วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ททท.ประสานใจ สทน.นำทัพบก เสริมท่องเที่ยว



เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2555 ณ โรงแรมวิวโขง จ.นครพนม  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โดย ผอ.วิชุกร กุหลาบศรี  ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก (สง.ทท.ทบ.)จัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้โครงการสัมนาสื่อมวลชนสัญจร "สทน.ผสานใจ สง.ทท.ทบ.ภาคอีสาน ปี 2555 โดยนำทะหาร สื่อมวลชน
และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 85 คน เดินทางศึกษาเส้นทางเพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของ จ.นครพนม เพื่อนำข้อมูลร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาด สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป  โดยในงานนี้ มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม ร่วมต้อนรับ และภายในงานครั้งนี้ยังมีกิจกรรมพบปะเจรจาทางธุรกิจ (Table Top sales) ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้ประกอบการฯในพื้นที่อีกด้วย

อัครเดชา ฮวดคันทะ รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น