วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

เสวนาเรื่อง "อาคารเก่า เล่าตำนาน สืบสานเมืองนครพนม"

            ททท.นครพนม ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง “อาคารเก่า เล่าตำนาน สืบสานเมืองนครพนม”  ในโครงการแบ่งปันความรู้ สู่ความเข้าใจ ในโอกาส ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นครพนม ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน นี้ เวลา ๑๖.๓๐ เป็นต้นไป 
     ร่วมเสวนาโดย นายวสุ  โปษยนันทน์ สภาปนิกชำนาญการพิเศษ กรมศิลปากรนางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม นิติกรชำนาญ กรมศิลปากรกลุ่มเจ้าของอาคารเก่าในเมืองนครพนมปลัดเทศบาลเมืองนครพนมประธานหอการค้าจังหวัดนครพนมนางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปาการที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด
ศึกกุมภกรรณ : ทศกัณฐ์ขอให้กุมภกรรณออกรบสู้กับพระราม ทั้งทีไม่เต็มใจเพราะกลัวพี่ชายโกรธ เลยต้องยกพลไปรบกับพระรามและท้ายที่สุดก็ถูกศรพระรามตาย  

       นอกจากนั้นยังจะได้ชมการแสดงโดยศิลปินจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และศิลปินพื้นบ้านจังหวัดนครพนม ในชุดต่างๆ อาทิ การแสดงชุดภูมิใจบ้านเกิดนครพนม นครพนมเมืองงาม แม่น้ำไมตรี รักษ์แม่น้ำโขง และพลาดไม่ได้กับการชมการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมภกรรณ โดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากร
หมายเหตุ  โปรดแต่งกายชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น