วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

งานวันเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556


ททท. ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2556

ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

ด้วย วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดจัดงาน “งานเกษตรลุ่มน้ำโขง” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม ม.นครพนม ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม      

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ขอเชิญชวนท่านเที่ยวชม “งานเกษตรลุ่มน้ำโขง” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม ม.นครพนม โดยมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ นิทรรศการด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตร Food of AEC การประกวดไก่พื้นเมือง หมูยอ ปลาส้ม และยางแผ่น มีการแข่งขันเกี่ยวกับการเกษตร การออกร้านค้า ทั้งยังมีกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น การออกร้านและบริการจากไปรษณีย์ การฝึกอาชีพจากศูนย์พัฒนาฝีมือและแรงงาน นิทรรศการยางพารา จากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง นิทรรศการ AEC จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด นิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชภัณฑ์ของเรือนจำกลาง และนิทรรศการการรับสมัครงานของสำนักงานจัดหางาน

งานเกษตรลุ่มน้ำโขงนั้น เดิมชื่อว่างาน “วันสัตวบาลเริ่มจัดงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2536 ด้วยความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการจัดนิทรรศการและวิชาการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความสามารถทางทักษะและวิชาการในทางวิชาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น จนมาถึงในปัจจุบัน “งานเกษตรลุ่มน้ำโขงประจำปี 2556” ได้จัดเป็น ครั้งที่ 16 แล้วภายใต้แนวคิด “เกษตรก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชันย์ ก้าวทัน AEC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานนครพนม  
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 . 
โทร 042 513 490-1  E-mail: tatphnom@tat.or.th 
หรือติดต่อได้ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
โทร 042 - 532471  E-mail : kaset.npu@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น