วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

งานเทศกาลโส้รำลึก ครั้งที่ 31 ประจำปี 2555

งานเทศกาลโส้รำลึก ครั้งที่ 31 ประจำปี 2555
ระหว่างวันที่ 27-31  มกราคม 2555 
ณ ศูนย์ราชการอำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร

อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม ขอเชิญนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เที่ยวชมงานเทศกาลโส้รำลึกครั้งที่ 31 ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2555 ณ ศูนย์ราชการอำเภอกุสุมาลย์  ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมในงานนี้จะได้สัมผัสวิถีชีวิตประเพณีและพิธีกรรมเก่าแก่ของชาวโส้ ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร ที่มีภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของตนที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งงานเทศกาลโส้รำลึก ตามประเพณีความเชื่อที่สืบทอดมาแต่อดีต เป็นการแสดงพิธีเยาผีฟ้า หรือพิธีเชิญวิญญาณเข้าทรงคนป่วยลงสนามหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แซงสนาม ซึ่งชาวโส้ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มาก 


นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมและการแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนเผ่าโส้ อาทิ พิธีสักการะพระอรัญอาสาอดีตเจ้าเมืองกุสุมาลย์มณฑล การแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสมชุด “ใต้ร่มพระบารมี เผ่าไทโส้นี้จึงสุขนิรันด์” การแสดงพิธีกรรมซางกะมูด การเล่นลายกลอง การรำโส้ทั่งบั้ง การประกวดธิดาโส้ และพลาดไม่ได้กับขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ได้แก่ ขบวนแห่เจ้าเมืองกุสุมาลย์มณฑล ขบวนแห่ทางวัฒธรรมไทโส้กว่า 30 ชุด อาทิ ชุดกลองชัย ชุดขบวนตุง ชุดขบวนฉัตร ชุดพิธีแต่งงาน ชุดการแต่งกายชาวโส้ พิธีเจียสะลารวมรูปขบวนที่สวยงาม ที่เป็นจังหวะสอดคล้องกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ดีดสีตีเป่าเข้ากับท่วงท่ารำของสาวโส้ที่ร่วมขบวนฟ้อนรำอย่างสนุกสนาน 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น