วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ททท. ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีโบราณ
                         ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน (กฐินแล่น) ที่จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานประเพณีจุลกฐิน ในชื่อ “ปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน (กฐินแล่น) ประจำปี 2555” ใน 4 อำเภอของจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหารนางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม กล่าวว่า จุลกฐิน คือคำเรียกการทอดกฐินที่ต้องทำด้วยการรีบด่วน โดยต้องอาศัยความสามัคคีของผู้ศรัทธาจำนวนมาก เพื่อผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียว กล่าวคือ ต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บฝ้าย ตัดเย็บ และถวายให้พระสงฆ์กรานกฐินให้เสร็จภายในเวลาเช้าวันหนึ่งจนย่ำรุ่งของอีกวันหนึ่ง สันนิษฐานว่ามูลเหตุของการทอดกฐินนี้ เกิดจากความจำเป็นที่จะต้องทอดกฐินให้สำเร็จทันตามกำหนดเวลาคือในวันสิ้นสุดเขตกฐิน ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาได้สืบรู้ว่ามีวัดใดที่ยังไม่ได้รับกฐินจนถึงกลางเดือน อันเป็นวัดสิ้นสุดพระบรมพุทธานุญาตที่พระสงฆ์จะรับกฐินได้ในปีนั้น ๆ จึงชักชวนกันจัดหาผ้าอย่างรีบเร่งเพื่อให้เสร็จตามกำหนดเวลาให้พระวินัยบัญญัติ ในสมัยก่อนๆ ผ้ามิได้จัดหาได้โดยง่าย จึงจำเป็นต้องจัดหาฝ้ายมาปั่น มากรอ ทอ ตัดเย็บกันเอง จนเป็นผ้าใช้สำหรับทอดกฐิน  ดังนั้น โบราณจึงถือว่า การทำจุลกฐินมีอานิสงส์มาก เพราะต้องใช้ความอุตสาหพยายามกว่ากฐินแบบธรรมดา (มหากฐิน) ภายในระยะเวลาอันจำกัด โดยจุลกฐินนี้ ปัจจุบันมักจัดเป็นงานใหญ่ มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้มีกำหนดการดังนี้

ครั้งที่ 1  อ.ดอนตาล   วันที่ 2–4 พ.ย. 2555 ณ วัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) โดยมีเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ

ครั้งที่ 2  อ.หนองสูง   วันที่ 10-11 พ.ย. 2555 ณ สำนักสงฆ์ถ้ำกะพุง บ้านภู
โดยมีชมรมธนาคารจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพ

ครั้งที่ 3  อ.เมือง   วันที่ 23-24 พ.ย. 2555 ณ วัดโพธิ์ศรีแก้ว ต.นาโสก
โดยมีนายอำเภอเมืองมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพ

ครั้งที่ 4  อ.คำชะอี   วันที่ 24–25 พ.ย. 2555 ณ วัดป่าคัมภีร์โรอนุสรณ์ บ้านหนองกะปาด ต.คำชะอี  โดยมีบริษัทอารากอน เป็นเจ้าภาพ

        นอกจากนี้ ททท.สำนักงานนครพนม ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร) ได้จัดโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้ “อิ่มบุญอิ่มใจ ปั่นฝ้ายสายบุญ จุลกฐิน เยือนถิ่นผู้ไท” 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ย. 2555 โดยเริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางจาก จ.สกลนคร เพื่อไปร่วมงานจุลกฐิน ณ อ.คำชะอี และชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดมุกดาหารและนครพนม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจ เข้าร่วมทริปเดินทางในครั้งนี้  โดยมีค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ 999 บาท

*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร  โทร. 042 612 021/ 085 012 4512
ททท.สำนักงานนครพนม โทร 042-513490-1

