วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แผนการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2555

ททท. ชูยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวปี 2555 “เที่ยวหัวใจใหม่ฯ-Amazing Thailand”
จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์1 กรกฎาคม 2554 16:44 น. ททท. แถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยว (MAP) ประจำปี 2555 ต่อยอดแคมเปญเที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืนเจาะตลาดในประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศยังคงใช้แคมเปญ “Amazing Thailand” พร้อมมุ่งรักษาคุณค่าทางการท่องเที่ยว และความประทับใจเป็นจุดแข็งที่เหนือคู่แข่งขัน
       
       1 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายวิชัย ศรีขวัญ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีแถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2555 (Marketing Action Plan : MAP) โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. กล่าวแถลง พร้อมทั้ง กรรมการ ททท. คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานต่างประเทศ และสำนักงานในประเทศ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน
       
       โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้แถลงแผนการตลาดการท่องเที่ยวประจำปี 2555 ดังนี้
       
       ททท. ได้ประเมินสถานการณ์ที่เป็นตัวแปรทั้งด้านลบและบวกต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปี 2554 - 2555 ภายหลังประสบเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น พิบัติภัยธรรมชาติ ภาวะการณ์ทางการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนผ่านขั้วเศรษฐกิจโลกจากซีกตะวันตกสู่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ในเอเชีย (รัสเซีย อินเดีย จีน อินโดนีเซีย หรือ RICHI) ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่อยู่ใกล้ การเร่งตัวเข้าสู่ระบบภูมิภาควิวัฒน์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COUNTRIES - AEC) ความก้าวหน้าในการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในโลกดิจิตอลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภค
       
       ดั้งนั้นททท. จึงปรับแนวคิดสู่การตลาดสมัยใหม่ที่มีผู้บริโภค คือ นักท่องเที่ยวเป็นศูนย์กลาง ค้นหาความปรารถนาที่อยู่ในใจนักท่องเที่ยว แปรสู่การสร้างสรรค์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้โดนใจ และมีคุณค่าตรงกับที่นักท่องเที่ยวต้องการ
       
       สำหรับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ปี 2555 ของ ททท. ได้มุ่งเน้นการสร้างสมดุลในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความสมดุลในมิติมูลค่าที่ประเทศไทยได้รับกับคุณค่าที่ส่งมอบเป็นการตอบแทน เพื่อคืนกลับให้กับนักท่องเที่ยว โดยจะดำเนินงานภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
       1. ตอกย้ำภาพลักษณ์ ทรงคุณค่า
       2. ต่อยอดความทันสมัยด้านการตลาดและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแห่งโลกดิจิตอล
       3. สานต่อแนวคิดเพิ่มมูลค่าและคุณค่าจากนวัตกรรม
       4. ให้ความสำคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน
       
       ทั้งนี้ ททท. ได้ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อสิ้นปี 2554 ประมาณ 18 - 18.3 ล้านคน คิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 7 แสนล้านบาท ส่วนเป้าหมายปี 2555 ททท. กำหนดเป้าหมายจำนวนรายได้ของตลาดต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 7.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 19.5 ล้านคน
       
       ด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. จะยังคงใช้แคมเปญ “Amazing Thailand : Always Amazes You” สำหรับตลาดต่างประเทศ เพื่อเป็นการยืนยันที่จะส่งมอบคุณค่า ความประทับใจ และประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้นักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มาเยือน
       
       ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวคนไทย ยังคงสานต่อแนวคิดที่มุ่งสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ด้วยการต่อยอดแคมเปญ เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืนผ่านสารหลัก 3 ประเด็น คือ สำนึก ด้วยกัน และเข้าใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดจิตสำนึกรัก หวงแหน และภูมิใจในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว เมื่อเที่ยวด้วยกันจะเกิดพลังความสามัคคีและสายใยแห่งความผูกพัน ประการสุดท้าย เที่ยวด้วยความเข้าใจ จะเกิดการเรียนรู้รากเหง้าแห่งวัฒนธรรมและต่อยอดภูมิปัญญาไทยในเชิงสร้างสรรค์
       
       ในส่วนการดำเนินงานด้านตลาดต่างประเทศ ในปี 2555 ททท. มุ่งเน้นความเป็น “Amazing Thailand : Always Amazes You” ของประเทศไทย และตั้งใจให้เกิดกระแส talk of the town โดยนำส่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจผ่านการเล่าเรื่องในหนังสั้น “Hearing The Sunshine” บอกต่อลงบนโลกไซเบอร์ youtube ผนวกการใช้ Celebrity Marketing ด้วยกระแสละครทีวีไทย เพื่อขยายการรับรู้แบรนด์ประเทศไทยในตลาดจีน ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากในขณะนี้ นอกจากนี้ ยังมีการจำลองเทศกาลเด่น (Outdoor Event) เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ รวมทั้งจัดกิจกรรมแข่งขัน Game Online ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในประเทศไทยผ่านเกมหลากหลายรูปแบบ เช่น เกม Tuk Tuk Racing เกมส้มตำสุขใจ ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เข้าถึง และเกิดจินตนาการมากขึ้น
       
       ด้านส่งเสริมตลาด ททท. ให้ความสำคัญกับการใช้กลยุทธ์ดึงตลาดกลุ่มกระแสหลักที่มีศักยภาพในการจับจ่าย และนำความต้องการของแต่ละกลุ่มมาสร้างเรื่องราวเฉพาะ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนวัยทำงานที่มีรายได้ดี (Gen X และ Gen Y) กลุ่มสตรี และกลุ่มผู้สูงวัย ในขณะเดียวกัน ททท. ยังมุ่งดำเนินการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ ประกอบด้วย กลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มสุขภาพและความงาม กลุ่ม Ecotourism นอกจากนี้ ยังได้ใช้กลยุทธ์กระตุ้นการเดินทางซ้ำในกลุ่มลูกค้าเก่า ควบคู่กับการแสวงหาลูกค้าหน้าใหม่ โดยเฉพาะในตลาดตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และอินเดีย
       
       นอกจากนี้ ยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานส่วนหน้าของคู่ค้าสำคัญในตลาดเอเชีย อเมริกา และตะวันออกกลาง โดยเชิญเข้าร่วมสัมมนา สำรวจสินค้า บริการในประเทศไทย เพื่อรู้จักและเข้าถึงประเทศไทย และเพิ่มประสิทธิภาพการขายมากขึ้น
       
       การดำเนินงานด้านตลาดในประเทศ ในปี 2555 ททท. จะจัดกิจกรรมที่สอดรับกับกระแสความต้องการที่เข้าถึงจิตใจนักท่องเที่ยวชาวไทย ด้วยการนำเสนอคุณค่าของชีวิตเพื่อเพิ่มความผูกพันในครอบครัว และนำเสนอคุณค่าของความภูมิใจในการมีส่วนร่วมดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม ทำประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนสร้างกระแสการเรียนรู้ประเทศไทย ผ่านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่น ให้เกิดการอนุรักษ์สู่อนุชนรุ่นหลัง ในขณะเดียวกัน ยังได้จัดกิจกรรมที่นำเสนอความแตกต่างของแต่ละภูมิภาค เพื่อให้เห็นคุณค่าเฉพาะของแต่ละพื้นที่
       
       นอกจากนี้ ททท. ยังคงให้ความสำคัญในการร่วมดำเนินงานกับพันธมิตร เพื่อขยายช่องทางการขายให้คู่ค้า และมุ่งมั่นที่จะสร้างจิตสำนึกต่อการดูแลและปกป้องพื้นที่ท่องเที่ยว โดยในปี 2555 ได้เลือก เกาะสมุย ปาย เชียงคาน และน่าน เป็นพื้นที่นำร่อง โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่ทั้ง 4 แหล่งดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น