วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ปฎิบัติบูชา ลาพรรษาที่พระธาตุพนม 20-21 ต.ค. 55

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ ร่วมงานปฏิบัติบูชา ลาพรรษาที่พระธาตุพนม 
ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2555

ร่วมใจบำเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่ ในปี "พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" ณ วัดพระธาตุพนม ร่วมพิธีเจริญสติภาวนาปฏิบัติบูชา ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติสมาธิรักษาศีล  ทอดถวายผ้าป่าบูชาองค์พระธาตุ 
พร้อมน้อมถวายเครื่องสักการะบูชา 
ตามความเชื่อและความศรัทธาของชาวอีสาน

มาลัยข้าวตอก บ้านฟ้าหยาด จ.ยโสธร
ต้นดอกไม้ วัดศรีโพธิ์ชัย อ.นาแห้ว จ.เลย
มาลัยไม้ไผ่ งานบุญข้าวประดับดิน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ต้นกระธูป อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
และปราสาทผึ้งโบราณ จ.สกลนคร


กำหนดการ
งานปฏิบัติบูชาลาพรรษา ที่พระธาตุพนม ปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี”
วันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม

******************************************************************
วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
๑๒.๐๐ น.        ชุมนุมผู้สาธิตเตรียมความพร้อม.... ประกอบด้วย
·       บายศรี จากจังหวัดนครพนม
·       มาลัยข้าวตอก  บ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
·         ต้นดอกไม้  วัดศรีโพธิ์ชัย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
·       มาลัยไม้ไผ่ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
·       ต้นกระธูป ตำบลหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
·     ปราสาทผึ้งโบราณ จังหวัดสกลนคร
๑๖.๐๐ น.        จัดวางเครื่องบูชาสักการะพระธาตุพนมและข่วงผญา ณ ลานพระธาตุชั้นนอก
๑๗.๐๐ น.        ข่วงผญาบูชาพระอุรังคธาตุ ณ พระธาตุพนม ร่วมกับหนังสือ “ทางอีศาน”
๑๗.๑๕ น.        ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ ถวายเครื่องสักการบูชาชุดน้อยทั้ง ๖
๑๘.๐๐ น.        ทำวัตรเย็น เจริญสติ สมาธิ ภาวนา ร่วมกับพระสงฆ์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
                   ณ ลานองค์พระธาตุพนม
๑๙.๐๐ น.        ขบวนถวายเครื่องสักการบูชายามค่ำ
. บายศรี อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
๒. ต้นดอกไม้ วัดศรีโพธิ์ชัย อ.นาแห้ว จ.เลย
. ปราสาทผึ้งโบราณ จ.สกลนคร
๑๙.๒๐ น.        ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
๑๙.๒๕ น.        ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมกล่าวต้อนรับคณะพระเถระและผู้ร่วมงาน
๑๙.๓๐ น.        ธรรมกถาเปิดงานปฏิบัติบูชาลาพรรษา ณ พระธาตุพนม
                    โดยพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
๒๐.๐๐ น.        ธรรมกถาและนำภาวนา โดย พระราชภาวนาวิกรม                      ()
๒๑.๐๐ น.        ธรรมกถาและนำภาวนา โดย พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก      ()
๒๒.๐๐ น.        ธรรมกถาและนำภาวนา โดย พระอาจารย์สาลี กนฺตสีโล (สปป.ลาว)   ()
๒๓.๐๐ น.        ธรรมกถาและนำภาวนา โดย พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม               ()
๒๔.๐๐ น.        พัก 

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๐๑.๐๐ น.        ธรรมกถาและนำภาวนา โดย พระอาจารย์เฮ็นนิ่ง เกวลี                 ()
๐๒.๐๐ น.        พัก / (พิธีสัตตนาคารำลึก ณ ลานพระธาตุชั้นใน โดยวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร)      
๐๒.๓๐ น.        ธรรมกถาและนำภาวนา โดย พระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ               ()
๐๓.๓๐ น.        ธรรมกถาและนำภาวนา โดย พระอาจารย์ราวี จารุธมฺโม               ()
๐๔.๓๐ น.        ร่วมทำวัตรเช้าแล้วเจริญสติสมาธิภาวนา ณ ลานองค์พระธาตุพนม
๐๖.๐๐ น.        ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๕๐๐ รูป ณ ประตูโขงหน้าวัด
๐๘.๐๐ น.        พระภิกษุฉันภัตตาหาร
๐๙.๐๐ น.        ขบวนแห่เครื่องบูชาสักการะ ประทักษิณรอบองค์พระธาตุพนม
. มาลัยข้าวตอก บ้านฟ้าหยาด จ.ยโสธร
. มาลัยไม้ไผ่ งานข้าวประดับดิน อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
. ต้นกระธูป อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
๔.บายศรี อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
                             และแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุ
๐๙.๓๐ น.    ธรรมกถาลาพรรษาพุทธชยันตี ที่พระธาตุพนม โดย
พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ถวายผ้าป่าบำรุงพระธาตุแล้วกราบลาองค์พระธาตุ

**************************************************งานปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ณ พระธาตุพนม

เมื่อพระมหากัสสปะมาถึงได้อธิษฐานว่าพระธาตุองค์ใดที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่ภูกำพร้า ขอพระธาตุองค์นั้นเสด็จมาอยู่บนฝ่ามือ ดังนี้แล้ว พระอุรังคธาตุ ก็เสด็จมาอยู่บนฝ่ามือขวาของพระมหากัสสปะ ขณะนั้นไฟธาตุก็ลุกขึ้นโชติช่วง เผาพระสรีระได้เองเป็นอัศจรรย์
อ้างอิงจากตำนานอุรังคธาตุ http://www.thatpranom.com/phathatphanom.php

ขอเชิญร่วมเดินทางปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ที่พระธาตุพนม
ตามรอยบูรพาจารย์วิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพุทธบูชา
ในวาระพุทธชยันตี 2600 ปี

ขอเชิญร่วมปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ที่พระธาตุพนม
ตามรอยบูรพาจารย์วิปัสสนากรรมฐาน ถวายเป็นพุทธบูชา
ในวาระพุทธชยันตี 2600 ปี

