วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

มิวเซียมติดล้อ "ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตนคนอีสาน"

ททท.นครพนม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมนิทรรศการเคลื่อนที่เรียงความประเทศไทย ตอน ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตนคนอีสาน ในโครงการมิวเซียมติดล้อ (ภาคอีสาน) จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นไทยและวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนอีสาน โดยจะเคลื่อนที่มาจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรม ณ จังหวัดสกลนคร และนครพนม เข้าชมฟรี !!!

สกลนคร  ระหว่างวันที่ 2 เมษายน-30 มิถุนายน 2555 ณ สนามมิ่งเมือง เทศบาลนครสกลนคร

นครพนม ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2555 ณ สวนชมโขง เทศบาลเมืองนครพนม

เปิดให้บริการวันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์-จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

http://www.museumsiam.com/
facebook.com/museumsiamfan
facebook.com/musemobile มิวเซียมติดล้อ เป็นการจัดนิทรรศการในตู้คอนเทนเนอร์และรถบัสเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเคลื่อนที่ไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ โดยนำเสนอเนื้อหาที่คัดสรรเรื่องราวและประเด็นสำคัญส่วนหนึ่งมาจากนิทรรศการเรียงความประเทศไทย ตอน “ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตนคนอีสาน” จะเน้นการกระตุกต่อมคิด ชวนค้นหาเรื่องราวของคนอีสานไปพร้อมกัน ซึ่งประกอบไปด้วย

ตลาดท่ารถ : จัดแสดงสินค้าจำลองต่างยุคสมัยของคนอีสานตั้งแต่ยุคสำริด ทวารวดี กรุงศรีอยุธยาและสมัยปัจจุบัน รวบรวมของสด ของแห้ง เครื่องประดับ หม้อ ไห กระบุง เครื่องมือล่าสัตว์ หอก ขวาน และเครื่องมือการทำเกษตรกรรมสมัยโบราณ รวมทั้งสมุนไพร และเครื่องเทศ

รถ บ.ข.ส. สีส้ม : นำทุกท่านเดินทางไปพบกับเรื่องราวของมิวเซียมสยามและ มิวเซียมติดล้อ ในรูปแบบของภาพยนต์เรียงความประเทศไทย ตอน “ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตนคนอีสาน” เรียนรู้ตัวตนคอีสานผ่านจอโปรเจคเตอร์บนรถบัส ที่สร้างบรรยากาศให้ได้อารมณ์ท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์จนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งนำชมโดย “จ่าสิบตำรวจ เซือบ แซมกระโทก”

ตู้ที่ 1 สุวรรณภูมิ

ทำความรู้จักกับ "สุวรรณภูมิ" ดินแดนแห่งความมั่งคั่งผ่านเรื่องราวผู้คน การเกษตร การค้า การสร้างเมือง เทคโนโลยีแห่งโลหะ และความเชื่อ (ผี-พราหมณ์-พุทธ) ซึ่งจะทำให้รู้ว่าสุวรรณภูมิ คือ รากเหง้าของประเทศไทย

ตู้ที่ 2 กำเนิดรัฐ

ทำความรู้จักกับ “กำเนิดคนลาว” ผ่านตำนานน้ำเตาปุง เป็นคำบอกเล่าที่มีเค้าเก่าแก่ เป็นความทรงจำของกลุ่มชนตระกูลไทยและลาว พร้อมกับนำเสนอเรื่องราวของ “กำเนิดรัฐ” บ้านเมืองที่เติบโตขึ้นจนพัฒนาเป็น “รัฐ” นำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ของอยุธยาและอีสานในยุคที่อยุธยาครอบครองความยิ่งใหญ่ แดนผ่านสำคัญที่กรุงศรีอยุธยาใช้เป็นเส้นทางติดต่อกับอาณาจักรล้านช้าง
ตู้ที่ 3 แปลงโฉมประเทศไทย

ยุคแห่งลัทธิล่าอาณานิคม ทำให้สยามต้องปรับตัวขนานใหญ่ ต้องจัดระเบียบการปกครองใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น อิทธิพลด้านการเมืองการปกครอง วิทยาการความรู้ ไปจนถึงรสนิยมทางศิลปะ การแต่งกาย อาหารการกิน ถูกกำหนดด้วยแบบแผนและวัตถุจากตะวันตกทั้งสิ้น และกระบวนการสร้างชาติ เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เข้มข้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 และเป็นจริงเป็นจังในสมัยรัชกาลี่ 8 โดยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นที่มาของการเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยาม เป็น ประเทศไทย เรื่องราวมากมายที่เป็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงยุคซิกส์ตี้ ที่มีการรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากที่สุด

*สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (กงค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งมิวเซียมสยามขึ้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์เครือข่ายทั่วประเทศเพื่อการพัฒนาขบวนการเรียนรู้และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น

1 ความคิดเห็น: