วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

เทศกาลวิสาขบูชาสกลนคร 11-17 พฤษภาคม 2554

      จังหวัดสกลนคร และ ททท.นครพนม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงานเทศกาลวิสาขบูชาสกลนคร ประจำปี 2554  ระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2554      เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาตลอดจนเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยจัดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา อาทิ การแสดงนิทรรศการวิสาขบูชา ณ วัดป่าสุทธาวาส การแสดงพระธรรมเทศนา ทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบวชเนกขัมมะ (บวชชีพราหมณ์) พิธีเวียนเทียน การประกวดทุงโบราณ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะพื้นบ้าน พิธีแห่ข้าวพันก้อน แห่บุญผะเหวด การวิ่งวิสาขพุทธบูชา พิธีแห่โคมบัวบูชาที่สวยงามตระการตา  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น