เส้นทางที่ 1  :  สกลนคร นครพนม : วัดป่ามหาชัย วัดโอกาสศรีบัวบาน วัดพระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม วัดป่าสุทธาวาส ถ้ำขาม ถ้ำพวง ภูกุ่มข้าว วัดสาลวัน

เส้นทางที่ 2  :   นครพนม อุดรธานี : วัดป่าสุทธาวาส วัดพระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม พระธาตุท่าอุเทน ภูทอก วัดป่าบ้านตาด 


เส้นทางที่ 3 :   นครพนม ท่าแขก : วัดป่าสุทธาวาส ถ้ำขาม พระธาตุพนม พระธาตุท่าอุเทน เมืองท่าแขก(ข้ามฝั่งสู่ประเทศลาว) วัดป่าสาลวัน  

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง
เส้นทางที่ 1  :  สกลนคร นครพนม : วัดป่ามหาชัย วัดโอกาสศรีบัวบาน วัดพระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม วัดป่าสุทธาวาส ถ้ำขาม ถ้ำพวง ภูกุ่มข้าว วัดสาลวัน

วันที่  19  ต.ค. 2555  :  กทม.  -  นครพนม

17.00 น.         ลงทะเบียน ณ จุดนัดพบ บริเวณ ปั้มปตท… ทีมงานรอรับและอำนวยความสะดวก

18.00 น.         เดินทางออกจากกรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ทักทายพูดคุย แนะนำตัวบนรถ ทีมงานกล่าวถึงกำหนดการโดยย่อ เชิญทุกท่านฟังธรรมบนรถ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่  20  ต.ค. 2555   :   นครพนม
05.00 น.       เดินทางถึง วัดป่ามหาชัย อันเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม ทำธุระส่วนตัว เสร็จแล้วพร้อมกันที่ศาลาวัดป่ามหาชัย ซึ่งเป็นวัดของหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ใหญ่ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ปัจจุบันวัดป่ามหาชัยได้เปิดให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ของจังหวัดนครพนม
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่http://watpamahachai.com/index.htm.htm 
05.30 น.         ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้าเจริญสติภาวนา

08.00 น.         ร่วมกันถวายผ้าป่า และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน หลังจากนั้นพักผ่อนอิริยาบถ หรือ เจริญสติภาวนา ตามอัธยาศัย ภายในบริเวณวัดอันสงบร่มรื่น
10.00 น.         ออกเดินทางจากวัดป่ามหาชัยสู่ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ชื่นชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำโขง เมื่อมองข้ามแม่น้ำโขงไปจะเห็นทิวเขาหินปูนสลับซับซ้อน ของฝั่งประเทศลาว
                             ชม "ภาพเก่าเล่าเรื่อง เมืองนครพนม" ณ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการหลังเก่า อันเป็นสถานที่เคยใช้รับเสด็จองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2498 มีเรื่องราวน่าประทับใจคนไทยทั้งประเทศ รวมถึงภาพประวัติศาสตร์ "ดอกบัวของคุณยายตุ้มก็ได้ถูกบันทึกไว้ในปีนี้เอง 
11.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารวิวโขง
12.30 น.         แวะกราบพระติ้วและพระเทียมเพื่อเป็นศิริมงคล ณ วัดโอกาสศรีบัวบาน พระพุทธรูปสำคัญแห่ง เมืองนครพนม    พระติ้วและพระเทียมเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสององค์ที่มีพุทธลักษณะเหมือนกัน แกะสลักจากไม้ตะเคียน ประดิษฐานในบุษบกทรงปราสาทที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระประธานในโบสถ์ ณ วัดโอกาสศรีบัวบาน ริมฝั่งโขง ในอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กล่าวกันว่าหากได้สักการะพระติ้วและพระเทียมแล้ว จะสมปรารถนาดังใจหวัง
13.30 น.         เดินชมสินค้าที่ตลาดอินโดจีน ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่อำเภอเรณูนคร ถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวผู้ไทย ซึ่งยังคงรักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี
14.30 น.         นมัสการพระธาตุเรณู
15.00 น.         ออกเดินทางจาก อำเภอเรณูนคร
15.30 น.       เดินทางถึง วัดพระธาตุพนม เพื่อร่วม งานปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ณ พระธาตุพนม
กำหนดการงานปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ณ พระธาตุพนม
วันที่ 20 ต.ค. 2555  :   นครพนม - สกลนคร
16.00 น.         จัดวางเครื่องบูชาสักการะพระธาตุพนมและข่วงผญา ณ ลานพระธาตุชั้นนอก
17.00 น.         ข่วงผญาบูชาพระอุรังคธาตุ ณ พระธาตุพนม ร่วมกับหนังสือ "ทางอีศาน" ถวายเครื่องสักการบูชาชุดน้อยทั้ง5
18.00 น.         ร่วมทำวัตรเย็นแล้วเจริญสติสมาธิภาวนา ณ ลานองค์พระธาตุพนม  (ไม่บริการอาหารเย็น)
19.00 น.         ขบวนถวายเครื่องสักการบูชายามค่ำ
                   1. ต้นดอกไม้ วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
                   2. ปราสาทผึ้งโบราณ จังหวัดสกลนคร
19.30 น.       ธรรมกถาเปิดงานปฏิบัติบูชาลาพรรษา ณ พระธาตุพนม โดยพระพรหมสิทธิ
      เจ้าคณะภาค 10 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
20.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย พระราชภาวนาวิกรม
21.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตฺสฺสโก
22.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย พระอาจารย์สาลี  กนฺตสีโล (สปป.ลาว)
23.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย พระอาจารย์สุธรรม  สุธมฺโม
24.00 น.       พัก
หมายเหตุ  :    ในคืนนี้ มีการแสดงธรรมกถาจากพระอาจารย์ ที่บริเวณลานองค์พระธาตุพนม  เนื่องจากเราจะเน้นปฏิธรรมทั้งคืน จึงไม่มีห้องพักบริการ
วันที่ 21 ต.ค. 2555  :   นครพนม -  สกลนคร
01.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย  พระอาจารย์เฮ็นนิ่ง  เกวลี
02.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย  พระอาจารย์จรัญ  อนงฺคโณ
03.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย  พระอาจารย์ราวี  จารุธมฺโม
04.30 น.       ร่วมทำวัตรเช้าแล้วเจริญสติสมาธิภาวนา ณ ลานองค์พระธาตุพนม
06.00 น.       ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 500 รูป ณ ประตูโขงหน้าวัด
08.00 น.       พระภิกษุฉันภัตตาหาร (เลือกซื้ออาหารตามอัธยาศัย จากร้านค้าบริเวณหน้าวัด)
09.00 น.         ขบวนแห่เครื่องบูชาสักกาะ ประทักษิณรอบองค์พระธาตุพนม

