วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ททท. แถลงข่าวโครงการ “สืบทอดพระพุทธศาสนา เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา”การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ททท. แถลงข่าวโครงการ “สืบทอดพระพุทธศาสนา เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา”
 เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.oo น. นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการ “สืบทอดพระพุทธศาสนา เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา” โดยมีอาจารย์คฑา ชินบัญชร ผู้เปิดตำนานพระธาตุประจำวันเกิดและพรีเซ็นเตอร์โครงการเที่ยวทั่วไทย สุขใจเสริมมงคล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายวรพงศ์ สุขธีอนันตชัย รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัทพาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ร่วมด้วย ณ โรงแรม Amari Watergate ห้อง Grand Ballroom C ชั้น ๖
                นางวิไลวรรณ ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว เปิดเผยถึงการสนับสนุนจัดโครงการ “สืบทอดพระพุทธศาสนา เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา” ว่า “เนื่องจากในปีนี้เป็นปีวโรกาศมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ทาง ททท.จึงได้สนับสนุนการจัดทำโครงการฯ ดังกล่าวขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยทุกคนตลอดมา โดยการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำวันเกิด ๗ วัน รวม ๘องค์ ที่จังหวัด นครพนม โดยภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันสักการะบูชา เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอย่างยั่งยืน เกิดการแลกเปลี่ยนประเพณี วัฒนธรรมในภูมิภาคและข้ามภูมิภาคต่อไป”
                ด้านอาจารย์คฑา ชินบัญชร ในฐานะผู้เปิดตำนานพระธาตุประจำวันเกิดและพรีเซ็นเตอร์โครงการเที่ยวทั่วไทย สุขใจเสริมมงคล กล่าวว่า “ การจัดโครงการในครั้งนี้มีความพิเศษคือ นอกจากจะเป็นการร่วมใจสร้างพระพุทธรูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ในปีนี้ยังตรงกับปีพุทธชยันตี ครบ ๒,๖oo ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยทางททท. และผมจะนำพระพุทธรูปประจำวันเกิดทั้ง ๘ องค์ที่ทุกท่านร่วมใจกันสร้างไปประดิษฐาน ณ พระธาตุประจำวันเกิดทั้ง ๗ วัด ในจังหวัดนครพนม ได้แก่ วัดพระธาตุพนม   วัดพระธาตุเรณู  วัดพระธาตุศรีคุณ  วัดพระธาตุมหาชัย  วัดพระธาตุประสิทธิ์  วัดพระธาตุอุเทน วัดพระธาตุนคร ซึ่งตามตำนานการสร้างพระพุทธรูปกล่าวถึงอานิสงส์องการสร้างพระพุทธรูปไว้ว่า การสร้างพระพุทธรูปว่า          เป็นการสร้างอุทเทสิกเจดีย์ หรือเจดีย์ที่สร้างอุทิศบูชาแก่พระพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นรัตนะสูงสุด ผู้ที่สร้างพระพุทธรูปถวายแก่พระพุทธศาสนาย่อมได้ชื่อว่าได้สร้างและถวายสิ่งที่เลิศสูงสุด ซึ่งตามทานานุโมทนาคาถา กล่าวไว้ว่า ผู้ที่สร้างถวายในสิ่งที่สูงสุด ย่อมเข้าถึงฐานะ  อันประเสริฐสุด ย่อมได้รับอานิสงส์ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง และยังได้ชื่อว่า เป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั้งยืนต่อไปอีกด้วย นอกจากนี้ ในช่วงวันวิสาขบูชา หรือ วันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ผมขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมนิทรรศการโครงการฯระหว่างวันที่ ๒-๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยภายในงาน จะมีการจัดแสดงซุ้มพระธาตุประจำวันเกิด การสวดมนต์ ทำบุญ ตักบาตรเหรียญพระประจำวัดเกิด ทำสังฆทาน และกิจกรรมอื่นๆ    ที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่พาราไดซ์ พาร์ค ครับ”
                สำหรับนายวรพงศ์ สุขธีอนันตชัย รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดและผู้เช่าสัมพันธ์ บริษัทพาราไดซ์ พาร์ค จำกัด เผยว่า “ทางพาราไดซ์ พาร์ค มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการอันเป็นมหากุศลในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะเป็นการร่วมกันเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ให้กับในหลวงของเรา ในปีนี้ยังตรงกับปีพุทธชยันตี ครบ ๒,๖oo ปีแห่งหารตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยทางพาราไดซ์ พาร์ค ของเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชมนิทรรศการ การทำบุญ และกิจกรรมความบันเทิงต่างๆมากมาย ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งในวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยเฉพาะในวันที่ ๔ มิถุนายน ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา จะมีการจัดกิจกรรมพิเศษให้ทุกท่านได้ร่วมอิ่มบุญ อิ่มใจ กลับไปทุกท่านแน่นอนครับ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กฤษณะ ถาวร(โต้ง) โทร.o๘๖-๓๑o-o๓๑๓ อีเมลล์ : valencia_t13@hotmail.com
อัครเดชา ฮ. รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น