โปรแกรมเส้นทางการเดินทาง
วันแรก  24 พฤศจิกายน 2555 สกลนคร – นครพนม- มุกดาหาร
04.30 น.         คณะทัวร์สกลนคร พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย   
05.00 .         พร้อมออกเดินทางสู่ จ.นครพนม โดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น
06.00 น.        คณะทัวร์นครพนม พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ททท.สำนักงานนครพนม
06.30 .        เดินทางสู่ อ.ธาตุพนม ไหว้พระธาตุพนม พระธาตุประจำคนเกิดวันอาทิตย์ นอกจากจะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แล้วยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีวอกอีกด้วย เชื่อกันว่าผู้ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์ให้มีบุญบารมีและผู้คนให้ความเคารพนับถือ
08.00 .         บริการอาหารเช้า (1) ณ สหกรณ์อุ้มเหม้า  ชมโบสถ์คริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน อนุสรณ์สถานเพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญฯ ณ วัดสองคอน ชมสิมโบราณ สถาปัตยกรรมล้านช้าง โดยฝีมือช่างหลวงจากเวียงจันทน์ ณ วัดมโนภิรมย์ ชมโบสถ์สถาปัตยกรรมอีสาน และตึกฝรั่ง ที่ก่อสร้างโดยช่างชาวญวณ และลาว ณ วัดศรีมหาโพธิ์  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดมุกดาหาร
12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ภัตตาคาร
บ่าย               เดินทางไปร่วมกิจกรรมการทำผ้าจุลกฐินวัดป่าคัมภีโรอนุสรณ์ นำท่านเดินทางเข้าที่พัก โรงแรมทรัพย์มุกดา หน้าตลาดอินโดจีน  เลือกพักผ่อน หรือ ชม ชิม และช้อป เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของกลุ่มอินโดจีน ณ ตลาดสินค้าอินโดจีน ตามอัธยาศัย
17.00 น.         นำท่านรับประทานอาหารค่ำ (3) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่าน เดินย่อยอาหาร ช้อปปิ้งห้าง big-c มุกดาหาร
19.30 น.         นำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 วันที่สอง 25 พฤศจิกายน 2555    ชิมของอร่อย – ถวายผ้าจุลกฐิน – นครพนม-สกลนคร
06.30 น.         รับตะวันใหม่ ชิมของอร่อยเมืองมุก อิ่มอร่อยอาหารญวณ อาหารไทยที่ขึ้นชื่อของเมืองมุกดาหาร (4)
07.30 น.         นำท่านเดินทางสู่วัดป่าคัมภีโรอนุสรณ์ บ้านหนองกะปาด อ.คำชะอี
09.39.          ร่วมขบวนแห่ผ้าจุลกฐิน กับชาวบ้านที่แต่งกายพื้นบ้าน ร่วมขบวนแห่งวัฒนธรรม ที่งดงามตระการตา ร่วมพิธีถวายผ้าจุลกฐินวัดป่าคัมภีโรอนุสรณ์ รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ วัดป่าคัมภีโรอนุสรณ์
13.00 .       เดินทางไปวัดป่าวิเวกวัฒนาราม นมัสการหลวงปู่จาม เดินทางไปชมหอแก้วมุกดาหาร พิพิธภัณฑ์ประวัติเมืองมุกดาหาร เก็บวัตถุโบราณล้ำค่าของแผ่นดิน ภาพถ่ายเก่า ตลอดจนเครื่องแต่งกายชาวไทยมุกดาหารทั้ง 8 เผ่า ชั้น 6 เป็นหอชมทัศนียภาพรอบเมืองมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ชั้น 7 เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมิ่งมงคลมุกดาหารและพระประจำวันเกิดให้ประชาชนได้สักการะ จากนั้นเดินทางกลับสู่จังหวัดนครพนม     
17.30 .       เดินทางถึงจังหวัดนครพนม  โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
18.30 .       นำท่านเดินทางถึงสกลนคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ
อัตรานี้รวม  ค่ารถบัสปรับอากาศ / ค่าที่พัก 1 คืน พัก2ท่านต่อห้อง / ค่าอาหาร 5 มื้อ(ไม่รวมน้ำอัดลมและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) / ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกแห่ง  / ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 / เจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ติดต่อจองทัวร์ร่วมเดินทางได้ที่เครือข่ายผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดสนุก
เอส.พี.บี.อาร์ ทัวร์  โทร. 081-329 1938  บีหนึ่งทัวร์  โทร. 086-715 5364
คอนเซาท์ออแกไนท์เซอร์ แอนด์ทราเวล  โทร. 083-140 0073 

บรรยากาศงานป้่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน ที่บ้านภู อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2555 

ต้อนรับอบอุ่นด้วยมิตรไมตรี ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านภู
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทศบาลตำบลกุดหว้า จ.กาฬสินธุ์ ร่วมศึกษาดูงาน
รำบายศรี และงานพาแลง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

สาธิตการปั่นฝ้าย 


 ชมขั้นตอนการทำกว่าจะออกมาเป็นเส้นด้าย


ถ่ายภาพร่วมกันสักนิด...กับเด็กๆบ้านภูที่น่ารัก


นักท่องเที่ยวร่วมเก็บดอกฝ้ายใส่กระหยั่ง
ผอ.บุณยานุช วรรณยิ่ง ร่วมเก็บดอกฝ้าย กับอาจารย์ถวัลย์ ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านภู

อิ่มบุญ อิ่มใจ เยือนถิ่นภูไท บ้านภู 


ร่วมใจเก็บฝ้ายใส่กระหยั่ง

บรรยากาศครึกครื้นในขบวนแห่

พร้อมขบวนวัฒนธรรมวิถีชีวิตพื้นบ้าน

ขบวนแห่ดอกฝ้าย เคลื่อนเข้าสู่วัดศรีนันทาราม

อันนี้ดอกฝ้ายจริงๆ จร้า

มอบดอกฝ้ายให้ สมาชิกแม่บ้านนำไปสู่ขั้นตอนต่างๆในการทำ


บริวารเครื่องกฐิน

รอยยิ้มอิ่มบุญ
ฝ้ายพันธุ์สีน้ำตาลสวยๆไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น