                   1. มาลัยข้าวตอก บ้านฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร
                   2. มาลัยไม้ไผ่ งานข้าวประดับดิน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
                   3. ต้นกระธูป อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
                   และแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุ
09.30 น.     ธรรมกถาลาพรรษาพุทธชยันตี ที่พระธาตุพนม โดย พระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระ
                   ธาตุพนม วรมหาวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ถวายผ้าป่าบำรุงพระ
                   ธาตุแล้วกราบลาองค์พระธาตุ
                             เสร็จสิ้นกิจกรรมปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ณ พระธาตุพนม
11.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารริมโขง
12.00 น.         ออกเดินทางสู่ จังหวัดสกลนคร ระหว่างทางเชิญพักผ่อน เอาแรง สักเล็กน้อย
14.00 น.         นมัสการพระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ริมหนองหาน จังหวัดสกลนคร
       ในตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดฯ ชาวเมืองหนองหาน และบริเวณนี้เป็นที่ประดิษฐานรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ภายในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และในบริเวณใกล้เคียงกับวิหารยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ำที่มีมาพร้อมองค์พระธาตุเชิงชุม และหอกลองหรือหอระฆัง เป็นหอสูงสามชั้น สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2503 สร้างโดยชาวเวียดนามที่มาพักในอาศัยในจังหวัดสกลนคร เพื่อถวายองค์พระธาตุเชิงชุมเป็นพุทธบูชาใช้บอกเวลายามต่างๆ
15.00 น.       เดินทาง ณ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ทำกิจส่วนตัว ตามอัธยาศัย
      วัดป่าสุทธาวาสเป็นสถานที่ละสังขารของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร อัฐิธาตุ และหุ่นขี้ผึ้งของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระราชวิสุทธินายก เป็นพระป่านักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่เดินตามรอยพระบูรพาจารย์สายวิปัสสนา และมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
16.30 น.       รับประทานอาหารเย็น (รับอาหารกล่อง สำหรับผู้ถือศีล 5)
                                 18.30 น.       ทำวัตรเย็น         
19.30 น.       พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 22  ตุลาคม 2555 : สกลนคร
06.00 .         นั่งสมาธิ
07.00 น.         ทำกิจส่วนตัว
08.30 น.         รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน  
09.15 น.         ออกเดินทางจากวัดป่าสุทธาวาส มุ่งหน้าสู่วัดถ้ำขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
10.00 น.         เดินทางถึงวัดถ้ำขาม   
       ในวัดแห่งนี้มีเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หรือพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ ที่ได้มาละสังขาร ณ วัดถ้ำขาม สมดั่งคำที่ได้ยกย่องหลวงปู่เทสก์ท่านว่า “ดวงประทีปแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” มา ณ บัดนี้ ดวงประทีปดวงนี้ได้ลับไปจากขอบฟ้าแม่น้ำโขงไม่หวนกลับมาอีกแล้ว คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีกับหลวงปู่ผู้ได้ทำให้โลกสว่างไสวตลอดไปกับความงดงามของหลวงปู่เทสก์
11.00  น.        รับประทานอาหารกลางวัน ภายในบริเวณวัดถ้ำขาม (บริการข้าวกล่อง)
12.00  น.        ออกทางเดินจากวัดถ้ำขาม

13.00 น.         เดินทางชมวัดถ้ำพวง
        พระอาจารย์วัน อุตฺตโม ได้ก่อตั้งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมและจำพรรษาอยู่ ณ วัดแห่งนี้  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504  ต่อมาพระอาจารย์วัน อุตฺตโม ได้นำคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างถนนขึ้นสู่ยอดภูผาเหล็กซึ่งมีถ้ำอีกแห่งหนึ่งมีชื่อว่า "ถ้ำพวง" พร้อมทั้งได้สร้างวัดขึ้นด้วยคือ "วัดถ้ำพวง" บนยอดเขาภูผาเหล็ก              
       ชม พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอาจารย์วัน อุตตโม และสังเวชนียสถาน 4 ตำบล พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารพระอาจารย์ วัน อุตตโม ตัวพิพิธภัณฑ์สร้างเป็นรูปเจดีย์ ภายในสามารถสัมผัสกับรูปเหมือนพระอาจารย์ และหุ่นขี้ผึ้งของพระอาจารย์ รวมทั้งเครื่องอัฐบริขารพระอาจารย์ และ สังเวชนียสถาน4 ตำบล ประกอบด้วย
o   สถานที่ประสูติ ซึ่งออกแบบเป็นเจดีย์สถูปทรงกลม หรือที่เรียกกันว่า พระเจดีย์สิริมหามายา ภายใน      เป็นห้องโถงแสดงรูปหล่อของพระนางสิริมหามายาเทวีประดิษฐาน ปางยืนประสูติพระโพธิสัตว์ราชโอรส
o   สถานที่ตรัสรู้ พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์โดยจำลองจากของจริงประเทศอินเดียลงครึ่งหนึ่ง ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่มีพระประธาน 5 องค์ ชั้นบนมีพระประธานองค์ใหญ่ปางยืนสูง 3เมตร รอบนอกมีระเบียงและเจดีย์องค์เล็กอยู่ตามมุมทั้ง 4 ภายในเจดีย์เล็กมีพระพุทธรูปปางยืน บริเวณรอบนอกด้านหน้าและด้านหลังปลูกต้นศรีมหาโพธิ์สายพันธุ์จากอินเดีย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์การตรัสรู้
o   สถานที่แสดงปฐมเทศนา ธัมเมกขสถูปจำลอง ภายในตัวสถูปเป็นห้องโถงใหญ่มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคัย์ทั้ง 5 รอบนอกจะเป็นรูปปั้นธรรมจักร และกวางคู่พร้อมด้วยหัวเสาของพระเจ้าอโศก
o   สถานที่ปรินิพพาน หรือพระวิหารปรินิพพาน ก่อสร้างตามเดิมทุกประการเพียงแค่ย่อส่วนลง แต่พระพุทธรูปปางปรินิพพานคงขนาดเดิมไว้ ยาวประมาณ 7 เมตร
16.00 น.         รับประทานอาหารเย็น "ไก่ย่างพังโคน"
17.00 น.         เดินทางกลับ วัดป่าสุทธาวาส
18.30 น.         ทำวัตรเย็น      
19.30 น.         นั่งสมาธิ
20.30 น.         ฟังพระธรรมเทศนา       
21.30 น.         พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 23 ตุลาคม  2555 :  สกลนคร – กรุงเทพฯ

05.00 น.         ทำวัตรเช้า
06.00 .         นั่งสมาธิ

07.00 น.         ทำกิจส่วนตัว
08.00 น.         ร่วมกันถวายผ้าป่า และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน  
09.00 น.         ออกเดินทางจากวัดสุทธาวาส
10.30 น.         เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์สิรินธร (ภูกุ่มข้าว)
·       พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมคือศูนย์วิจัยไดโนเสาร์ภูกุ่มข้าว ซึ่งดำเนินการ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานศึกษาวิจัย อนุรักษ์เก็บรวบรวม          ตัวอย่าง อ้างอิงซากไดโนเสาร์และ สัตว์ร่วมสมัยและนำข้อมูลเหล่านี้ไปเผยแพร่แก่นักท่องเที่ยวในรูปของพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์
12.30 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ที่จังหวัดกาฬสินธ์ 
13.30 น.         ออกเดินทางไปยังวัดป่าสาลวัน
17.00 น.         เดินทางถึงวัดป่าสาลวัน ขอเชิญเดินประทักษิณและสวดมนต์ ณ บริเวณ บูรพาจารย์               เจดีย์ภายในวัด 
       วัดป่าสาลวัน เป็นแหล่งรวมของพระปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแห่งกองทัพธรรมสายพระอาจารย์ใหญ่ มั่น ภูริทัตโต พระคุณเจ้าแต่ละรูปที่ได้ร่วมสร้างและถือปฏิบัติยังวัดป่าสาลวันแห่งนี้ ล้วนเป็นพระที่สร้างคุณูปการให้กับวงการศาสนาอย่างใหญ่หลวง อาทิ หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม ผู้นำกองทัพธรรม ในยุคหลวงปู่มั่น พระอาจารย์พร สุมโน และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระคุณเจ้าทุกรูปดังที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นที่นับถือศรัทธาของสาธุชนอย่างไม่เสื่อมคลาย แม้จะมรณภาพละสังขารไปแล้วก็ตาม
18.00 น.         รับประทานอาหารเย็น    และแวะซื้อของฝากที่ร้านเจ้าสัว  
19.30 น.         เดินทางต่อเข้ากรุงเทพฯ
23.30 น.         กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เส้นทางที่ 2  :   นครพนม อุดรธานี : วัดป่าสุทธาวาส วัดพระธาตุพนม พระธาตุเชิงชุม พระธาตุท่าอุเทน ภูทอก วัดป่าบ้านตาด 

วันที่  19  ต.ค. 2555  :  กทม.  -  นครพนม
17.00 น.        ลงทะเบียน ณ จุดนัดพบ บริเวณ ปั้มปตท.…………. ทีมงานรอรับและอำนวยความสะดวก
18.00 น.        เดินทางออกจากกรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ทักทายพูดคุย แนะนำตัวบนรถ ทีมงานกล่าวถึงกำหนดการโดยย่อ เชิญทุกท่านฟังธรรมบนรถ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่  20  ต.ค. 2555   :   นครพนม
04.00 น.        เดินทางถึง วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
·       วัดป่าสุทธาวาสเป็นสถานที่ละสังขารของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร อัฐิธาตุ และหุ่นขี้ผึ้งของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระราชวิสุทธินายก เป็นพระป่านักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่เดินตามรอยพระบูรพาจารย์สายวิปัสสนา และมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
                                05.00 น.       ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเช้า
07.00 น.       นั่งสมาธิ
08.00 น.       ร่วมกันถวายผ้าป่า และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน หลังจากนั้นพักผ่อนอิริยาบถ หรือ เจริญสติภาวนา ตามอัธยาศัย ภายในบริเวณวัดอันสงบร่มรื่น
10.00 น.       เดินทางไปนมัสการพระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ริมหนองหาน จังหวัดสกลนคร
      ในตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาโปรดฯ ชาวเมืองหนองหาน และบริเวณนี้เป็นที่ประดิษฐานรอยพระบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ภายในวิหารประดิษฐานหลวงพ่อพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย และในบริเวณใกล้เคียงกับวิหารยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ำที่มีมาพร้อมองค์พระธาตุเชิงชุม และหอกลองหรือหอระฆัง เป็นหอสูงสามชั้น สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2503 สร้างโดยชาวเวียดนามที่มาพักในอาศัยในจังหวัดสกลนคร เพื่อถวายองค์พระธาตุเชิงชุมเป็นพุทธบูชาใช้บอกเวลายามต่างๆ
11.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตัวเมืองสกลนคร
12.30 น.        เดินทางสู่วัดดอยธรรมเจดีย์
13.30 น.        เดินทางถึงวัดดอยธรรมเจดีย์ขอเชิญร่วมเดิน ประทักษิณ ณ บริเวณเจดีย์ภายใน วัด 
·       วัดดอยธรรมเจดีย์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ก่อสร้างโดย "พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ" เป็นวัดป่าสายปฏิบัติแนวหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มีข้อวัตรปฏิบัติค่อนข้างเคร่งครัด เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน คือ หลวงปู่แบน ธนากโร เป็นพระที่นักปฏิบัติทุกท่านชื่นชมในปฏิปทาของท่าน
14.30 น.        ออกเดินทางจากวัดดอยธรรมเจดีย์
15.30 น.       เดินทางถึง วัดพระธาตุพนม เพื่อร่วม งานปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ณ พระธาตุพนม

 กำหนดการงานปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ณ พระธาตุพนม
วันที่ 20 ต.ค. 2555  :   นครพนม -  สกลนคร
16.00 น.        จัดวางเครื่องบูชาสักการะพระธาตุพนมและข่วงผญา ณ ลานพระธาตุชั้นนอก
17.00 น.        ข่วงผญาบูชาพระอุรังคธาตุ ณ พระธาตุพนม ร่วมกับหนังสือ "ทางอีศาน" ถวายเครื่องสักการบูชาชุดน้อยทั้ง5

18.00 น.        ร่วมทำวัตรเย็นแล้วเจริญสติสมาธิภาวนา ณ ลานองค์พระธาตุพนม  (ไม่บริการอาหารเย็น)

19.00 น.        ขบวนถวายเครื่องสักการบูชายามค่ำ
                   1. ต้นดอกไม้ วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
                   2. ปราสาทผึ้งโบราณ จังหวัดสกลนคร

19.30 น.       ธรรมกถาเปิดงานปฏิบัติบูชาลาพรรษา ณ พระธาตุพนม โดยพระพรหมสิทธิ

เจ้าคณะภาค 10 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
20.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย พระราชภาวนาวิกรม

21.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตฺสฺสโก
22.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย พระอาจารย์สาลี  กนฺตสีโล (สปป.ลาว)
23.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย พระอาจารย์สุธรรม  สุธมฺโม
24.00 น.       พัก
หมายเหตุ  :      ในคืนนี้ มีการแสดงธรรมกถาจากพระอาจารย์ ที่บริเวณลานองค์พระธาตุพนม  เนื่องจากเราจะเน้นปฏิธรรมทั้งคืน จึงไม่มีห้องพักบริการ


วันที่ 21 ต.ค. 2555  :   นครพนม -  สกลนคร
01.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย  พระอาจารย์เฮ็นนิ่ง  เกวลี

02.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย  พระอาจารย์จรัญ  อนงฺคโณ
03.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย  พระอาจารย์ราวี  จารุธมฺโม
04.30 น.       ร่วมทำวัตรเช้าแล้วเจริญสติสมาธิภาวนา ณ ลานองค์พระธาตุพนม
06.00 น.       ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 500 รูป ณ ประตูโขงหน้าวัด
08.00 น.       พระภิกษุฉันภัตตาหาร (เลือกซื้ออาหารตามอัธยาศัย จากร้านค้าบริเวณหน้าวัด)

09.00 น.       ขบวนแห่เครื่องบูชาสักกาะ ประทักษิณรอบองค์พระธาตุพนม
                 1. มาลัยข้าวตอก บ้านฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร
                 2. มาลัยไม้ไผ่ งานข้าวประดับดิน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
                 3. ต้นกระธูป อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
                 และแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุ

09.30 น.     ธรรมกถาลาพรรษาพุทธชยันตี ที่พระธาตุพนม โดย พระเทพวรมุนีเจ้าอาวาส

 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ถวายผ้าป่าบำรุงพระธาตุ      แล้วกราบลาองค์พระธาตุ
เสร็จสิ้นกิจกรรมปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ณ พระธาตุพนม

10.30 น.     ออกเดินทางจากพระธาตุพนม
11.30 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านวิวโขง นครพนม
12.30 น.      ออกเดินทางสู่พระธาตท่าอุเทน
13.00  น.     นมัสการ พระธาตุท่าอุเทน ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2454 โดยพระอาจารย์ศรีทัตถ์ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง
13.30 น.      ออกเดินทางเลาะเลียบลำน้ำโขง มุ่งหน้าสู่จังหวัดบึงกาฬ ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง    ระหว่างการเดินทาง ขอเชิญหลับพักผ่อน จากความเหนื่อยล้า
16.00 น.      เดินทางถึงวัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) รับประทานอาหารกล่อง (ทานบนรถก่อนถึงวัด)
       เนื่องจากความเงียบสงบในสถานที่แห่งนี้ ในปี 2483  พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ จึงได้เริ่มจัดตั้งให้เป็นวัดเจติยาคีรีวิหาร  (วัดภูทอก หรือที่ภาษาอีสานหมายถึงภูเขาที่โดดเดี่ยว) เพื่อให้เป็นแหล่งบำเพ็ญเพียร รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่สนใจ ศรัทธาในการปฏิบัติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถานที่นี้ เคยเป็นที่พักของครูบาอาจารย์ และอริยเจ้าหลายองค์ด้วยกัน
(ผ่อนคลายอิริยาบถตามอัธยาศัย ด้วยสติอันต่อเนื่อง ผู้ที่มีเรี่ยวแรงดี สามารถเดินขึ้นภูทอกซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของวัดเจติยาคีรีวิหาร มีทางเดินบันไดล้อมรอบภูเขาสูง 7 ชั้น)
                               18.30 น.      ทำวัตรเย็น       
19.30 น.      พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 22 ตุลาคม 2555 : ภูทอก – วัดป่าบ้านค้อ

05.00 น.       ทำวัตรเช้า
06.00 น.       นั่งสมาธิ
07.00 น.       ทำกิจส่วนตัว
08.00 น.       ร่วมกันถวายผ้าป่า และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน หลังจากนั้นพักผ่อนอิริยาบถ หรือ เจริญสติภาวนา ตามอัธยาศัย ภายในบริเวณวัดอันสงบร่มรื่น
10.00 น.       ออกเดินทางไปที่ จังหวัดหนองคาย โดยใช้เส้นทางเลาะเลียบริมแม่น้ำโขง
11.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ในจังหวัดบึงกาฬ
12.00 น.        ออกเดินทางต่อ รื่นรมย์กับวิวทิวทัศน์ริมฝั่งโขง ตามถนนที่วิ่งเลาะเลียบไป
14.00 น.        แวะชมตลาดผ้าบ้านนาข่า  
       บ้านนาข่าเป็นสถานที่ผลิตผ้าไหมและตัดเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในราคาถูกมากเมื่อเทียบกับคุณภาพผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บ
15.00 น.        ออกเดินทางจากตลาดบ้านนาข่า
16.00 น.        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
17.30 น.        เดินทางถึง วัดป่าบ้านค้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี อันเป็นสถานปฏิบัติธรรม ที่ก่อตั้งโดยพระอาจารย์ทูล  ขิปฺปปญฺโญ
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://watpabankor.com/webboard/index.php?topic=174.0
                               18.00 น.      ทำวัตรเย็น       
19.00 น.     นั่งสมาธิ
20.00 น.     ฟังพระธรรมเทศนา      
21.00 น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย
(ก่อนเข้าพัก ขอเชิญร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระมหาธาตุ เจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์)

