วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 7

ททท.นครพนม ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 7


“ มิตรภาพเหนือสายน้ำโขง ไม่มีสิ้นสุด”  VII MEKONG GOODWILL GAMES 2011 

ณ จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายนนี้  


โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะใช้ชื่อการแข่งขันว่า “การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 7 จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2554  ร่วมฉลองสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 3 หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า VII MEKONG GOODWILL GAMES NAKHON PHANOM 2011: Cerebrating The Third Thai – Lao Friendship Bridge 

    เป็นกีฬาที่มีหลักการ “แปลกประหลาด” ตรงที่ไม่ได้ยึดถือชัยชนะเป็นสิ่งสำคัญ แต่จะเน้นการจัดกีฬาเพื่อมิตรภาพ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เหรียญรางวัลการแข่งขัน จึงไม่มี “ที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม” อย่างชัดเจน ทุกเหรียญเป็น “เหรียญทอง” จะแตกต่างกันก็เพียงสายคล้องที่ติดมาด้วยเล็กน้อยประวัติความเป็นมาของการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศแถบลุ่มน้ำโขง(Mekong Goodwill Games) เริ่มดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538  ที่จังหวัดนครพนม  โดยมีกรมพลศึกษา (ปี 2545  2553 เปลี่ยนเป็นสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  และกองวัฒนธรรมสัมพันธ์  กรมสารนิเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขงโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

          ครั้งที่  2  จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย  ในปี  พ.ศ.  2540 ใช้ชื่อการแข่งขันว่า กีฬาเขตสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสหภาพพม่า และประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

          ครั้งที่  3  จังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพ ในปี  พ.ศ.  2544 ใช้ชื่อการแข่งขันว่า การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างประเทศแถบลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 (Mekong goodwill games) 

          ในปี พ.ศ.  2546  จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อการแข่งขันว่า “การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศแถบลุ่มน้ำโขง ครั้งที่  2 “ (ครั้งที่  4)


          ต่อมาในปี  พ.ศ.  2547  การแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศแถบลุ่มน้ำโขง  ครั้งที่  3  (ครั้งที่  5)   โดยมีจังหวัดมุกดาหารเป็นเจ้าภาพ ในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกของการจัดการแข่งขัน ที่มีประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการแข่งขันครบทุกชาติ ประกอบด้วยประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศสาธาณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และราชอาณาจักรไทย 


          ถัดมาในปี  พ.ศ. 2548  จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพ  ใช้ชื่อการแข่งขันว่า  “กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ไทย ลาว  พม่า”  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2549  จังหวัดหนองคายเป็นเจ้าภาพ ใช้ชื่อการแข่งขันว่า  “การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างประเทศแถบลุ่มน้ำโขง  ครั้งที่  4”

         ในปี  พ.ศ. 2550 จังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพอีกครั้ง ในชื่อการแข่งขันว่า  “การแข่‹งขันกีฬาพื้นบ้Œานลุ่‹มน้ำโขง ครั้งที่ 5"และในปี  2551 จังหวัดอุบลราชธานีรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในชื่อ  “การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขง  ครั้งที่  6” 
         
        ในปี พ.ศ. 2552 – 53 ไม่มีการจัดการแข่งขัน ประเภทกีฬาการแข่งขัน (สนามแข่งที่ สนามกีฬากลางจังหวัด)
  • ฟุตบอล
  • กรีฑา ประเภทการแข่งขัน
               ประเภทลู่ 100 เมตร ชาย/หญิง 200 เมตร ชาย/หญิง 400 เมตร ชาย/หญิง 800 เมตร ชาย/หญิง 1500 เมตร ชาย/หญิง 4 x 100 เมตร ชาย/หญิง
               ประเภทลาน ทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน
  • เซปักตะกร้อ ประเภททีมเดี่ยว (ชาย) 
  • วอลเลย์บอล (VOLLEYBALL) ประเภททีมเดี่ยว (ชาย/หญิง)
  • วอลเลย์บอลชายหาด (BEACH VOLLEYBALL) ประเภททีมเดี่ยว (ชาย/หญิง) 
  • การแข่งขันเปตอง (PETANQUE) ประเภททีมเดี่ยว/คู่ / ผสม 3 คน
  • การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (TRADITIONAL GAMES) 7 ประเภท
             วิ่งสามขา  WING SAAMKHA (Triple Lagged Race) 2 Group 4 PLAYERS (M 2 FM 2)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น