วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556

งานนมัสการพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร ประจำปี 2556

ททท. ขอเชิญชาวไทยร่วมกราบไหว้บูชาพระธาตุเชิงชุม
และหลวงพ่อองค์แสน 
ในงานนมัสการพระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร
จังหวัดสกลนคร โดยวัดพระธาตุเชิงชุม กำหนดจัดงานนมัสการพระธาตุเชิงชุม ประจำปี 2556 วันที่ 20 – 26 มกราคม 2556 ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม อำ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญกราบไหว้บูชาพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน ขอพรให้มั่งมีศรีสุขตลอดปี 2556
  นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม กล่าวว่า ตามประวัติ   อุรังคนิทาน กล่าวว่า วัดพระธาตุเชิงชุม เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดชาวเมืองหนองหารหลวง และกล่าวว่าบริเวณนี้เป็นที่บรรจุพระบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่า กุกสันโธ โกนาคมโน กัส สะโป และโคตมะ ซึ่งก่อนจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ต้องไปประทับรอยพระบาทไว้ที่นั่นทุกพระองค์ พระธาตุเชิงชุมเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองชาวสกลนครมาแต่โบราณ โดยสร้างเพื่อครอบรอยพระพุทธบาททั้ง 4 พระองค์ เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงสี่เหลี่ยม มีความสูงกว่า 24 เมตร ตั้งหันหน้าไปทางหนองหารที่อยู่ทางทิศตะวันออก นอกจากนี้ภายในพระวิหารยังประดิษฐาน หลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยวัดพระธาตุเชิงชุมจึงได้กำหนดจัดงานนมัสการพระธาตุเชิงชุมขึ้นเป็นประจำในทุกปี ระหว่างวันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 20-26 มกราคม 2556 จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว ร่วมพิธีนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม นมัสการรอยพระพุทธบาท 4 พระองค์ ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเพื่อความเป็นศิริมงคลในช่วงปีใหม่ ร่วม พิธีถวายเครื่องสักการะและต้นผ้าป่า ฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ชมขบวนแห่บูชาองค์พระธาตุเชิงชุม การแสดง แสง สี เสียง พิธีรำถวายพระธาตุเชิงชุม และการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวสกลนครอันตระการตา พร้อมทั้งนมัสการหลวงพ่อองค์แสน ที่เชื่อกันว่าท่านจะให้พรในด้านโชคลาภ มีเงินทองนับหมื่นนับแสน มีความมั่งมีศรีสุขในชีวิต
นอกจากนี้ยังมีพิธีบวงสรวง สืบชะตา สะเดาะเคราะห์ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 ณ บริเวณสวนแม่สวนลูก ในเขตเทศบาลนครสกลนคร เริ่มตั้งแต่เวลา 15.09 น. เป็นต้นไป จนถึงเช้าวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 08.09 น. โดยมีการประกอบพิธีบูชาและอัญเชิญ เสด็จปู่มุจลินท์นาคราช เสด็จปู่อนันตนาคราช เสด็จปู่ศรีสุทโธนาคราช ปู่นาโค ปู่นนทเสน ปู่สุวรรณนาค ปู่พังคี ปู่อือลือ ฯลฯ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว (แต่งกายนุ่งขาวห่มขาว)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.นครพนม  โทร 042-513490-1 
เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 .  
1 ความคิดเห็น: