วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

งานมหกรรม OTOP ช็อป สนุก

ททท.นครพนม ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรม OTOP  ช้อป “สนุก”
OTOP  กลุ่มจังหวัด“สนุก”  (สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร)
ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน 2554 ณ บริเวณถนนอภิบาลบัญชา (สวนชมโขง) เลือกซื้อ ชม ชิม ช็อป สินค้า OTOP กว่า 100 บูธ

 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ๒  (“กลุ่มสนุก”  :  จังหวัด  สกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร)  กำหนดดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว  รวมถึงการยกระดับคุณภาพสินค้าคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์  (OTOP)  ทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  อันเป็นการสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนและประชาสัมพันธ์ด้านการตลาดให้แก่กลุ่มอาชีพ / ผู้ประกอบการ OTOP ระดับท้องถิ่นในการนำผลิตภัณฑ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนและขยายผลสู่ระดับภาคและระดับประเทศ  พร้อมทั้งเพื่อเป็นการรองรับการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  แห่งที่ ๓ (นครพนม-แขวงคำม่วน)  อย่างเป็นทางการ          จังหวัดนครพนมโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  จึงกำหนดดำเนินงานโครงการจัด  Road Show  สินค้า OTOP  ที่ระลึกกลุ่มสนุก  ภายใต้ชื่องาน  มหกรรมสินค้าหนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  กลุ่มจังหวัดสกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร: “กลุ่มสนุก”  ภายใต้แนวคิด OTOP ช้อป “สนุก”  ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณถนนอภิบาลบัญชาและถนนราชทัณฑ์  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายดังนี้
๑.    การแสดงและการจำหน่ายสินค้า  จำนวน ๑๐๐ บูธ (นครพนม ๔๐ บูธ  สกลนคร ๓๐ บูธ  และมุกดาหาร ๓๐ บูธ)
๒.     การจัดนิทรรศการหมู่บ้าน OVC: OTOP Village champion  หรือหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว  จำนวน ๓ หมู่บ้าน  จังหวัดละ ๑ หมู่บ้าน
๓.     การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด  โดยตัดสินการประกวด  ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔
๔.     กิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาของยุวชน ทายาทคน OTOP : YOUNG OTOP
๕.     ความบันเทิงจากศิลปิน  ทั้งสากลและศิลปินพื้นบ้าน
๖.     ร่วมสนุกกับเกมส์โชว์บนเวที  มีรางวัล(นาทีทอง )สลับการแสดงต่างๆ  ระหว่างวันที่ ๕-๑๐ เมษายน ๒๕๕๔

          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โทร. 042-511525
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-611482
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร โทร. 042-711554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น