วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เทศกาลแห่ดาว จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2554

 ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส จังหวัดสกลนคร
           วันที่ 23-24 ธันวาคม 2554 บ้านท่าแร่ .เมือง จังหวัดสกลนคร
             และ วันที่ 25 ธันวาคม 2554 บริเวณถนนสุขเกษม หน้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร
         การฉลองคริสต์มาส เป็นการระลึกถึงการประสูติพระเยซูเจ้า เป็นการขอบคุณพระองค์ที่มาช่วยให้รอดพ้น อีกทั้งยังเป็นการเลียนแบบแนวทางการดำเนินชีวิตของพระองค์ในแบบพอเพียง เรียบง่าย สมถะ และสรรเสริญสดุดีเพื่อขอพรพิเศษแก่ครอบครัว  

 การแห่ดาว เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ทั่วโลก โดยไม่จำกัดอยู่เพียงผู้นับถือศาสนาคริสต์ การแห่ดาวเป็นการเสริมบรรยากาศให้เทศกาลนี้ครึกครื้นขึ้นไป โดยมีตำนานว่าบัณฑิต 3 คน ออกเดินทางตามแสงแห่งดวงดาว และดาวมาดับแสง ที่ประสูติของพระเยซู จึงมีการริเริ่มประเพณีแห่ดาวเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์นั้น 

การแห่ดาวมีเพียงที่ชุมชนท่าแร่ จังหวัดสกลนคร แห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งดาว คือสัญลักษณ์ของการเสด็จมาประสูติของพระเยซูเจ้า การแห่ดาวจึงเป็นการแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาวคาทอลิก ร่วมทั้งผู้นับถือศาสนาอื่นๆ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครอีกด้วย 

นายวิชุกร กุหลาบศรี ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม จึงขอเชิญชวนให้เดินทางไปเที่ยวเทศกาล แห่ดาวคริสต์มาสซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2554 ชุมชนบ้านท่าแร่  วันที่ 23 จะเป็นการแห่ดาวเล็กที่ใช้มือถือ วันที่ 24 ขบวนรถแห่ดาวประดับตกแต่งด้วยไฟวิทยาศาสตร์นับพันดวง จะเคลื่อนไปรอบชุมชนท่าแร่ ตั้งแต่เวลา 18.00 .เป็นต้นไป ร่วมขบวนแห่ พิธีมิสซา ละครเวทีประสูติองค์พระเยซูเจ้า ณ บริเวณศาลามาร์ติโน โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล นั่งรถรางชมสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเก่าแบบโคโรเนียล เดินเที่ยวในถนนสายวัฒนธรรม ชมการประกวดเครื่องดื่มม็อคเทล ลูกโป่งแฟนซี ภาพวาดสวยๆ และกิจกรรมมากมายภายในงาน ในส่วนของวันที่ 25 ธันวาคม นั้น จะเริ่มขบวนแห่ในเวลา 16.00 . ไปตามถนนสุขเกษม รอบเมืองสกลนคร เข้าไปยังบริเวณจัดงาน ณ สำนักมิสซังท่าแร่-หนองแสง (โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สกลนคร)

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมงานแห่ดาวในครั้งนี้ ยังสามารถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงของจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร  ชื่นชมกับภูมิปัญญาชาวบ้าน ชมการผลิตเครื่องดนตรีอีสาน ทั้งหมู่บ้านที่นาหว้า ชมกรรมวิธีการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ ย้อมครามที่บ้านพันนา นมัสการพระธาตุเชิงชุม พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุพนม และนมัสการรูปเหมือน "พระอาจารย์มั่น" และชมหมู่มวลดอกไม้ป่า บานบนลานมุจลินทร์ที่อุทยานแห่งภูผาเทิบ ฯลฯ

    ก่อนเดินทางนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ ททท.นครพนม  โทร 042-513490-1 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 .   ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น