วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

งานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม ประจำปี 2555

งานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม 
วันที่ 23-25 มกราคม 2555 
ณ บริเวณลานคนเมือง เทศบาลเมืองสกลนคร

“สวัสดีปีใหม่”
 “ชุก เหมิ่ง นัม เหมย”

"ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้   ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ"
 ปีใหม่ขอให้ทุกอย่างสมหวัง ปีใหม่ขอให้ร่ำรวย 

จังหวัดสกลนคร กำหนดจัดงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม ประจำปี 2555 โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่แบบชาวไทยเชื้อสายจีน และเวียดนาม  เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดชนชาติสัมพันธ์และเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีน ตรุษเวียดนามในเมืองสกลนคร โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23-25 มกราคม 2555 ณ บริเวณลานคนเมือง เขตเทศบาลเมืองสกลนครภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ คือ   ในวันที่ 23 มกราคม 2555 มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 85 รูป, พิธีลงนามถวายพระพร และถวายเครื่องไหว้มงคล 3 เชื้อชาติ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์, ขบวนแห่วัฒนธรรม 3 เชื้อชาติ ที่สวยงามตระการตา โดยขบวนจะเริ่มจากบริเวณหน้าศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสกลนคร ไปตามถนนสุขเกษม เข้าสู่บริเวณจัดงานที่ลานคนเมืองชมการเชิดสิงโต-มังกรทองที่ตื่นเต้นสนุกสนาน พร้อมนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ชมการเดินแฟชั่นโชว์สานสัมพันธ์ 3 เชื้อชาติจากเหล่านางแบบสาวงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และเชื้อสายจีน การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสกลนคร  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ร่วมผัดหมี่มงคลกระทะยักษ์, ถนนอาหารวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ 3 เชื้อชาติ ไทย จีน เวียดนาม, การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เมืองสกลนคร ตลอดทั้ง วัน           
         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น