วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สิงหาพาครอบครัวสุขสันต์ รักษ์ช้าง รักป่า ที่อุทยานแห่งชาติภูพาน สกลนคร


            หลังจากที่เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ หัวใจอนุรักษ์ ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา กันไปแล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม  โดย ผอ. วิชุกร กุหลาบศรี  ก็มีกำหนดจัดกิจกรรมปลูกพืชเสริมอาหารช้าง "สิงหาพาครอบครัวสุขสันต์ รักษ์ป่า รักษ์ช้าง ที่อุทยานแห่งชาติภูพาน"  กันต่อที่ อุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร ในวันที่ 19-20 สิงหาคม นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เที่ยวแบบหัวใจใหม่ ไปกับกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารช้างป่า ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ซึ่งปัจจุบันมีช้างทดลองปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 5 ตัว และช้างป่า 1 ตัว ผืนป่าที่ช้างอาศัยหากินอยู่นั้นถือว่าอุดมสมบูรณ์ แต่ในช่วงฤดูแล้งปริมาณพืชอาหารช้างอาจไม่เพียงพอ โดยในงานนี้จะนำนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดสนุก  ร่วมกันปลูกพืชเสริมอาหารช้าง ในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติภูพาน  จังหวัดสกลนคร โดยพืชที่ปลูก ได้แก่ ไผ่ไร่ และต้นกล้วย ฯ 

            เดือนสิงหาคม ซึ่งถือเป็นเดือนแห่งความรักในครอบครัวนี้ ททท. นครพนม จึงขอเชิญชวน ครอบครัวนักท่องเที่ยวหัวใจใหม่ คู่แม่-ลูก คู่พี่-น้อง และกลุ่มเพื่อนซี้ ร่วมกิจกรรม "สิงหาพาครอบครัวสุขสันต์ รักษ์ช้าง รักป่า ที่อุทยานแห่งชาติภูพาน "  19-20 สิงหาคม นี้ สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ททท. นครพนม โทร. 042-513490-1 
แนะนำอุทยานแห่งชาติภูพาน จ.สกลนคร

1 ความคิดเห็น: