วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

                เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
“ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”
จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555

     จังหวัดสกลนครได้เริ่มจัดงานเทศกาลวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่ มาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 9 ซึ่งวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาของไทยเรา และถือเป็นวันสำคัญสากลของโลก (Visak Day) เพราะเป็นวันที่เกิด เหตุการณ์สำคัญเวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน  ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ ประการ ได้แก่วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ และเข้าสู่ปรินิพพาน
  
กิจกรรมภายในงาน
วันที่ 29 – 30 .. 2555
ชมการแสดงนิทรรศการวิสาขบูชา การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีบวชเนกขัมมะ ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดป่าสุทธาวาส และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร


วันที่ 31 .. 2555
ร่วมสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน ชมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะพื้นบ้าน ณ วัดแจ้งแสงอรุณ การประกวดบรรยายธรรม การประดับทุงโบราณ โคมบัวบูชาประเภทแขวนอันวิจิตรสวยงาม ณ ลานรวมใจไทยสกล
วันที่ 1 มิ.. 2555
เชิญร่วมเดินทางธรรมะทัศนาจร อิ่มบุญ ไหว้พระเกจิอาจารย์ดังในจังหวัดสกลนคร พร้อมฟังพระธรรมเทศนาและสมาธิวิปัสสนา

วันที่ 2 – 3 มิ.. 2555
ขอเชิญร่วมนุ่งขาวห่มขาว วิ่งวิสาขพุทธบูชา ร่วมขบวนแห่บุญผะเหวด แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง จากบริเวณลาน ร.5 ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันที่ 4 มิ.. 2555  
ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์มหาชาติ ชมการจัดนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา ณ วัดพระธาตุเชิงชุวรวิหาร ชมการประกวดขบวนแห่โคมบัวบูชาอันตระการตา ร่วมขบวนแห่จากประตูเมืองลานรวมใจไทยสกลไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พร้อมฟังพระธรรมเทศนา ร่วมพิธีถวายผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตีและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททท.นครพนม โทร. 042 – 513 490-1
Facebook.com/tatnakhonphanom
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
โทร. ๐๔๒ ๗๑๖ ๒๔๗

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น