วันที่ 23  ตุลาคม  2555   :  วัดป่าบ้านตาด - กรุงเทพฯ

05.00 น.       ทำวัตรเช้า
06.00 น.       นั่งสมาธิ
07.00 น.       ทำกิจส่วนตัว
08.00 น.       ร่วมกันถวายผ้าป่า และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน  
09.00 น.       ออกเดินทางจากวัดป่าบ้านค้อ มุ่งหน้าสู่วัดป่าบ้านตาด 
09.30 น.       เดินทางถึง วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นสถานที่จำพรรษาและละสังขารของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน กราบสักการะ หลวงตามหาบัว เพื่อเป็นศิริมงคลในการดำเนินชีวิต
10.30 น.        ออกเดินทางจากวัดป่าบ้านตาดมุ่งหน้ากลับกรุงเทพฯ
12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ที่จังหวัดขอนแก่น 
13.00 น.        แวะซื้อของฝากทีร้านเจ๊รัตน์
14.00 น.        ออกเดินทางต่อ
18.00 น.        รับประทานอาหารเย็นที่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
22.00 น.       เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ
หมายเหตุ กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ   
ผู้ใหญ่                                              ท่านละ  5,200  บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี                        ท่านละ  4,400  บาท

เส้นทางที่ 3 :   นครพนม ท่าแขก : วัดป่าสุทธาวาส ถ้ำขาม พระธาตุพนม พระธาตุท่าอุเทน เมืองท่าแขก(ข้ามฝั่งสู่ประเทศลาว) วัดป่าสาลวัน

วันที่  19  ต.ค. 2555  :  กทม.  -  นครพนม
17.00 น.         ลงทะเบียน ณ จุดนัดพบ บริเวณ ปั้มปตท. …………. ทีมงานรอรับและอำนวยความสะดวก
18.00 น.         เดินทางออกจากกรุงเทพฯ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ทักทายพูดคุย แนะนำตัวบนรถ ทีมงานกล่าวถึงกำหนดการโดยย่อ เชิญทุกท่านฟังธรรมบนรถ หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่  20  ต.ค. 2555   :   นครพนม

04.00 น.        เดินทางถึง วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
·       วัดป่าสุทธาวาสเป็นสถานที่ละสังขารของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ภายในวัดมี พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ภายในจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร อัฐิธาตุ และหุ่นขี้ผึ้งของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระราชวิสุทธินายก เป็นพระป่านักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานที่เดินตามรอยพระบูรพาจารย์สายวิปัสสนา และมีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
05.00 น.       ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเช้า
06.00 น.       นั่งสมาธิ
08.00 น.       ร่วมกันถวายผ้าป่า และรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน หลังจากนั้นพักผ่อนอิริยาบถ หรือ เจริญสติภาวนา ตามอัธยาศัย ภายในบริเวณวัดอันสงบร่มรื่น
10.00 น.       ออกเดินทางจากวัดป่าสุทธาวาส
11.00 น.         เดินทางถึงวัดถ้ำขาม   
·       ในวัดแห่งนี้มีเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หรือพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ ที่ได้มาละสังขาร ณ วัดถ้ำขาม สมดั่งคำที่ได้ยกย่องหลวงปู่เทสก์ท่านว่า “ดวงประทีปแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” มา ณ บัดนี้ ดวงประทีปดวงนี้ได้ลับไปจากขอบฟ้าแม่น้ำโขงไม่หวนกลับมาอีกแล้ว คงเหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดีกับหลวงปู่ผู้ได้ทำให้โลกสว่างไสวตลอดไปกับความงดงามของหลวงปู่เทสก์
11.30  น.        รับประทานอาหารกลางวัน ภายในบริเวณวัดถ้ำขาม (บริการข้าวกล่อง)

13.30  น.        ออกเดินทางจากถ้ำขาม สู่พระธาตุพนม    

15.00 น.         เดินทางถึง วัดพระธาตุพนม เพื่อร่วม งานปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ณ พระธาตุพนม
 กำหนดการงานปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ณ พระธาตุพนม
วันที่ 20 ต.ค. 2555  :   นครพนม - สกลนคร
16.00 น.         จัดวางเครื่องบูชาสักการะพระธาตุพนมและข่วงผญา ณ ลานพระธาตุชั้นนอก
17.00 น.         ข่วงผญาบูชาพระอุรังคธาตุ ณ พระธาตุพนม ร่วมกับหนังสือ "ทางอีศาน" ถวายเครื่องสักการบูชาชุดน้อยทั้ง5

18.00 น.         ร่วมทำวัตรเย็นแล้วเจริญสติสมาธิภาวนา ณ ลานองค์พระธาตุพนม  

                   (ไม่บริการอาหารเย็น)
19.00 น.         ขบวนถวายเครื่องสักการบูชายามค่ำ
                   1. ต้นดอกไม้ วัดศรีโพธิ์ชัย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
                   2. ปราสาทผึ้งโบราณ จังหวัดสกลนคร

19.30 น.       ธรรมกถาเปิดงานปฏิบัติบูชาลาพรรษา ณ พระธาตุพนม โดยพระพรหมสิทธิ

เจ้าคณะภาค 10 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
20.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย พระราชภาวนาวิกรม

