การจำหน่ายสินค้า OTOP สวนสนุกและการแสดงคอนเสิร์ต
พิเศษสุด ในวันที่ 18 ต.ค. 2556 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุกต์ โบราณ การตกแต่งรถปราสาทผึ้งและขบวนวิถีชีวิต 13 ขบวน พร้อมการแสดงแสง สี เสียง ไปตามถนนเพื่อเข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พร้อมร่วมพิธีถวายปราสาทผึ้งโบราณ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

รูปแบบของปราสาทผึ้งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ แบบทรงพระธาตุ ทรงหอผี ทรงบุษบก และทรงจัตรมุข ซึ่งแต่ละแบบมีพัฒนาการต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยสร้างในลักษณะอาคารจำลองที่ตกแต่งด้วยลวดลายอย่างวิจิตรงดงาม

จัดโดย  จังหวัดสกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งเส้นทางการเดินทาง โรงแรมที่พักและร้านอาหาร ได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทร. 042 513 490-1 เปิดให้บริการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 
Facebook.com/tatnakhonphanom
Facebook Fanpage : ททท.สำนักงานนครพนม

.............................................................................................................................


Sakon Nakhon Wax Castle Festival and Long-boat Race to win the Royal Trophy of H.R.H. Maha Chakri Sirindhorn
15 th  - 19 th  October, 2013
Experience one of the wonderful festivals : participate in merit-making at Wat Phrathat Choeng Chum Worawiharn, featuring a magnificent Wax Castle Procession and ethnic cultural parade. Feel the excitement of the long-boat races to win the Royal Trophy at Nong Han. Enjoy a tasty food and Goods Fair, sales of OTOP products, and various forms of entertainment.
Organized by Sakon Nakhon Province and Sakon Nakhon Municipality office with the support of the Tourism Authority of Thailand (TAT).
For Further information, please contact:
TAT Nakhon Phanom Office Tel: 0 4251 3490-1
Sakon Nakhon Municipality office Tel: 0 4271 1203

1672 TOURIST HOTLINE
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น