วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บอกรักพ่อที่ภูพาน 21-25 มิ.ย. 2554

ททท.นครพนม ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บอกรักพ่อที่ภูพาน 21-25 มิ.ย. นี้


 " ๘๔ พรรษาประโยชน์สุขสู่ปวงประชา"      
เชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
มาร่วมบอกรักพ่อที่ภูพาน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕มิถุนายน
 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา,สำนักงบประมาณ,สำนักงานกปร. และประชาชนที่สนใจทั่วไป
โดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่
๑.งานแสดงนิทรรศการ
๒.การแข่งขัน เดิน-วื่ง-ขี่จักรยาน เพื่อสุขภาพ
๓.งานสัมมนาวิชาการ
๔.การกล่าวสุนทรพจน์ "บอกรักพ่อที่ภูพาน"
๕.การประกวดแข่งขันดนตรี และการแสดงพื้นเมือง
๖.การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้า OTOP

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น