21.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย พระอาจารย์อินทร์ถวาย สนฺตฺสฺสโก
22.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย พระอาจารย์สาลี  กนฺตสีโล (สปป.ลาว)
23.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย พระอาจารย์สุธรรม  สุธมฺโม
24.00 น.       พัก
หมายเหตุ  :    ในคืนนี้ มีการแสดงธรรมกถาจากพระอาจารย์ ที่บริเวณลานองค์พระธาตุ พนม  เนื่องจากเรา จะเน้นปฏิธรรมทั้งคืน จึงไม่มีห้องพักบริการ 

วันที่ 21 ต.ค. 2555  :   นครพนม - สกลนคร
01.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย  พระอาจารย์เฮ็นนิ่ง  เกวลี

02.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย  พระอาจารย์จรัญ  อนงฺคโณ
03.00 น.       ธรรมกถาและนำภาวนาโดย  พระอาจารย์ราวี  จารุธมฺโม
04.30 น.       ร่วมทำวัตรเช้าแล้วเจริญสติสมาธิภาวนา ณ ลานองค์พระธาตุพนม
06.00 น.       ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร 500 รูป ณ ประตูโขงหน้าวัด
08.00 น.       พระภิกษุฉันภัตตาหาร (เลือกซื้ออาหารตามอัธยาศัย จากร้านค้าบริเวณหน้าวัด)

09.00 น.       ขบวนแห่เครื่องบูชาสักกาะ ประทักษิณรอบองค์พระธาตุพนม
                 1. มาลัยข้าวตอก บ้านฟ้าหยาด จังหวัดยโสธร
                 2. มาลัยไม้ไผ่ งานข้าวประดับดิน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
                 3. ต้นกระธูป อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ    และแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุ

09.30 น.     ธรรมกถาลาพรรษาพุทธชยันตี ที่พระธาตุพนม โดย พระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดนครพนม ถวายผ้าป่าบำรุงพระธาตุแล้วกราบลาองค์พระธาตุ

เสร็จสิ้นกิจกรรมปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ณ พระธาตุพนม
 10.30 น.        เดินทางเลาะริมโขงสู่ตัวอำเภอเมืองนครพนม
11.30 .        รับประทานอาหารกลางวัน ใน อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
12.30 .        เดินทางต่อสู่อำเภอท่าอุเทน
13.30 น.        นมัสการ พระธาตุท่าอุเทน ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2454 โดยพระอาจารย์ศรีทัตถ์ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง
                             14.30 น.        ชม "ภาพเก่าเล่าเรื่อง เมืองนครพนม" ณ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการหลังเก่า อันเป็นสถานที่เคยใช้รับเสด็จองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2498 มีเรื่องราวน่าประทับใจคนไทยทั้งประเทศ รวมถึงภาพประวัติศาสตร์ "ดอกบัวของคุณยายตุ้มก็ได้ถูกบันทึกไว้ในปีนี้เอง
16.00 น.        แวะกราบสักการะ พระติ้วและพระเทียม ณ วัดโอกาสศรีบัวบาน
·       พระติ้วและพระเทียมเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสององค์ที่มีพุทธลักษณะเหมือนกัน แกะสลักจากไม้ตะเคียน ประดิษฐานในบุษบกทรงปราสาทที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระประธานในโบสถ์ ณ วัดโอกาส ริมฝั่งโขง ในอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม กล่าวกันว่าหากได้สักการะ จากพระติ้วและพระเทียมแล้ว จะสมปรารถนาดังใจหวัง
17.00 น.        เดินชมสินค้าที่ตลาดอินโดจีน ตามอัธยาศัย
18.0.        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ริมฝั่งโขง
19.00 น.        เดินทางเข้าที่พัก ณ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

วันที่   22 ต.ค. 2555   :   นครพนม - ท่าแขก - นครพนม

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.       ออกเดินทางไปที่ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3
09.00 น.       เดินทางถึงแขวงคำม่วน สปป.ลาว  ชมเมืองท่าแขก ไหว้พระธาตุศรีโคตรบอง
ตั้งอยู่ที่แขวงคำม่วน ประเทศลาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ของพระยาศรีโคตรบอง กษัตริย์นครศรีโคตตะบุระ ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์
11.00 น.        เลือกชมและซื้อสินค้าท้องถิ่นที่ ตลาดหลักสาม ตลาดกลางเมืองท่าแขกที่รวมร้านค้าไว้มากมาย
12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.        นำชมถ้ำนางแอ่นตั้งอยู่ที่แขวงคำม่วน ประเทศลาว เหตุที่ได้ชื่อว่าถ้ำนางแอ่น
เนื่องจากถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของนกนางแอ่นมาก่อน สิ่งที่น่าสนใจในถ้ำแห่งนี้ คือ หินงอกหินย้อยภายในถ้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
16.00 น.        เดินทางกลับจาก เมืองท่าแขก  ข้ามแม่น้ำโขงกลับสู่ จังหวัดนครพนม
17.00 .        รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารริมแม่น้ำโขง ในจังหวัดนครพนม
18.00 น.        เข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่   23 ต.ค. 2555  :  นครพนม - กรุงเทพฯ

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.       เดินทางกลับ กทม
12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวันที่ จังหวัดกาฬสินธิ์
13.00 น.        ออกเดินทางต่อสู่  จังหวัดนครราชสีมา 
16.00 .        แวะกราบพระที่วัดป่าสาลวัน
·       วัดป่าสาลวัน เป็นแหล่งรวมของพระปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแห่งกองทัพธรรมสายพระอาจารย์ใหญ่ มั่น ภูริทัตโต พระคุณเจ้าแต่ละรูปที่ได้ร่วมสร้างและถือปฏิบัติยังวัดป่าสาลวันแห่งนี้ ล้วนเป็นพระที่สร้างคุณูปการให้กับวงการศาสนาอย่างใหญ่หลวง อาทิ หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม ผู้นำกองทัพธรรม ในยุคหลวงปู่มั่น พระอาจารย์พร สุมโน และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย พระคุณเจ้าทุกรูปดังที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นที่นับถือศรัทธาของสาธุชนอย่างไม่เสื่อมคลาย แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตาม
17.00 น.        แวะซื้อของฝากที่ร้านเจ้าสัว และรับประทานอาหารเย็นที่ จังหวัดนครราชสีมา
18.00 .        ออกเดินทางต่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
23.00 น.       เดินทางถึง กรุงเทพฯ
หมายเหตุ กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
แต่คงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

