วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เที่ยวอิ่มบุญ สุขใจในธรรม เส้นทางแห่งศรัทธา ตามรอย...หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


“ตามรอยวิถีแห่งศรัทธา หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”
          หลวงปู่มั่น ท่านกำเนิดในสกุลแก่นแก้ว ณ บ้านคำบง อ.โขงเจียม (ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ ในปัจจุบัน) จ.อุบลราชธานี ท่านเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีมาแต่กำเนิด สามารถเรียนอ่านเขียนได้รวดเร็ว และมีความขยันมั่นเพียรชอบเล่าเรียนศึกษา ได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้ 15 ปี แต่ได้ลาสิกขาเมื่ออายุ 17 ปี ตามที่บิดาขอร้องให้มาช่วยงาน แต่ด้วยความที่คิดอยากบวชอยู่เสมอ เมื่ออายุได้ 22 ปี จึงลาบิดามารดา เข้าศึกษาในสำนักหลวงปู่เสาร์ วัดเลียบ อ.เมืองอุบลราชธานี เมื่ออุปสมบทจึงได้ขนานนามมคธว่า “ภูริทัตโต” (ผู้ให้ปัญญา ผู้แจกจ่ายความฉลาด)
          ในสมัยบำเพ็ญเพียร ท่านได้แสวงหาวิเวกตามสถานที่ต่างๆ ทั้งฝั่งลาว ฝั่งไทย จากนั้นจึงเดินทางลงไปศึกษากับนักปราชญ์กรุงเทพฯ ณ วัดปทุมวนาราม ออกแสวงหาวิเวกในภาคกลางและภาคเหนือ นานถึง 11 ปี จนได้รับความรู้แจ่มแจ้งในพระธรรมวินัย สิ้นความสงสัยในสัตถุศาสนา จึงกลับมายัง จ.อุดรธานี เพื่ออนุเคราะห์สาธุชนเป็นเวลา 2 พรรษา แล้วมาอยู่ในเขตจ.สกลนคร จำพรรษาที่วัดป่าบ้านนามน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ 3 พรรษา จำพรรษาที่วัดบ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม อยู่ถึง 5 พรรษา จนมีศิษยานุศิษย์อยู่มากมายทั่วทุกภาคของประเทศไทย     
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.luangpumun.org

จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโครงการ “ตามรอย.. หลวงปู่มั่น จ.สกลนคร” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ได้มีโอกาสร่วมเดินทางศึกษาเส้นทางธรรมที่หลวงปู่มั่น จำพรรษายังวัดต่างๆ ทั่ว จ.สกลนคร
วันแรก
- ชมพิพิธภัณฑ์ภูพาน แหล่งรวมอารยธรรมชาวสกลนคร จากนั้นออกเดินทางไปยังวัดต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้
- วัดป่าวิสุทธิธรรม ที่ตั้งกุฎีหลวงปูมั่น ที่พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ ได้สร้างศาลาและกุฎีถวายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๕ และภายในวัดเป็นที่ตั้งของเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่อุ่น กัลป์ยาณธัมโม
- วัดป่านาคนิมิตต์ สถานที่ที่หลวงปูมั่น ได้แสดงธรรมเทศนาแก่พระสงฆ์ และมีกุฎีหลวงปูมั่นที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างตามรอยที่พญานาคทําไว้โดยไม่ต้องวัดหลุมเสา จนเป็นที่มาของชื่อวัด
- วัดศรีคูณไชย สถานที่ที่หลวงปูมั่น เคยพักจําพรรษาอยู่ และอาพาธที่กุฎีแห่งนี้
- วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระธาตุเชิงชุม หลวงพ่อพระองค์แสน และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (ภูน้ำลอด)
 มีให้เลือก 2 กลุ่มกิจกรรม
 กลุ่มชมเมืองสกลนคร ล่องเรือชมหนองหาร/สะพานขอม/ประตูเมือง
 กลุ่มปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าหนองไผ่ (แต่งกายนุ่งขาวห่มขาว)
 “อิ่มบุญ รักษาศีล ฟังเทศน์ สนทนาธรรม ฝึกสมาธิ
วันที่สอง
กลุ่มชมเมืองสกลนคร  ตักบาตรพระสงฆ์ (กิจกรรมเสริมพิเศษ)/ออกเดินทาง
กลุ่มปฏิบัติธรรมที่วัดป่าหนองไผ  ทําวัตรเช้า/ใส่บาตร/จากนั้นออกเดินทางไปยังวัดต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้
-  วัดป่าบ้านหนองผือ กุฎีที่หลวงปูมั่น ได้จําพรรษาอยู่นานถึง ๕ พรรษา ด้านข้างกุฎี เป็นทางเดินจงกรม กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสําคัญ และยังมีกุฎีศิษยานุศิษย์ ของหลวงปูมั่น
วัดป่ากลางโนนภู่ มีศาลาที่พักอาพาธหลวงปูมั่น ที่ท่านได้พักเป็นเวลา ๑๑ วัน ก่อนที่จะเดินทางไปละสังขารที่วัดป่าสุทธาวาส ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเรื่องราวการเดินทางจากวัดป่าบ้านหนองผือ จนไปละสังขาร
-  วัดป่าอุดมสมพร ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น เทพเจ้าแห่งอีสาน
-  วัดป่าสุทธาวาส ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์บริขารหลวงปูมั่น ภูริทัตโต มีโบสถ์วัดป่าสุทธาวาสที่สร้างหลังจากงานพระราชทานเพลิงศพของท่านเสร็จเรียบร้อย โดยสร้างครอบเชิงตะกอนที่ฌาปนกิจ  ทั้งมีจันทสารเจติยานุสรณ์ หลวงปู่หลุย จันทสาโร และกุฎีที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน เคยจําพรรษาเมื่อยามที่พระอาจารย์มั่นล้มป่วยอย่างหนัก หลวงตามหาบัวได้ดูแลปรนนิบัติรับใช้อาจารย์อย่างใกล้ชิด เมื่อยามว่างจากการดูแลก็ยังฝึกเดินจงกรมไม่ขาด จนราวตี 2 เศษของวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 หลวงปู่มั่นจึงได้ละสังขารอย่างสงบ สิริรวมอายุได้ 80 ปี กุฎีหลังนี้ สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่น
ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร โทร.042-7282236
ผู้ประสานงาน คุณปัทมาฆะ โทร. 085-0028516 และคุณวัชระ โทร. 089-9808285 Email:sakonnakhon@mots.go.th
และสำนักงานจังหวัดสกลนคร คุณจิราพร 081-8714991 คุณวนิธา 081-7686816 และคุณสุรพล 085-4565500
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานจังหวัดสกลนคร ตามลิงค์ด้านล่างคะ
ข้อมูล สําคัญของสถานที่แต่ละแห่ง 
ตามโปรแกรมการท่องเที่ยว ตามรอย... หลวงปูมั่น 2 วัน 1 คืน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น