วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญเที่ยวงาน “ออนซอนวัฒนธรรม สามแผ่นดิน” จ.มุกดาหาร

          จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดงาน “ออนซอนวัฒนธรรมสามแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม2556      ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (หนองนาบึง) อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมในจังหวัดมุกดาหารทั้ง 8 ชนเผ่า ได้แก่ ไทยอีสาน ผู้ไท ข่า กะโซ่ กะเลิง ไทแสก ไทย้อ และไทกุลา  รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว และเวียดนาม เพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 

 โดยภายในงานมีการจัดแสดงวิถีชีวิตและนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดมุกดาหาร การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาของชนเผ่า การแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชนเผ่า 8 ชนเผ่าในจังหวัดมุกดาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากจังหวัดสกลนคร  จังหวัดนครพนม รวมทั้งจาก สปป.ลาว  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  นอกจากนั้นยังมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองอีสาน การประกวดวงโปงลาง การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
           ททท.สำนักงานนครพนม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าจังหวัดมุกดาหาร พร้อมวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและน่าสนใจ พร้อมกันนั้นยังสามารถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดมุกดาหาร อาทิเช่น อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ หอแก้วมุกดาหาร ตลาดอินโดจีน ภูมโนรมย์ เป็นต้น
         
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งข้อมูลที่พักและการเดินทางได้ที่ ททท. สำนักงานนครพนม โทร. 042-513490 -1  (เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) E-mail: tatphnom@tat.or.th  www.tatsanuk.blogspot.com 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น