การเตรียมตัวเดินทาง
·       ที่พักในวัดมีลักษณะเป็นศาลา นอนรวมกัน ไม่ได้แบ่งเป็นห้องๆ เนื่องจากเรามีจุดประสงค์มาปฏิบัติบูชา ฝึกการกินอยู่ง่าย และลดละตัวตน โปรดกรุณาเตรียมกายและใจ ให้พร้อมก่อนการเดินทาง
·       วันเดินทางกรุณาแต่งกายสุภาพ ผู้หญิงไม่สวมกระโปรงสั้น รองเท้าสวมใส่สบาย และถอดง่าย
·       ระหว่างการปฏิบัติและพำนักอยู่ที่วัด กรุณาใส่ชุดขาว
·       ไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่าหรือสิ่งของไปมากเกินจำเป็น เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ทรัพย์สินสูญหายได้
·       ของใช้ส่วนตัว อาทิ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าเช็ดตัว ผ้าถุง (สำหรับผู้หญิง) รองเท้าแตะ ผ้าปูรองนอน ปูรองนั่งสมาธิ หรือถุงนอน
·       ช่วงเดือน ตุลาคม อากาศจะเย็น ควรเตรียมเครื่องกันหนาวไปด้วย  เช่น เสื้อแจ็คเก็ต ผ้าห่มแบบบางหรือผ้าคลุม ถุงเท้า หมอนรองคอ (สำหรับใช้บนรถบัสปรับอากาศ) ร่มหรือหมวก (ทางวัดมีเครื่องนอนให้)
·       ไฟฉาย ยาทากันยุง สำคัญมาก
·       หากมีโรคประจำตัวกรุณาเตรียมยาไปให้เพียงพอด้วย
·       ในกรณีที่มีโรคประจำตัว ต้องทานอาหารเย็น กรุณาแจ้งทีมงานให้ทราบล่วงหน้า
 การปฏิบัติตัวขณะปฏิบัติธรรมกับคณะ
·       สำรวมกาย วาจา ใจ เพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติธรรม
·       ขอเชิญร่วมกันรักษาศีลแปด ในขณะที่ปฏิบัติธรรมและพำนักในวัด เพื่อเป็นพุทธบูชา
·       งดการใช้โทรศัพท์ขณะปฏิบัติธรรม
·       งดการสูบบุหรี่ สิ่งมึนเมาหรือสารเสพติดทุกประเภท
·       ขณะรับประทานอาหาร กรุณางดการพูดคุยเสียงดัง
·       ปฏิบัติตามระเบียบของสถานปฏิบัติธรรม ขณะปฏิบัติธรรมควรอยู่ในบริเวณที่กำหนด
·       หากมีธุระอื่นใดที่จะออกจากสถานปฏิบัติธรรมกรุณาแจ้งทีมงานผู้จัดให้ทราบ
อัตราค่าบริการ   
ผู้ใหญ่                                                         ท่านละ 6,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี                                    ท่านละ 5,900 บาท

เงื่อนไขการให้บริการ
      การเดินทางครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการปฏิบัติบูชา ทางผู้จัด ไม่ได้เตรียมการเพื่อ บริการในรูปแบบทัวร์ เพื่อการท่องเที่ยว แต่ยินดีอำนวยความสะดวกสำหรับ ผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม ที่มีศรัทธาทุกท่าน
ช่องทางการชำระเงิน
ชำระเงิน เต็มจำนวน (กรุณาโอนเป็นเศษสตางค์ เพื่อง่ายในการตรวจสอบ)
จากนั้นส่ง โทรสาร หรือ อีเมล์ หลักฐานการชำระเงิน เข้ามาที่ 0 2635 3447(อัตโนมัติหรือโทรแจ้งวันเวลาโอนเงินได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2635 3445 ถึง 46 , ระหว่างเวลา 9.00 – 17.30 ในวันจันทร์ศุกร์ หรือ 08 9478 9334 ตลอดทุกวัน ระหว่างเวลา 9.00 – 21.30

เลขที่บัญชี นายยอดพล อุทัยพัฒน์
ธ.กรุงเทพ      สาขาสยามสแควร์       สะสมทรัพย์              เลขที่             152-4-58295-2
ธ.ไทยพาณิชย์  สาขาสยามสแควร์       ออมทรัพย์                เลขที่             038-4-46302-7
ธ.กสิกรไทย     สาขาสยามสแควร์       ออมทรัพย์                เลขที่             026-2-95454-4
ธ.กรุงไทย       สาขาสยามสแควร์       ออมทรัพย์                เลขที่             052-0-08225-7
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
·       รถโค้ชทัศนาจร ปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว
·       ค่าทำบุญให้กับทุกวัด ที่เข้าไปเยี่ยมชม
·       ค่าใช้หนี้สงฆ์ สำหรับวัดที่เข้าไปพำนัก
·       ค่าผ้าป่า (รวมหมู่คณะ หากต้องการทำเพิ่มกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ขณะนั้น)
·       ค่าอาหารและเครื่องดื่ม (เฉพาะมื้อที่กำหนดในโปรแกรม)
·       ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
·       ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
·       ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิ เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
·       ในกรณีต้องการใบเสร็จ จะมีค่าภาษีบริการ 3จากยอดค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7จากยอดบริการที่รวมภาษีบริการแล้ว

เอกสาร

·       สำเนาบัตรประชาชน ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ส่ง โทรสารมาที่ 0 2635 3447 ระบุบนหัวเอกสารว่าสมัครร่วมเดินทาง งานปฏิบัติบูชา ลาพรรษา ณ พระธาตุพนม เส้นทาง สกลนคร หรือ ส่งอีเมลในหัวข้อเดียวกันมาที่agaligo@nirvanatravel.co.th

การยกเลิก

·       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,000 บาท
·       ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
·       ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เนอวาน่า ทราเวล จำกัด
สำนักงาน : 0 2635 3445 ถึง 46  คุณเล็ก08 9478 9334 คุณซิน : 08 3924 4333

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น