วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554


ททท.นครพนม เชิญร่วมท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีโบราณ

"ปั่นฝ้ายสายบุญ จุลกฐิน เยือนถิ่นผู้ไท" 
ณ วัดศรีนันทาราม บ้านภู อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 
พร้อมสักการะพระมหาเจดีย์ชัยมงคล จ.ร้อยเอ็ด
2 วัน 1 คืน วันที่ 23- 24 ตุลาคม นี้ เพียงท่านละ 999.- บาท

วันอาทิตย์ที่
23  ตุลาคม 2554

05.00 น.  -  พร้อมกันบริเวณหน้าสำนักงาน ททท. สำนักงานนครพนม 
05.30 น.  -  ออกเดินทางไปบ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
08.00 น.  -  ร่วมพิธีมงคลชัย เก็บฝ้ายใส่กระหยั่ง (ตะกร้า) ที่นำโดยเหล่าสาวพรหมจารี นุ่งขาวห่มขาว
                          ดุจหมู่นางฟ้าลงมาเก็บดอกฝ้ายขาวอันบริสุทธิ์ นำไปปั่นเป็นเส้นใยถักทอเป็นผืนผ้า 
               ชื่นชมกับความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านที่ลานทอผ้าในการเตรียมจุลกฐิน ชมขั้นตอนต่างๆ
               ในการทำผ้าทอดกฐิน และการแสดงพื้นเมือง
10.00 น.   - กราบนมัสการหลวงปู่จาม มหาปุญโญ   ณ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม
           - กราบแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ ณ วัดป่าห้วยทราย พร้อมชมเจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์
12.00 น.   - รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ่าวประดิษฐ์
13.00 น.   - เดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ชมความงามของหินรูปร่างแปลกตาตามแต่จะจินตนาการ
              ชมดอกไม้ป่าบานต้อนรับลมหนาว ดุสิตา สร้อยสุวรรณา มณีเทวา ทิพย์เกสร บานชูช่อที่บริเวณลานมุจลินทร์
15.00 น.   - เดินทางไปชมหอแก้วมุกดาหาร ชมประวัติความเป็นมาของเมืองมุกดาหาร
16.30 น.   - ชม ชิม และช้อป เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของกลุ่มอินโดจีน ณ ตลาดสินค้าอินโดจีน
18.00 น.   - กลับเข้าสู่ที่พัก รับประทานอาหารค่ำ

วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม  2554

06.00 น.   - รับตะวันใหม่ รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
07.00 น.   - ออกเดินทางไปหมู่บ้านภู อำเภอหนองสูง
             - ร่วมขบวนแห่ผ้าจุลกฐิน กับชาวบ้านที่แต่งกายพื้นบ้าน ร่วมขบวนแห่งวัฒนธรรม 
               ที่งดงาม ตระการตา ร่วมพิธีถวายผ้าจุลกฐิน ณ วัดศรีนันทาราม
10.00 น.   - ออกเดินทางไปอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
12.00 น.   - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.   - นมัสการพระมหาเจดีย์ชัยมงคล เป็นพระเจดีย์ขนาดใหญ่องค์หนึ่งของประเทศไทย
              ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐมเจดีย์และ
              พระธาตุพนม โดยใช้งบประมาณสร้างถึง 3,000 ล้านบาท
15.00 น.   - เดินทางกลับจังหวัดนครพนม
......................................
*สนใจสอบถามร่วมทริปได้ที่ ททท. สำนักงานนครพนม โทร. 042-513490-1
 รับจำนวนจำกัด ภายในวันที่ 21 ตุลาคม นี้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น