วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ททท.นครพนม ส่งเสริมการขายเชื่อมโยงตลาดเวียดนาม

นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ 
ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 พร้อมด้วย นายวิชุกร กุหลาบศรี ผอ.ททท.นครพนม 
นำทัพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ส่งเสริมการขายเชื่อมโยงตลาดเวียดนาม
ที่มุกดาหารในงาน Table Top Sales วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จ.มุกดาหาร                                

 โดยมีคุณ เหงียน ก๊วก ทัน  รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม                           คุณธงชัย ลืออดุลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร    คุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณศักดา พิริยะกิจไพบูลย์  ประธานสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย   คุณทรงศักดิ์ ศรีเคลือบ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  คุณอาชว์ ตั้งประกิจ  ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวภาคอีสาน   ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวเวียดนาม   สื่อมวลชน   ผู้ร่วมเดินทาง และแขกผู้มีเกียรติภายในงาน ซึ่ง ผอ.ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และยังได้กล่าวถึงบรรยากาศการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นภาคที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย อุดมไปด้วยทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีความงดงามหลากหลาย และโดดเด่น  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ ผืนป่าดิบเขียวชอุ่ม  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ภาพเขียนสีโบราณ  ปราสาทหิน  ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมประเพณี     อันเป็นเอกลักษณ์มีเสน่ห์    การมาเยือนภาคอีสานที่มีภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา  มาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี  พบปะพูดคุยกับคนท้องถิ่น สามารถเป็นประสบการณ์ชีวิตที่สร้างความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างดี

ประเทศเวียดนาม และไทย มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมายาวนาน ใกล้ชิดกันทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในเรื่องนี้คือ หมู่บ้านมิตรภาพไทย -เวียดนาม  ที่บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อีกทั้ง  2 ประเทศ เชื่อมโยงความร่วมมือกันอีกหลายด้าน อาทิ เครือข่ายเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงไทย-เวียดนาม เส้นทางหมายเลข 9 ตามโครงการ EWEC จากมุกดาหาร     ไปสะหวันนะเขตถึงเมืองเว้   เส้นทางหมายเลข 8 จากจังหวัดนครพนม ผ่านแขวง  คำม่วนไปยังเมืองวินห์ในเวียดนาม ซึ่งเส้นทางหลักดังกล่าวจะยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนของไทย –เวียดนาม  ในการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างเพื่อนบ้านให้สะดวกมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นไทยกับเวียดนามยังเกี่ยวโยงกันด้วยกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค และระดับ นานาชาติต่างๆ ที่เป็นบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์รากฐานที่มั่นคงขึ้น และพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง

การจัดงานเจรจาธุรกิจการขายด้านการท่องเที่ยวครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  ททท.  เครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งบริษัท ฟูจิทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งหมดนี้ ในการนำคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากเวียดนาม และคณะสื่อมวลชน นักท่องเที่ยว   ผู้ประกอบการชาวไทย กว่า 200 คน  มาพบปะทำความรู้จักซึ่งกันและกัน กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาคอีสาน กว่า 30 ราย ซึ่งจะเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าทางการท่องเที่ยว และเป็นหนึ่งในต้นแบบของการจัดการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง ตลอดจนเกิดการรับรู้สินค้าทางการท่องเที่ยว    ในพื้นที่ ที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของภาคอีสาน ทั้งมวล รวมทั้งความสมบูรณ์แบบในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือน  

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอขอบคุณ จังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ฟูจิทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด คณะผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวทั้งจากเวียดนาม และชาวไทย สื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมมือผนึกกำลังทำให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวอันดีในครั้งนี้  ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวทั้งไทยและเวียดนาม ที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  และ ททท. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกับทุกหน่วยงานในทุกโอกาสต่อไปอัครเดชา ฮวดคันทะ รายงาน

1 ความคิดเห็น: