วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2554

ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมสองฝั่งโขงเชื่อมโยง 2 พระธาตุ      นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางไปทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระธาตุศรีโคตรบอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งภายหลังตั้งองค์ผ้าป่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดโอกาสศรีบัวบานแล้ว พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียงกว่า 500 คน ร่วมเดินทางด้วยแพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำโขง เพื่อนำองค์ผ้าป่าไปทอดถวาย ณ พระธาตุศรีโคตรบอง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นพระธาตุคู่แฝดที่สร้างพร้อมกันกับพระธาตุพนม จ.นครพนม

      โดยท่านคำใบ ดำรัส เจ้าแขวงคำม่วน และท่านพิดสมัย เพ็ดลำพัน เจ้าเมืองท่าแขกและคณะ เดินทางมาให้การต้อนรับ ณ ท่าแพขนานยนต์ ฝั่งริมแม่น้ำโขงเมืองท่าแขก และจัดยานพาหนะรับคณะผ้าป่าเดินทางไปวัดพระธาตุศรีโคตรบองเพื่อประกอบพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ซึ่งในปีนี้มีผู้มีจิตกุศลทั้งชาวไทย และชาวลาวได้ร่วมบริจาคทำบุญทอดผ้าเป็นจำนวน 217,665.50 บาท และเงินกีบอีก 354,000 กีบ

      ในโอกาสนี้ ท่านคำใบ ดำรัส เจ้าแขวงคำม่วนได้กล่าวขอบคุณต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทย และสำหรับในวันที่15เมษายน 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมสองฝั่งโขงเชื่อมโยง 2 พระธาตุ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม

          


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น