วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

           เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.  ที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลที่สนับสนุน และทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา ททท.ได้เติบโตมาพร้อมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคม และพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่ประเทศมหาศาล โดยได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยตลอดมา

          ททท.นครพนม จึงขอร่วมแสดงความยินดี กับอาจารย์เด่นชัย ไตรยะถา, คุณอาชว์ ตั้งประกิจ, และคุณสรรค์สนธิ       บุณโยทยาน บุคคลที่สนับสนุนและทำคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ตลอดมา โดยขึ้นรับมอบรางวัลจาก นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมเเพ็คอารีนา เมืองทองธานี
นาย อาชว์ ตั้งประกิจ
ตำแหน่ง               ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวภาคอีสาน
ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร
ผลงาน  :   เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรม/สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร เครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชน พยายามหานวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อช่วยต่อยอดการท่องเที่ยวทั่วภาคอีสานและเชี่อมโยงต่อไปทุกภาคของประเทศ, รื้อฟื้นประเพณีจุลกฐิน ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดมุกดาหาร พร้อมเสียสละในการจัดทำหนังสือเล่าเรื่องราว งานประเพณี, สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว รวมทั้งวัดวาอารามแนวฝั่งแม่น้ำโขงของจังหวัดมุกดาหาร และทำสรุปบันทึกลงแผ่นซีดี แจกจ่ายให้ผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งยังเป็นผู้มีส่วนในการผลักดันกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งด้านการพัฒนา และส่งเสริมด้านการตลาด ในระดับท้องถิ่น  ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ  อาทิ เช่น ความร่วมมือกับชุมชนดอนตาล  บ้านภู คำชะอี บ้านนาโสก ในการจัดกิจกรรมปั่นฝ้ายสายบุญจุลกฐิน กิจกรรมพิธีบวงสรวงพญานาค ฯลฯ
นาย เด่นชัย    ไตรยะถา
 ตำแหน่ง    - ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1
                     - ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านวิชาการ จังหวัดนครพนม
                    - รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม
ผลงาน      เป็นผู้มีผลงานด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจนได้รับรางวัล  ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ของกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ปี 2552 เป็นบุคคลที่มีความรู้ทางภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติและวัฒนธรรมขยายผลสู่เยาวชน – นักศึกษา โดยเป็นวิทยากร บรรยายประกอบภาพให้เยาวชนเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชิงอนุรักษ์อย่างได้ผลดียิ่ง จึงทำให้ผู้ดำเนินรายการทางโทรทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหลายรายการจากสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส เอ็นบีที ได้เชิญร่วมเป็นวิทยากร ในรายการเผยแพร่ออกอากาศ ทั่วประเทศ ได้รับเชิญจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ให้เป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด สนุก”  ซึ่งประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร และเขียนบทความ ตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับ  การท่องเที่ยว ลงในนิตยสาร และพิมพ์เป็นรูปเล่มเผยแพร่จนบังเกิดผลดีต่อการท่องเที่ยว เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่ง

นายสรรค์สนธิ บุณโยทยาน
ตำแหน่ง    ข้าราชการบำนาญ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ประธานชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกล,
   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน  ภาคสิ่งแวดล้อม(จังหวัดสกลนคร),
   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย-มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ผลงาน     เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพิภพวิทยา และดาราศาสตร์ เป็นผู้ค้นพบสุริยะปฏิทินบนพระธาตุภูเพ็ก  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านดาราศาสตร์อีกทางหนึ่ง   เป็นผู้มีผลงานการเขียนบทความการท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมขอม และผู้จัดทำหนังสือสุริยปฏิทินพันปี  ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่วิทยากร, มัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ของจังหวัดสกลนคร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น